Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 21 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Nylít levél Kovács László külügyminiszternek

  • 2003. szeptember 13.
  • humusz
A HuMuSz csatlakozott a Lehet Más a Világ! Hálózat WTO (Kereskedelmi Világszervezet) felhívásához, amelyet Kovács László külügyminiszternek küldtek el.

Lehet Más a Világ! Hálózat
Védegylet

Tisztelt Külügyminiszter Úr!

A Kereskedelmi Világszervezet Cancúnban (Mexikó) ezen a héten zajló tárgyalási fordulója alkalmából a Lehet Más a Világ! Hálózatban részt vevő civil szervezetek az alábbi nyílt levéllel fordulnak Önhöz és a magyar tárgyaló-delegációhoz.

Állítsák le a GATS tárgyalásokat!

A Kereskedelmi Világszervezet keretében tárgyalt Általános Szolgáltatáskereskedelmi Egyezmény (GATS) egyértelműen érinti a közszolgáltatásokat. A közszolgáltatások piacosítása azonban súlyos környezeti és társadalmi problémákkal járhat. A Lehet Más a Világ! hálózatban részt vevő Védegylet többször tett eredménytelen kísérletet arra, hogy betekintést nyerjen a magyar fél piacnyitási vállalásaiba és követeléseibe. Meggyőződésünk, hogy elengedhetetlen a társadalom minél szélesebb körének bevonása a közszolgáltatásokat érintő, stratégiai jelentőségű döntések meghozatalába. Attól tartunk, hogy a GATS-tárgyalások keretében Magyarország olyan - gyakorlatilag visszavonhatatlan - kötelezettségvállalásokat tesz, amelyek érdemben változtatják meg alkotmányos demokráciánk tartópilléreit és hiúsíthatják meg egy ökoszociális piacgazdaság létrejöttét. Éppen ezért a Lehet Más a Világ! hálózatban részt vevő civil szervezetek felszólítjuk Külügyminiszter Urat, hogy a további liberalizációs felajánlások megtétele előtt rendelje el azok hosszú távú társadalompolitikai és ökológiai hatásainak vizsgálatát és folytasson széleskörű nézetegyeztetést a GATS-tárgyalásokon képviselt magyar álláspontról! Hozza nyilvánosságra a WTO mexikói fordulóján lezajlott GATS tárgyalások eredményeit! A továbbiak folyamán zárkózzon el a közszolgáltatások piacosítását érintő bármilyen tárgyalástól mindaddig, míg a kérdésben széleskörű társadalmi vita le nem zajlott! Lépjen fel annak érdekében, hogy a közszolgáltatásokat vonják ki a GATS egyezmény hatálya alól! Egyúttal felszólítjuk a Kormányt, hogy vonja vissza a kórház-privatizálásról szóló törvényt! (Melléklet: a 176 civil szervezet által aláírt nemzetközi felhívás a GATS tárgyalások leállítására.)

Ne adjanak több jogot a befektetőknek! Állítsák le a befektetési egyezményre vonatkozó tárgyalásokat!

Több fejlődő ország és civil szervezet tiltakozása ellenére az Európai Unió erős nyomást fejt ki a WTO tagállamaira annak érdekében, hogy a WTO tárgyalásait kiterjesszék a befektetésekre is. Tudomásunk szerint Magyarország is a befektetési egyezmény támogatói között van. A befektetésekre vonatkozó WTO egyezmény a nemzetek feletti cégeknek további jogokat biztosítana, miközben korlátozná a választott kormányzatok lehetőségeit az emberi jogok és a környezet védelmére. A kormányoknak azt kellene biztosítani, hogy a beruházások elősegítsék, ne pedig aláássák a fenntartható fejlődést. Felszólítjuk a Külügyminiszter Urat, hogy a magyar tárgyaló delegáció változtassa meg eddigi álláspontját, ne támogassa az EU javaslatát egy új WTO Befektetési Egyezmény létrehozására, és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az Európai Unió vonja vissza az erre vonatkozó javaslatát. Ehelyett támogassák a nemzetek feletti cégekre vonatkozó regionális és nemzetközi (ENSZ) szintű szabályozást a johannesburgi Fenntartható Fejlődés Világkonferencián tett vállalásnak megfelelően. Védjék meg és erősítsék a multilaterális környezetvédelmi egyezményeket!

A Kereskedelmi Világszervezetben jelenleg tárgyalások folynak a multilaterális környezetvédelmi egyezmények és a WTO kereskedelmi szabályainak kapcsolatáról. Az, hogy e tárgyalások a WTO keretei között zajlanak, azzal a veszéllyel járhat, hogy a WTO kereskedelmi szabályai elsőbbséget élvezhetnek a nemzetközi környezetvédelmi egyezményekkel szemben. Ezért felszólítjuk a Külügyminiszter Urat, hogy a magyar delegáció tegyen meg mindent annak érdekében, hogy állítsák le a Kereskedelmi Világszervezet keretei között a WTO szabályok és a multilaterális környezetvédelmi egyezmények kapcsolatáról szóló tárgyalásokat! A témát az ENSZ megfelelő fórumában vitassák meg!

Zöld utat az állatvédelemnek!

A Kereskedelmi Világszervezet szabályozása több éve gátolja az egyébként megvalósuló fejlődést az állatvédelemben. Ám a Kereskedelmi Világszervezet elutasító hozzáállása miatt ez egyszerűen nem valósulhat meg. A szabadkereskedelmi szabályok értelmében egy ország, vagy akár az Európai Unió, még erkölcsi alapon sem tilthatja meg a kegyetlen módon előállított termékek behozatalát. Bár a tárgyalások során az állatvédelem közvetlenül nem fog szóba kerülni, az Európai Unió javaslata az állatok jóllétének növelését két úton kívánja érvényre juttatni. Egyrészt úgy, hogy az állatok jóllétének növelésével járó költségeket vegyék be a mezőgazdasági támogatási rendszerbe, az ún. Zöld dobozba (Green Box). Másrészt a termékek kötelező címkézése tájékoztatná a fogyasztót a termék előállítási módjáról. Ezáltal hasonló, magasabb szintű állatjólléti követelményeket állíthatnának az import termékekre vonatkozólag ugyanúgy, mint a hazaira. Kérjük a Külügyminiszter Urat, hogy a magyar delegáció támogassa ezeket a javaslatokat!

Véget vetni a génháborúnak!

Az Egyesült Államok eljárást kezdeményezett a WTO viterendező testületénél azt állítva, hogy az Európai Unióban a genetikailag módosított szervezetek forgalmazásával kapcsolatban 5 éve érvényben lévő de facto moratórium ellentétes a WTO szabályaival. Az Egyesült Államok a WTO-n keresztül akarja Európára ráerőszakolni a génmódosított élelmiszereket, amelyeket az európai fogyaszók elutasítanak. Ezért felszólítjuk a Külügyminiszter Urat, hogy a magyar delegáció ne támogassa az Egyesült Államok beadványát! Képviselje azt az álláspontot, hogy a genetikalag módosított szervezetek kereskedelmének kérdését a biológiai biztonságról szóló Cartagénai Jegyzőkönyv keretében vitassák meg!

Lehet Más a Világ!

Budapest, 2003. szeptember 12.