Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 8 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Zöld Óvoda támogatói program

 • 2013. november 01. 01:00
 • graczek
A közép-magyarországi régió Regionális Forrásközpontja lett a Humusz. Várjuk a Zöld Óvoda cím elnyerésére és megtartására pályázó óvodák jelentkezését!

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének célja a gyerekek, diákok környezettudatosságának erősödése, a környezeti nevelési tevékenységek színvonalának növekedése és a Natura 2000 területek ismertségének növekedése. Ennek keretében az OFI által kiírt közbeszerzési pályázaton a Humusz Szövetség 2013 végén elnyerte a közép-magyarországi régió Regionális Forrásközpont szerepét a Zöld Óvodákra. 2016 júniusáig szóló megbízatásunk lényege, hogy az Országos Forrásközpont által fejlesztett útmutatók, segédanyagok és megtartott képzések révén a régiónkban segítsük az Zöld Óvoda hálózat bővítését, a címekre pályázó intézmények felkészülését és később a megvalósítást. A projekt 3 fő eleme:

1. INFORMÁCIÓS NAPOK

2015 végéig összesen 5 információs napot tartunk - félévente - különböző helyszíneken a Zöld Óvoda címre pályázni kívánó oktatási intézmények számára. A rendezvény keretében ismertetjük a pályázattal kapcsolatos tudnivalókat, választ adunk a leggyakrabban felmerülő kérdésekre és bemutatjuk, hogy milyen további szakmai segítséget kaphatnak a Humusztól mint regionális forrásközponttól a pályázatot beadni szándékozó intézmények. Az eseményeken hangsúlyt helyezünk a Zöld Óvodák bemutatkozására, a jó gyakorlatok bemutatására prezentációk, fényképgyűjtemények, videók bemutatásán keresztül.

Az információs napokra az oktatási intézmények képviselőit, pedagógusokat és szakértőket várunk. 

Infó napinfó nap3

2. MENTORÁLÁS

Összesen nyolcvan óvoda számára vállaltuk, hogy személyes tanácsadást biztosítunk az Ökoiskola címpályázatok elnyeréséhez, megtartásához. Mentorként egyfelől a felmerülő problémák kezeléséhez nyújtunk segítséget, másfelől a szakmai igényeket igyekszünk kielégíteni: információval szolgálunk a Zöld Óvodákkal kapcsolatos legfrissebb szakirodalomról, oktatóanyagokról, módszertani újdonságokról, a régióban található bemutatóhelyekről, oktatóközpontokról. A mentorált intézményeket ellátjuk a közép-magyarországi régióra vonatkozó Natura 2000 segédanyagokkal.

tanösvény táblainfó nap2

3. AKKREDITÁLT KÉPZÉS ÖKOISKOLA ÉS ZÖLD ÓVODA KOORDINÁTOROKNAK

2015 januárja és 2016 áprilisa között, az Országos Forrásközpont szakmai munkájára támaszkodva képzést szervezünk pedagógusok számára.

A továbbképzés célja segítséget adni a leendő koordinátoroknak a következőkben:

 • a környezettudatos szemlélet terjesztése, elfogadtatása környezetükben;
 • a fenntarthatóság pedagógiája szempontjából fontos pedagógiai módszerek, megközelítésmódok használata (pl. tantárgyi integráció, projektmódszer);
 • az intézmény lehetőségeinek feltárása a helyi települési célok megvalósítása terén;
 • a fenntarthatóságot támogató szervezeti kultúra megteremtése;
 • az innovációs képesség erősítése az intézményben;
 • zöld óvodai munkatervkészítés;
 • Natura 2000 területekkel kapcsolatos pedagógiai tevékenység integrálása az intézmény Zöld Óvoda munkatervébe.

Célunk, hogy a résztvevő képessé váljon saját intézménye számára munkatervet összeállítani, amely reálisan megvalósítható, figyelembe veszi az adott intézmény szervezeti feltételeit és projektekre bontható. Lényeges továbbá, hogy a koordinátor képessé váljon a munkatervből következő innovatív projektek hatékony megvalósítására és értékelésére, a fenntarthatóság pedagógiájának szemléletét hatékonyan kommunikálni a pedagógus közösségben (tantestületben) és az intézmény fenntartója felé.

A képzés időtartama: 30 óra

pedkepzes2

A továbbképzés tartalma négy csomópont köré szerveződik.

 • Az első rész a fenntarthatóság pedagógiájának, elméleti hátterének, legújabb eredményeinek bemutatása.
 • Ezt követi annak bemutatása, hogyan dokumentálhatja, tervezheti hatékonyan e téren kifejtett munkáját az adott intézmény a Zöld Óvoda munkaterv kialakításának segítségével.
 • A következő rész a munkaterv gyakorlati megvalósítása során hasznos óvodafejlesztési eszközöket ad a résztvevők kezébe.
 • Végül a záró részben a Natura 2000 területekkel kapcsolatban konkrét segítséget kapnak az intézmények zöld óvodai munkájuk fejlesztéséhez.

A tartalmi csomópontokat a résztvevők konkrét példán keresztül ismerik meg és saját intézményükre alkalmazzák. Mindez kiegészül a fenntarthatóság pedagógiájának eredményes fejlesztéséhez szükséges szabályozási környezet, a jogi és finanszírozási ismeretek bemutatásával.

A továbbképzés eredményes teljesítésének feltétele egy 5-10 oldalas záró dolgozat megírása, melyben a résztvevő egy, a saját intézményében megvalósított, az intézmény Zöld Óvoda munkatervéhez illeszkedő, a Natura 2000 területekkel kapcsolatos, a szülők, a helyi közösség bevonásával megvalósított foglalkozást, vagy egyéb pedagógiai programot mutat be.

Az akkreditált továbbképzés tematikai vázlata (tematikus egységek és időtartamuk):

 1. Ismerkedés, csapatépítő játékok (2 óra),
 2. A fenntarthatóság pedagógiája - elméleti háttér, legújabb eredmények, módszerek (5 óra),
 3. Zöld Óvoda munkaterv készítése - intézményi minőségbiztosítás, jogszabályi háttér (6 óra),
 4. Zöld Óvoda munkaterv - megvalósítása - intézményfejlesztés, finanszírozási lehetőségek (8 óra),
 5. A Natura 2000 Hálózat bemutatása (2 óra),
 6. A Natura 2000 területekkel kapcsolatos pedagógiai munka integrálása a Zöld Óvoda tevékenységekbe (6 óra),
 7. A továbbképzés lezárása, értékelés (1 óra).
Amennyiben programunk bármely eleme érdekli Önt és intézményét, kérjük,
töltse ki a regisztrációs lapot, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot.

 

További információ a Zöld Óvodákról.

További információ a projektről: www.ofi.hu/sh45

A projekt megvalósítását a Svájci Szövetségi Tanács Hozzájárulása és a Magyar Állam társfinanszírozása támogatja.