Közösségi komposztálás társasházi irodában

  • 2024. február 12.
  • kovacseszter

A KSZGYSZ 270 tagvállalatával a magyar zöldipar legnagyobb érdekvédelmi szervezeteként a mindennapi gyakorlatban is előmozdítja a környezetvédelmi szempontok érvényesítését, a fenntartható hulladékgazdálkodás megvalósítását. Mostani tagi együttműködésükben a ProfiKomp Zrt. saját fejlesztésű lélegző dobkomposztálót helyezett ki a KSZGYSZ Irodájában, ami az Irodának is helyet adó társasház közösségi komposztálójaként fog működni.

 

Forrás: Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége és a Profikomp Zrt.

A biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek kiemelt területe – a megelőzésen túl – az elkülönített gyűjtés megvalósítása és a minél nagyobb arányú helyben történő hasznosítás.

A Hulladék Keretirányelv előírásai szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 2023. december 31-től a biohulladékot vagy a képződés helyén különítsék el és dolgozzák fel, vagy külön gyűjtsék össze, és ne keverjék össze más típusú hulladékkal.

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége  (KSZGYSZ) irodájában most kihelyezett dobkomposztáló szakszerű használatát az Iroda munkatársai gyakorlati képzésen is elsajátították, több tucat komposztáló kas készítésével a hátuk mögött.

Az együttműködés célja a Szövetség korábbi gyakorlata alapján, hogy a kihelyezett komposztálót – az irodai dolgozókon kívül – a társasház lakóközössége is használja. A lakók a háztartásukban keletkező konyhai zöldhulladékot helyezhetik el a dobkomposztálóba, így a komposztálóból kikerülő értékes anyag a társasház közösségi területén kerül felhasználásra. Emellett a Szövetség továbbra is fogadja a ShareWaste applikáción keresztül bejelentkező komposzt alapanyag adományozókat, akik a környékbeli lakásokból, irodákból hozzák az éltető alapanyagokat.

A közösségi komposztálás bejelentésre kerül a hulladék koncesszióért felelős MOHU Hulladékgazdálkodási Zrt. felé.

Komposztáló dob

A komposztáló dob egy forgódob rendszerű, szagcsökkentő membránnal ellátott és rostálási funkcióval rendelkező közösségi méretű komposztáló berendezés. A ProfiKomp Zrt. a nemzetközi szabadalmi oltalommal védett dobkomposztáló megalkotásával kisebb közösségek, lakóközösségek, oktatási intézmények és akár vendéglátó- és szálláshelyek számára is alternatívát nyújt arra, hogy a keletkező komposztálható hulladékokat helyben hasznosíthassák. A hulladékgazdálkodási szolgáltatók vagy létesítményüzemeltetők – akiknek feladata a hulladékgazdálkodás – szintén olyan célcsoport, akik egy új eszközként tekinthetnek a dobkomposztálóra, amellyel gazdaságosan, szállítás nélkül, helyben, szakszerűen hasznosíthatóak a biohulladékok.

Háttér

2024. január elsejével hatályba lépett a biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet, amely hatályon kívül helyezi a biohulladék kezeléséről és komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendeletet.

A rendelet hatálya kiterjed minden biológiailag lebomló hulladékra és az azzal kapcsolatos tevékenységekre, beleértve – a korábbiaktól eltérően – a házi komposztálást is, kivéve viszont a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó sütőolaj és -zsír hulladékot.

Biológiailag lebomló hulladék alatt értendő minden szervesanyag-tartalmú hulladék, amely aerob vagy anaerob úton biológiailag lebomlik vagy lebontható, ideértve a biohulladékot is.

Biohulladék minden biológiailag lebomló, kerti vagy parkból származó hulladék, háztartásban, irodában, étteremben, nagykereskedelmi, étkeztetési, vendéglátóipari és kiskereskedelmi létesítményben képződő élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint az élelmiszer-feldolgozó üzemekben képződő hasonló hulladék.

Közösségi komposztálás olyan házi komposztálás, ahol a komposztálás előkezelését, komposztálást, komposzt felhasználását társasházak, lakásszövetkezetek, kis közösségek közösen végzik.

Konyhai zöldhulladéknak tekinthető a háztartások növényi eredetű konyhai hulladéka, amely nyers zöldség- és gyümölcs maradékokat, kávézaccot (filter, kapszula és egyéb csomagolóanyag nélkül), teafüvet (filter és egyéb csomagolóanyag nélkül), fűszereket, gyógynövényeket, tojáshéjat tartalmaz.

Mit dobhatok bele? Komposzt plakát >>>

Az egyik legnagyobb változás, hogy a rendelet rögzíti a növényi eredetű szerves anyag házi vagy közösségi komposztálásának elsőbbségét, ennek hiányában, illetve e mellett a biológiailag lebomló hulladék képződés helyén – az ingatlanokon – önkéntes módon történő elkülönített gyűjtését. Az elkülönített gyűjtés során gondoskodni kell arról, hogy a biológiailag lebomló hulladék más hulladékot – csomagolóanyagot, idegen anyagot – ne tartalmazzon.

Hogyan történik a gyűjtés?

A konyhai zöldhulladék és a konyhai élelmiszerhulladék elkülönített gyűjtéséhez a koncesszornak – tehát a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-nek (MOHU) – kell biztosítania gyűjtőedényzetet. A gyűjtést a MOHU elsősorban házhoz menő rendszerben biztosítja.

A MOHU tájékoztatása alapján első körben 14 város – Budapest, Miskolc, Debrecen, Székesfehérvár, Szolnok, Kecskemét, Cegléd, Zalaegerszeg, Békéscsaba, Nagykanizsa, Tatabánya, Kaposvár, Gyula, valamint Békés – társasházas övezetében indul el a konyhai zöld- és élelmiszerhulladék házhoz menő gyűjtése. A házhoz menő gyűjtés 2024-ben 460.000 embert érint. Első körben a MOHU 188.000 darab 5 literes gyűjtőedényt és 14.524 darab 120 literes kukát biztosít a megfelelő elkülönített gyűjtés érdekében.

Közösségi komposztálás bejelentéssel

Külön foglalkozik a rendelet a közösségi komposztálással. A közösségi gyűjtés a MOHU által meghatározott, a helyi közösséggel egyeztetett területen vagy a lakóközösség által fenntartott magánterületen, de kizárólag kijelölt, az ingatlanon belül elkerített helyen végezhető. A gyűjtés és a komposztálás helyét, az ingatlan tulajdonosát vagy az általa megbízott személyt – aki felelős a jogszabályi előírások betartásáért – be kell jelenteni a MOHU-nak. A felelőst az adott közösségnek írásos megbízásban kell kijelölnie, aki a megfelelő működés mellett gondoskodik a képződő komposzt mennyiségére és felhasználására vonatkozó adatok MOHU-nak történő megküldéséről is. A közösségi gyűjtésre vonatkozó regisztrációt a MOHU honlapján kell bejelenteni.

További tájékoztató anyagok: 

Komposztálási segédlet >>>

Komposztkas összeállítási útmutató >>>

Forrás: greenfo.hu

Kép forrása: Profikomp