Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 7 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A Humusznál is kopogtat a KEHI

  • 2014. június 10.
  • graczek

A Humusz Szövetség 2014.06.19-én kapta kézhez a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) levelét, amelyben felszólították arra, hogy a 2008-ban, a Norvég Civil Alaptól nyert forrásból megvalósított, pályázatunk összes dokumentumát szolgáltassuk be ellenőrzés céljából.

A dokumentumban a KEHI a Norvég Civil Alap ellenőrzése keretében szólít fel bennünket az együttműködésre, és a 355/2011 Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésére hivatkozik, amelyben ez áll: „A Kormány döntése, a miniszterelnök, vagy az államtitkár utasítása alapján a Hivatal elnöke soron kívüli kormányzati ellenőrzést rendel el.”

A Humusz Szövetség 1995 óta aktív civil tevékenységet folytat a környezettudatos, hulladékszegény életmód elősegítése és terjesztése érdekében. Szervezetünknek – Alapszabályunk értelmében – nincs politikai kötődése, és üzeneteinkben sem fogalmaztunk meg soha pártpolitikai tartalmakat. Alapvető értéknek tekintjük a helyi közösségeket, az aktív állampolgári részvételt, ami azonban nem a pártpolitikát jelenti esetünkben, hanem azt, hogy a közérdekű helyi környezetvédelmi problémák megoldásra találjanak, hogy olyan lakossági akciókat és programokat bonyolítsunk, amelyek segítik a környezettudatos gondolkodás kialakulását, a termelési és fogyasztási minták újraformálását, a közösségek fejlődését. További lényeges célunk, hogy a szak(!)politikában, a jogalkotásban érvényesüljenek a hulladék megelőzésének, valamint a környezettudatos fogyasztás és termelés alapelvei.

Szervezetünk vitatja a KEHI vizsgálat jogszerűségét, ezt válaszlevelünkben is jeleztük. Tájékoztatást kértünk arról, hogy „az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok intézményrendszerének és a Finanszírozási Mechanizmusokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzésére” milyen jogszabályhely alapján lát a KEHI lehetőséget. Álláspontunk szerint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 63. § (1) bekezdésnek sem az a), sem a c), sem a h) pontja alá nem tartozik a jelen vizsgálattal érintett támogatás.

Működésünkben a hatályos jogszabályi rendelkezéseket és a vonatkozó szerződéseket, pályázati kiírásokat betartottuk, nincsen takargatnivalónk, ezért attól függetlenül együttműködünk a vizsgálat során, hogy álláspontunk szerint a vizsgálatnak hiányzik a jogalapja. Úgy véljük, a szakmai pályázatot tisztességesen és sikeresen lebonyolítottuk, valamint erről az NCTA kezelőit folyamatosan tájékoztattuk.

Innen letölthető:
- a KEHI-től kapott levél,
- a KEHI-nek válaszul küldött levél,
- az NCTA pályázatunk összefoglalója, amelyből pontosan tájékozódhatnak az érdeklődők arról, hogy mire költöttük az elnyert összeget.