Oktatás

A környezeti nevelés, az iskolán belüli és iskolán kívüli szemléletformálás, a gyermekek oktatása, nevelése alapvető fontosságú minden zöld – és nem csak zöld – ügyben. A lexikális tudás, a tárgyi ismeretek átadása, hozzáférhetővé tétele mellett legalább annyira fontos az elemző képességre, az ok-okozati összefüggések felismerésére való oktatás-nevelés. A mai média-zajban és felgyorsult világban az oktatás a kulcsa annak, hogy megfelelő rálátással és értékítélettel válasszunk életformát. Ne feledjük, nem csak a gyermekek, a jövő generációk személetét kell formálnunk, hanem a sajátunkét is. Fontos, hogy mit tanul a gyermek, de még fontosabb, hogy miben nő fel, hogyan szocializálódik, mit lát és tapasztal a családban, a közösségben. Hiába oktatjuk a fenntartható és környezettudatos életformát, ha otthon rendre ezzel merőben ellentétes életfelfogással találkozik. A jó pap holtig tanul, tanuljunk hát együtt! Teljes élet – Nulla hulladék!


2011. április 25.
Meg lehet-e szervezni a komposztálást egy kollégiumban? Miért is ne?! Egy egyetemi kollégiumban már sikerült is. Mundra Viktória írása
2011. március 30.
Ha ősz, akkor avarégetés (!??)… mondják sokan vidéken, városon egyaránt! A környezettudatos szemléletformálás jegyében arra szeretnénk felhívni iskolások, óvodások és természetesen a felnőttek figyelmét, hogyha ŐSZ, akkor.. LOMBKOMPOSZTÁLÁS! Az alábbi beszámoló a Galgamenti Népfőiskola sok éve sikeres ovis és sulis lombkomposztáló programját mutatja be.
2011. február 14.
Fűszerkert a Batthyány Kázmér Gimnáziumban
2011. február 14.
gyalog-sebes-futógép, lábhajtásos-tovalöködő, utazó-erőmű, hobbi-ló, kengyelfutógép, drótszamár, velocipéd, pneumatic, vasparipa, kenguru, egyen-billengészeti-gyorsforgatmányú-körduplány
2011. január 06.

A Budapesten a 17. kerületben, a Diadal Úti Általános Iskola a diákok bevonásával folytat lombkoposztálási programot.

2010. október 11.
Gyula város önkormányzatának kezdeményezése „Északi városrész szociális városrehabilitációja” című pályázat keretein belül.
2010. szeptember 01.
Az újpesti Dalos Óvoda megoldotta a bioétkezést az intézményben.
2010. augusztus 26.
A szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium hulladékmegelőzési ötletei és bevált jó gyakorlatai- írta Scheuer Zsuzsanna
2010. augusztus 26.
Herceghalomi Általános Iskola Óvoda és Községi Könyvtár hulladékmegelőzési ötletei, bevált gyakorlatai - írta Fülöp Melinda
2010. augusztus 03.

UNBCAz új keretirányelv által bevezetett szigorítások betartásához és a szén-dioxidkibocsátás tényleges csökkentéséhez a lakosság bevonása is szükséges. A nemzeti hulladékgazdálkodási tervek azonban főleg a közszférában és a kereskedelemben keletkező hulladékok kezelésére fogalmaznak meg célokat. A szektorokra lebontott, speciális hulladékgazdálkodási tervek, és az intézményi hulladékgazdálkodási programok sok helyen még a kezdeti szakaszban tartanak. Kezdeményezések azonban mindenféle szinten elindultak, például egyetemeken is.

Oldalak