Tanácsadó irodánkról bővebben

Az egyre növekvő hulladéktermelés hazai és globális szinten egyaránt a legégetőbb környezetvédelmi problémák egyike. Ezen felül a hulladéktermelés mértéke, annak összetétele, a megelőzésre tett intézkedések és a hulladékkezelés módja kiváló indikátora egy ország környezettudatosságának. A környettudatosság szintjének emelésében, az állampolgárok tárgyilagos környezeti információkhoz juttatásában, a környezettudatos szemlélet és környezetkímélő magatartásformák kialakításában  a döntéshozókon, oktatási intézményeken és médián túl jelentős szerep hárul a civil szférára is. 

A környezetéért aggódó polgár ma nagyrészt tehetetlennek érzi magát, tévesen alulértékeli saját cselekvési lehetőségeit (a "hétköznapi" környezetvédelmet), illetve sokszor nincs tisztában egyéni felelősségével sem. A Hulladék Munkaszövetség mindezért kiemelkedően fontos feladatának tartja  a széles körű környezeti nevelést és tájékoztatást, az általános lakossági környezeti tanácsadást. 

A lakossági tanácsadással, mint alaptevékenységgel, a HuMuSz célja, hogy elősegítse a lakosság környezeti tájékozottságát, bemutassa a reklám-fogyasztás-hulladék összefüggéseit és segítsen elterjeszteni a fenntartható fogyasztási szokásokat.

Tanácsadó irodánkat jellemzően  

  • olyan emberek keresik fel, akik mindennapi életüket, háztartásukat szeretnék környezettudatosabbá tenni (vásárlás, hulladékkezelés, szelektív gyűjtés), s ehhez kérnek segítséget, ötleteket; 
  • olyan cégek képviselői, melyek a jogszabályi előírások betartásához (veszélyes hulladékok elszállíttatása), vagy önként vállalt környezetvédelmi tevékenységeik véghezviteléhez (környezetbarát irodafelszerelések beszerzése) kérik segítségünket;
  • pedagógusok, akik szakmai segédanyagot kérnek ahhoz, hogy óráikon, vagy a jeles napok alkalmával  megismertethessék a gyerekeket a hulladékos és ökológiai fogyasztóvédelmi problémákkal; 
  • a média képviselői, akik szakmai kérdésekben kérik véleményünket, állásfoglalásunkat; 
  • aktivisták, szimpatizánsok, akik segíteni szeretnék munkánkat vagy terjesztenék anyagainkat; 
  • egyetemisták, szakdolgozók, akik szakmai anyagokat, szakmai irányítást várnak tőlünk; 
  • más civil szervezetek, akik környezeti ügyekben, rendezvényeikhez kérnek segítséget; 

A fenti a kérdésekben adunk tanácsot külső helyszíneken megtartott rendezvényeink alkalmával is, kihelyezett környezeti tanácsadás formájában.