Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 14 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az engedély és a valóság

Év: 
2010
Szám: 
Tavasz

Két évvel ezelőtt, 2008 januárjában kezdte meg termelését a japán Bridgestone vállalat tatabányai gumiabroncsgyára. A vállalkozás 2006-ban 2 milliárd Ft vissza nem térítendő beruházási támogatás nyert el a Magyar Államtól és napjainkban már 360 dolgozónak ad munkát. Tavaly több újságcikk foglalkozott a céggel a helyi szakszervezet és a gyárvezetés között kialakult konfliktus kapcsán.

 2009. december 7-e óta elérhető a gyár első termelési évét bemutató Mérleg és Eredménykimutatás egy honlapon(1). Az itt közzétett adatok szerint a cég 2008-ban 470 066 000 Ft környezetvédelmi termékdíjat fizetett be, amely kötelezettség a hatályos jogszabályok szerint 4 273 tonna gumiabroncs után volt esedékes. Egy másik publikus lapon(2) található hulladékgazdálkodási adatokból kiolvasható, hogy az említett évben a gyárban 1 986 tonna „műanyag és gumi” valamint „termékként tovább nem használható gumiabroncs” keletkezett. Ezen felül 47 tonna veszélyes hulladékról is beszámolt a cég. Az említett hulladékok menynyisége elérte a termékdíjköteles késztermék mennyiségének 48%-át. A teljes hulladékmennyiség a cég bevallása szerint a termelés első évében a 2 500 tonnát is meghaladta. A zöldhatóság honlapján(3) az archív adatok között megtalálható a Bridgestone beruházás környezetvédelmi engedélye is. Ennek 7. oldalán olvasható adatok szerint 2006-ban még azt tervezték a japánok, hogy a technológiai hulladék mennyisége csupán 871,4 tonna (a kb. 23 000 tonna alapanyag 3,76 %-a) az egyéb hulladék pedig 111,5 tonna lesz vagyis összesen kevesebb, mint 983 tonna/ év hulladék keletkezik. A fenti adatok alapján ez a terv az első termelési évben nem valósult meg, pedig a gyár még csak „takarékon” termelt. Érdeklődéssel várjuk a gumi- abroncsgyár 2009 évi adatait.

V. Péter Csaba

(1) www.e-beszamolo.irm.hu

(2) http://okir.kvvm.hu/area

(3) http://edktvf.zoldhatosag.hu

 

A Reflex Környezetvédő Egyesület az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőséghez fordult
a Bridgestone gumiabroncsgyár tatabányai gyárával kapcsolatos lakossági bejelentés miatt: „Tekin-
tettel arra, hogy a bejelentés a gyár nyilvántartási, jelentési illetve fizetési kötelezettségeivel kapcso-
latos – Felügyelőségük kompetenciájába tartozó – hiányosságokra hívja fel a figyelmet, kérjük szí-
veskedjenek azt kivizsgálni és az eljárás eredményéről (a megtett intézkedésükről) minket tájékoz-
tatni. Eljárási kérelmünk a 1995. évi LIII. tv. 98.§ /1/ bek. a.) pontján alapul. Tájékoztatjuk, hogy
egyesületünk a fenti ügyben a Kvtv. 98.§ /1/ bek. alapján ügyfélként kíván részt venni.”


A folytatásról beszámolunk.