Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 18 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A Hulladék Munkaszövetség 2005. évi közhasznúsági jelentése

  • 2006. május 31.
  • humusz

 

1. Számviteli beszámoló

Ld. A 2005. évi számviteli beszámoló 1. sz. melléklet

 

2. Költségvetési támogatások és azok felhasználása

A 2004. évi szja 1 %-ok felajánlásából 2005-ben érkezett támogatás összege: 1 086 000 Ft

A támogatást a programjaink (elsősorban a hulladékmegelőzési programunk) önrészeként használtuk fel.

 

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások (Ft)

A szövetség vagyona 2005. január 1-jén

21 585 000

2005. évi közhasznú tevékenységből származó eredmény:

- 4 156 000

2005. évi vállalkozási tevékenységből származó eredmény:

- 254 000

A szövetség vagyona 2005. december 31-én

17 175 000

 

4. A cél szerinti juttatások kimutatása

4.1 Társadalmi szervezetek részére adott vissza nem térítendő támogatások összege 0 Ft volt.

4.2 Pályázati forrásokból finanszírozott programok során juttatott kiadványok, szolgáltatások és költségük:

Program

Költség (Ft)

Tanácsadás

2 790 000

Oktatási tevékenység

2 436 000

Honlap működtetése

675 000

Nemzetközi tevékenység

3 260 000

Jogsegély szolgálat és fogyasztóvédelmi eljárások

1 760 000

Tájsebészet kampány szervezése

1 787 000

Kukabúvár készítése, megjelentetése, terjesztése (4 szám/év)

3 732 000

Komposztkampány

395 000

Hulladék megelőzési program

23 600 000

SZJA 1%-os kampány

199 000

Összesen:

40 634 000

 

 

 

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzattól és ezek társulásaitól ill. mindezek szerveitől kapott támogatás

 

Bevételek forrása - 2005

(Ft)

1. Pályázati támogatás, központi állami forrás (NCA, Kövice, Hunida, ICSSZEM)

33 893 000

Ebből: NCA

7 413 000

Kövice

21 100 000

Hunida

696 000

ICSSZEM

4 684 000

2. Pályázati támogatás,-önkormányzati (Fővárosi Önkormányzat)

60 000

Összesen

33 953 000

 

A pályázati úton az elkülönített állami pénzalapokból elnyert támogatások felhasználása és azok elszámolása a Szövetség székhelyén tárolt elszámolásokból megtekinthető.

 

A Szövetség rendelkezik más pályázati úton elnyert támogatásokkal (nem állami pénzalapokból származóakkal), melyeket itt nem jelenítünk meg.

 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke

 

A Szövetség ügyvivői testületének négy tagja (Balogh Emese, Dr. Kalas György, Nagy Tamás, Tömöri Balázs) a Szövetség alkalmazottja volt 2005-ben.

Bérük és személyi jellegű juttatásaik a 2005. évben összesen 5 522 991 Forintot tettek ki. A bérekhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok összege 1 957 509 Ft volt.

A Szövetség többi vezető tisztségviselője feladatát társadalmi munkában látta el.

 

7. A 2005-ben végzett közhasznú tevékenységeink tartalmi beszámolója

 

Tanácsadás, rendezvények

Lakossági tanácsadó tevékenységünk ebben az évben is folytatódott. Közel 4500 megkeresés érkezett a tanácsadókhoz. Részt vettünk a KÖTHÁLÓ szakmai továbbképzésein, külföldi tanulmányutakon, valamint közreműködtünk a Hálózat által kezdeményezett tematikus témavizsgálatokban. Több rendezvényen is megjelentünk információs standunkkal, játékainkkal.

 

Alkalmi kiállításaink közül legnagyobb visszhangja a betétdíjas üvegeket bemutató (történelmi) kiállításnak volt, amely később tagszervezeteink szervezésében országos körútra indult.

 

2005-ben a HuMuSz Ház kétszer adott otthont az immár hagyományosnak mondható lakossági csere-bere börzének. Örvendetes, hogy 2005-ben (szakmai tartalommal töltve) ismét beindítottuk szerdai nyílt Kukaklubunkat (témák többek között: civilek szerepe, egészséges ételek, napenergia, szélenergia, fair trade, génmódosítás).

