Kik, mit, hogyan? - Ismertő a Nulla Hulladék Hálózatról

Nulla Hulladek Halozat PiktogramA Hulladék Munkaszövetség (HuMuSz) 2008-ban indította el Nulla Hulladék Programját, amelyhez partnereket keres. Egy informális hálózatban szeretnénk együttműködni mindazokkal, akik egyetértenek céljainkkal. Ez egy laza, de hosszú távú kapcsolatot jelent.

Az alábbi ismertető tartalmazza a Nulla Hulladék Program rövid összefoglalását, a potenciális hálózati tagok körét, az együttműködési területek konkrét felsorolását és feltételeit, valamint azt, hogy milyen lépéseket kell tennie a csatlakozni szándékozóknak.

1. Mi a Nulla Hulladék Program?

A program lényege

Szeretnénk minél több és többféle társadalmi csoporttal együtt dolgozni egy olyan rendszer kialakításáért, amelyben nem keletkezik végleges hulladék. Az anyag- és energiafelhasználásunk nem lépi túl a fenntartható szintet, mégis sikerül mindannyiunk (társadalmi, gazdasági, környezeti) jól-létét biztosítani. Meglátásunk szerint a jelenlegi környezeti problémák gyökerét a gondolkodásunkban, és egymáshoz való emberi viszonyainkban éppúgy keresni kell, mint az ezek mentén kialakított rossz struktúrákban.

„Teljes élet – Nulla Hulladék”

A nulla hulladék felé vezető út nem elsősorban hulladékgazdálkodási kérdés: a különböző hulladékkezelési módok helyett/mellett sokkal inkább önismeretre, közösségépítésre, együttműködésre, önellátásra, helyi önrendelkezésre, kreativitásra, rugalmas struktúrák kialakítására kell törekednünk.

A nulla hulladék célkitűzés tehát nem technológiai megoldás, vagy szolgáltatás. Inkább egy újszerű gondolkodásmód és életstílus. Ezért nem csak a hulladékgazdálkodók feladata erről gondolkodni. A közös gondolkodásba a társadalom számos csoportját be kell, be lehet vonni. Nulla Hulladék Programunkkal ezen szeretnénk dolgozni.

2. Kiket várunk?

Olyan csoportokat, akik egyetértenek a program elveivel, és ezt saját tevékenységük során is képviselik.

Ezek lehetnek

  • Civil szervezetek, kicsik és nagyok egyaránt. (Elsősörban magánszemélyek által alapított szervezeteket várunk.)
  • Intézmények, pl. iskolák, kultúrházak, könyvtárak.
  • Helyi közösségek, pl. ifjúsági klubok, egyházi csoportok.

3.Mit adunk és mit várunk?

A hálózati együttműködésben fontos, hogy mindenki belead és kap is, így az erőforrások többszöröződésére adunk lehetőséget. Itt is érvényes, hogy az egész több, mint a részek összessége.

Táblázat letöltése: Mit adunk a hálózati tagoknak és mit várunk tőlük?

A hálózat első évének tevékenységéről itt olvashatsz egy rövid összefoglalót.

Minimum feltételek

Minden hálózati tagra igaznak kell lennie, hogy

  • a tevékenysége a Nulla Hulladék szemléletben történik
  • évente legalább két jó gyakorlatot küld
  • a levélben feltett kérdésekre válaszol, vagy jelzi, ha erre nincs lehetősége
  • évente legalább két konkrét együttműködést valósít meg a tagok valamelyikével
  • a kapcsolattartó közvetít a szervezete (csoportja) felé, tagjait informálja  a hálózattal kapcsolatban
  • pártpolitika mentesség

A fenti feltételek teljesülését minden évben felülvizsgáljuk. Azt a hálózati tagot, ahol a feltételek teljesülésében hiány tapasztalható, egy problémamegoldó egyeztetésre kérjük fel. Ha a feltételek teljesülése a felkéréstől számított fél éven belül nem valósul meg, a tag kizárható.

Az aktív hálózati működés és a személyes kapcsolatok kiépülésének biztosítása érdekében a tagok számát várhatóan 50 körül maximáljuk.

4. Hogyan lehet csatlakozni?

Az adminisztratív teendőket igyekszünk minimálisra csökkenteni, az alábbi néhány lépésre azonban szükség van a hatékony együttműködéshez:

1. Hálózati ismertető elolvasása.
2. Csatlakozási szándékot jelző űrlap kitöltése.
3. Igény esetén személyes egyeztetés, majd a Bemutatkozó űrlap kitöltése.
4. Nyilatkozat kitöltése és egy másolat elküldése a hálózati koordinátornak.  (Nyilatkozat minta megtekintése. A kitöltendő nyilatkozatot személyes levélben küldjük.)