 

 

Oktatás

Környezeti neveléshez kapcsolódóan 2005-ben is eleget tettünk az iskolai meghívásoknak illetve magunk is szerveztünk pedagógus továbbképzéseket. Folyamatosan fogadtuk a HuMuSz Házban lévő állandó kiállításunk ill. tanösvény megtekintésére bejelentkező csoportokat. 2005 második félévben megkezdtük a kiállítás teljes felújítását.

Ősszel kezdtük meg oktatóanyagunk akkreditálásra alkalmas verziójának elkészítését. Az anyag akkreditálása elvileg 2006. őszére fejeződik be.

2005-ben is havonta készítünk hírlevelet ("Saláta") a pedagógusok számára. A hírlevél letölthető honlapunkról is (www.humusz.hu).

 

Ökológiai fogyasztóvédelem

Munkánkban 2005-ben is kiemelt jelentőséggel kezeltük az ökológiai fogyasztóvédelem témáját. Új akciót nem kezdtünk, elsődleges azért, mert ezt a munkát már az általunk (is) kezdeményezett közös Munkacsoport keretében (és finanszírozásában) végezzük. Megbízásukból eljárva a HuMuSz a szemétposta ügyben a KvVM, a sulibüfék témájában pedig az OM és az EüM illetékeseivel folytatott tárgyalásokat. Ez utóbbi témában a KÖTHÁLÓ-val együttműködve végeztünk országos felmérést.

 

Érdekképviseleti és jogi tevékenységünk

A HuMuSz szakértői szinten 2005-ben is aktívan kapcsolódott be a szakmai jogszabálytervezetek előkészítésébe. Ezt természetesen csak azon jogszabályok tekintetében tudtuk megtenni, ahol a jogszabály elkészítő szerv közreműködésünkre igényt tartott, vagy ahol közreműködésünk eredménnyel kecsegtetett. Jelentősebb javaslatainkat rendszeresen megküldtük a pártok parlamenti frakcióihoz, illetve a Parlament Környezeti Bizottságának is.

 

Szakmai szempontból különös figyelemmel követtük a termékdíjjal kapcsolatos változásokat, illetve a hulladékgazdálkodási törvény végrehajtási rendeleteit (109/2005 Korm.r. az Elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről illetve 209/2005. (X.5.) Korm.sz. rendelet a betétdíj alkalmazásának rendjéről).

Különösen ez utóbbi jelentett számunkra nagy csalódást, hiszen a témával kapcsolatban szakmai álláspontunkat tíz év alatt számtalanszor közzé tettük, a KVVM felé saját rendelettervezetet nyújtottunk be és megannyi egyeztető tárgyaláson vettünk részt. A minisztérium által „fű alatt" kidolgozott szabályozás elveinkkel teljesen ellentétes, az adott eredmény elérésére (hulladékok megelőzés a többutas rendszerek erősítésével) pedig alkalmatlan.

Ennek egyik visszaigazolása a pezsgősüveg betétdíjainak látványos megszüntetése - amely ellen 2005. novemberében a Batthyány téren látványos demonstrációt szerveztünk (Törley temetés).

 

Több szakmai anyagot, véleményezést dolgoztunk ki a mozgalom számára kiemelkedően fontos Aarhusi Egyezmény végrehajtásához, illetve a jogalkotásról szóló új törvény tervezetéhez.

Jogsegélyszolgálatunk 2005 évben is folyamatosan részt vállalat a tagszervezetektől beérkező „hulladékos" jogi problémák megoldásában. Ezen kívül kb. harminc egyedi ügyben kezdeményeztük a fogyasztóvédelmi hatóságok fellépését (ezek jellemzően a fogyasztók megtévesztéséhez, a helyi közszolgáltatási szerződések illetve a kéretlen elektronikus reklámok problémáihoz kapcsolódtak).

 

 

Programok, kampányok

A „Tájsebészetet" a központi (kiemelt) támogatás megszüntetése után is fokozott témaként kezeltünk és az ügy továbbvitelére kértük az ügyben többször összehívott tagszervezeteinket is. A KvVM-mel, a TÖOSZ-szal, az ÖkoPack-kal és a Köztisztasági Egyesüléssel folytatott előzetes tárgyalások után megkezdtük a Tájsebészetet továbbvivő új szervezeti forma (nonprofit Kht.) kialakítását.

 

Az év kiemelkedő szakmai programja a „No waste is good waste" PHARE pályázat lebonyolítása volt. Nem csak szakmai jelentősége miatt, de a projektben alkalmazott változatos elemek (műhelymunkák, helyi és központi konferenciák, demonstráció, szakmai kiadványok, sajtótájékoztatók, kapcsolódó nemzetközi tanácskozás stb.) - és mindez a tagszervezeteink aktív közreműködésével. A tavasszal tartott hét regionális tanácskozás alaphangját a témában kiadott öt füzet alapozta meg, melyet a június 9-én Budapesten rendezett nemzetközi konferencia követett (az előadások külön kötetben jelentek meg).

A projekt alapján kikristályosodott Magyarország Hulladékmegelőzési Stratégiája, amelyre - megtárgyalása után - az OKT is rábólintott. Ez a HuMuSz eddigi legnagyobb szakmai sikereként könyvelhető el.

 

A 2005-ben indított szakmai akcióink közül hosszabb távon igen fontos jelentőséggel bírhat a magyar szemétdíjrendszer „megreformálása" érdekében indított programunk. Ebben az évben más civil szervezetekkel közösen kezdtünk el szervezni egy házi komposztálással kapcsolatos kampányt is.

 

Ugyancsak 2005-ben indított (de egyelőre inkább külföldi szakmai háttérrel támogatott) akciónk a kommunális hulladékégetők tervezett megépítését lenne hivatott megakadályozni. Ezek az akciók várhatóan 2006-ban kapnak majd nagyobb hangsúlyt.

 

Tagszervezeteink 2005. évben is aktív tevékenységet fejtettek ki a települési hulladékgazdálkodási tervekkel kapcsolatban - egy részük azok készítésében, másik részük társadalmi véleményeztetésükben volt érdekelt. A Győr-Moson-Sopron megyei vizsgálat szomorú tapasztalatai alapján a témában a Legfőbb Ügyészségen országon vizsgálatot kezdeményeztünk. A témával kapcsolatos tapasztalatainkat kiadványban foglaltuk össze és terjesztettük.

 

Felügyelőségekhez írt beadványokkal illetve a választott OT küldötteink segítségével reménytelenül próbáltuk követni a hulladékbegyűjtésben-hasznosításban érdekelt koordináló szervezeteknél folyó tevékenységet.

Tapasztalataink lehangolóak, erőfeszítéseink csak ott hoztak némi eredményt, ahol a Kht. partnerként fogadta el a HuMuSzt (pl. ÖkoPack Kht., ÖKOFerr Kht.).

Kiadványok

Az 'Az a kincs, ami nincs' programunk során 5 szakmai kiadványt jelentettünk meg: 1.) Helyzetelemzés a hazai hulladékmegelőzésről 2.) Uniós hulladékos kitekintés 3.) Paradigmaváltás a hulladékgazdálkodásban 4.) a nemzetközi konferencia anyaga 5.) kötetként elkészíttettük a paradigmaváltás anyagunk angol nyelvű változatát is.

 

Másik angol nyelvű kiadványunk a „Waste Driver", amely korábbi Kukabúvárokból szemléz, egyúttal bemutatja a hazai hulladékos helyzetet is.

 

A régi kiadványaink közül aktualizált formában 2005. tavaszán sikerült ismételten kiadni az „Újragondolt papír" c. alapbrosúránkat.

 

Megjelent a „Kukaügyi ismeretek" sorozatunk két megelőzéses része is: az egyik a környezettudatos vásárlásról, a másik a vízhasználatról. Újranyomtattuk a sorozat szelektív gyűjtésről szóló részeit is.

 

A KukaBúvár négy számát 2005-ben is megjelentettük, méghozzá új arculattal. Elindítottuk a Kukabúvár on-line verzióját is (www.kukabuvar.hu).

 

Nemzetközi kapcsolatok

2005-ben nemzetközi kapcsolataink is erőteljesen fejlődtek. Az EEB-nek aktívabb tagjai lettünk. Részt vettünk az évi két hulladékos munkacsoporti gyűlésen Brüsszelben, a decemberin előadást is tartottunk az uniós támogatási források problémáiról.

Nyáron az EEB-vel közösen szerveztünk nemzetközi konferenciát Budapesten a hulladékmegelőzésről, amelyen 15 ország 30 képviselőjét láttuk vendégül.

 

Tagjai lettünk a GAIA nemzetközi égetőellenes szervezetnek is. 2005 őszén egy akciónap megszervezésével mi is csatlakoztunk a nemzetközi égetőellenes világnap akcióihoz. Magyarországon kívül még 50 országban próbálták civilek felhívni a figyelmet a hulladékégetők környezet- és egészségkárosító hatásaira, társadalmi veszélyeire és kockázataira.

 

Az égetők terjedése ellen tenni kívánó európai szervezetek egy szorosabb európai hálózat kialakítására törekednek. Ennek a csoportosulásnak adtunk helyet 2005 nyarán Budapesten, s mi magunk is részt vettünk az európai hálózat jövőjének tervezésében. Bár a csoport még nem alakult meg hivatalosan, de a háttérben formálódik, s ehhez mi is igyekszünk hozzátenni a magunk energiáit, ötleteit.

 

 

Budapest, 2006. május 15.

 

 

 

Szilágyi László

elnök

 

1.sz. melléklet a HuMuSz 2005. évi közhasznúsági jelentéséhez

 

A HuMuSz 2005. évi mérlege

adatok E Ft-ban

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

1

A. Befektetett eszközök

4532

4960

2

I. Immateriális javak

 

 

3

II. Tárgyi eszközök

4532

4960

4

III. Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

5

IV: Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 

 

6

Forgóeszközök (7-10.sorok)

32081

22695

7

I. Készletek

 

 

8

II. Követelések

1722

2248

9

III. Értékpapírok

 

 

10

IV. Pénzeszközök

30359

20447

11

C. Aktív időbeli elhatárolások

 

 

12

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11.sor)

36613

27655

13

D. Saját tőke (14.-19. sorok)

30995

26587

14

I. Induló tőke/jegyzett tőke

 

 

15

II. Tőkeváltozás/eredmény

9410

30997

16

III. Lekötött tartalék

 

 

17

IV. Értékelési tartalék

 

 

18

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)

20573

-4156

19

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

1012

-254

20

E. Céltartalék

 

 

21

F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)

5618

1068

22

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

23

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

5618

1068

24

G. Passzív időbeli elhatárolások

 

 

25

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24.sor)

36613

27655

 

2.sz. melléklet a HuMSz 2005. évi közhasznúsági jelentéséhez

 

A HuMuSz 2005. évi éves beszámolójának eredménykimutatása

 

adatok E Ft-ban

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

1

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)

61472

49513

2

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

2562

35733

3

a) alapítótól

 

 

4

b) központi költségvetésből

 

33893

5

c) helyi önkormányzattól

 

60

6

d) egyéb, ebből 1% .........1086........

2562

1780

7

2. Pályázati úton elnyert támogatás

57530

10546

8

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

1265

1517

9

4. Tagdíjból származó bevétel

115

5

10

5. Egyéb bevétel

0

1712

11

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

10068

5085

12

C. Összes bevétel (A.+B.)

71540

54598

13

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

40899

53669

14

1. Anyagjellegű ráfordítások

17843

24078

15

2. Szellemi jellegű ráfordítások

17814

19340

16

3. Értékcsökkenési leírás

491

629

17

4. Egyéb ráfordítások

4751

9620

18

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

2

19

6. Rendkívüli ráfordítások

 

-

20

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

9056

5339

21

1. Anyagjellegű ráfordítások

6101

2560

22

2. Személyi jellegű ráfordítások

2759

2056

23

3. Értékcsökkenési leírás

76

67

24

4. Egyéb ráfordítások

120

656

25

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

26

6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

27

F. Összes ráfordítás (D.+E.)

49955

59008

28

G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)

1012

-254

29

H. Adófizetési kötelezettség

-

-

30

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)

1012

-254

31

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)

20573

-4156