A budapesti műhely tanoncai

Résztvevő szervezetek a Műhelymunka a hatékonyabb civil működésértbudapesti sorozatán (2009. nov 21. nov.28. és dec 5., HuMuSz Ház) BME Egyetemi Zöld Kör Molnár András Biokultúra Középmagyarországi Egyesület Horváth Zsuzsanna Mária Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete, Miskolc Makár Richárd, Domán Zsófia Az egyesület célja a természetjárás népszerűsítése, a honismeretre nevelés, a zöld életforma megismertetése, melyhez kapcsolódnak nyári táboraink, és a Bükk barlangjai jelvényszerző túramozgalmunk. Emellett túraversenyeket, külföldi túrákat szervezünk. www.bukkikalandozoo.hu Családvár Alapítvány, Budapest Csomó László Gyermekes, családos programok szervezése, tematikus rendezvények bonyolítása.Várandósság, szülés, születés, szoptatás (alternatív) támogatása, dúlaság, bábaság megismertetése, ezekkel kapcsolatos rendszeres és alkalmi rendezvények, tanfolyamok, szülésfelkészítés, szülés kísérés, szoptatási tanácsadás stb. www.anyatejmisszio.hu Egészséges Palotáért Egyesület (EPE), Várpalota Gansperger Gábor Az Egyesület 2005-ben jött létre azzal a céllal, hogy figyelemmel kísérje Várpalota és kistérsége környezet- és természetvédelmét, aktívan részt vegyen ezekben a munkálatokban. A megalakulás apropóját az Inotára tervezett hulladékégető adta. Tevékenységi köreik közé tartozik a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, mely alternatívája lehetne a tervezett hulladékégetőnek, továbbá nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, valamint kiadványok kiadása és terjesztése. ELTE Környezettudományi Klub Muray Edina Fejér Paktum Egyesület, Székesfehérvár Virág Timea A Fejér Paktum Egyesületet 2008-ban jegyezték be, a "Paktum Projekt" - mely egy foglalkoztatási partnerség volt - azonban már ennél korábban, 2005-ben elindult. Az egyesület legfőbb célkitűzése egy társadalmi összefogás kialakítása Fejér Megye foglalkoztatási helyzetének javításáért. Programunk a helyi erőforrásokra épül - energia, élelmiszer, turizmus - megvalósításuk során fontos szempontok a fenntarthatóság, a környezeti nevelés és a kohézió erősítése. Az egyesület a Fejér Megyei Önkormányzat támogatását élvezi. Bár az általatok szervezett műhelymunkában a Fejér Paktum Egyesület munkatársaként veszek részt, úgy gondolom méltatlan lenne, ha Kishantost, ahonnan az egyik legfontosabb projektünk és nagyrészt az eszmeiségünk kiindul, nem említeném meg. A Kishantosi Vidékfejlesztési Központról Mintegy másfél évtizede folytatnak a Központ vezetői és munkatársai népfőiskolai képzést a legjobb dán és magyar hagyományok szerint a Kishantosi Kastélyban. A kastélyt egy 452 hektáros birtok veszi körül, mely ökológiai mintagazdaságként is működik. A terület 2/3-ad részén biotermesztés folyik. A helyben termelt élelmiszerek értékesítési rendszerének kiépítése a Mezőföldön, mint ötlet, Ács Sándornétól, a népfőiskola vezetőjétől származik. A Fejér Paktum Egyesület helyi termék programja teljes egészében erre épül, a munkát együtt végezzük. Greenpeace Magyarország Schmidt Gergő A Greenpeace egy nemzetközi szervezet, mely a világ 41 országában rendelkezik irodával. Ezek együttműködve biztosítják az erõt ahhoz, hogy a Greenpeace szembeszálljon a szennyezõkkel és - kizárólag erőszakmentes eszközökkel - változtatásra bírja õket, ha szükséges.A Greenpeace nem fogad el pénzt vállalatoktól, kormányoktól, sem politikusoktól, így õrzi meg függetlenségét.Világszerte közel 3 millió ember támogatja szervezetünket önkéntes munkájával vagy anyagilag, hozzájárulva Földünk megóvásához. Gödöllői Civil Kerekasztal Varbai Marianna 2008. tavaszán létrejött helyi civil összefogás. Kb. 50 regisztrált tagja és 4 tagozata van.
  • Kultúra, Hagyományőrzés, Turizmus
  • Környezet és Természet
  • Gyerek-, Ifjúság- és Köznevelést Segítő Tagozat (Varga Julianna)
  • Esélyteremtést Segítő Tagozat (Varbai Marianna)
Hosszú távú cél a helyi társadalom szereplőinek (for-profit, közigazgatás, non-profit, lakosság) partneri együttműködésének elősegítése. A Kerekasztal legnépszerűbb közös megmozdulása az évről-évre szeptemberben visszatérő Civil utca rendezvény. Hagyományteremtő céllal indult a Május a családok hónapja rendezvénysorozat, melynek nyitó rendezvénye az Európában egyedüli Világbéke Gongnál zajlott. Automómia Aktív Nevelést Támogató Egyesület Varga Julianna A GdCK alapító tagszervezete. Leginkább a kisgyerek nevelés területén tevékenykedik. Elvei közé tartozik a másság elfogadása, tolerancia közvetítése, az együttműködés fontosságának elfogadása. LÉOE - Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Lisztérzékenyek Varbai Marianna A GdCK alapító tagszervezete. Az országos hálózattal rendelkező érdekképviseleti egyesület térségi betegcsoportja. A betegek és családtagjaik számára nyújt segítséget információ- és tapasztalatcsere formájában. Kiemelt tevékenysége a genetikai meghatározottságú betegség társadalmi szinten történő megismertetése. Hulladék Munkaszövetség Portik-Bakai Zsuzsa, Rátz Judit A HuMuSz célja ráébreszteni az embereket arra, hogy a szemét keletkezése nem természetes. A hulladék a gondolkodásunkban kezdődik. A szervezet munkatársai és önkéntesei olyan termelési és fogyasztási rendszerek kialakításáért dolgoznak, amelyek fenntarthatóak és nem keletkezik bennük hulladék. Ebben partnernek tekintik a lakosságot, az állami és a gazdasági szféra döntéshozóit. Eszközeik a tanácsadás, a tájékoztatás, a szemléletformálás, a lobbi és a közösségi együttműködések ösztönzése a fenntartható jól lét érdekében.www.nullahulladek.hu Iván.Hu Bt. Szilika-Iván Emőke Vállalkozásunk, az Iván.Hu Marketing és IT Tanácsadó Bt. a fenntarthatóság elveit magukénak valló embereknek és vállalatoknak kínál gyakorlati megoldásokat tevékenységük kedvezőtlen környezeti hatásainak csökkentésére. Tanácsadói tevékenységünk során arra törekszünk, hogy hozzásegítsük ügyfeleinket a környezettudatos életvitel és működés kialakítására. 2008 óta cégünk koordinálja Magyarországon a Zero Impact® programot, amelynek célja a CO2 kibocsátás csökkentése illetve a kibocsátás semlegesítése erdőterületek növelésével és azok védelmével. www.zeroimpact.com Játsszunk Együtt Baráti Egyesület, Zsámbék Toma Krisztina Az Egyesület 1999 óta működik. Tevékenysége: hagyományőrzés, környezetvédelem. Célunk a népi kismesterségek alapjainak átadása, a körülöttünk lévő világ alaposabb megismerése, igényes szabadidőtöltés biztosítása. Kerekerdő Egyesület Mireisz Tamás Egyesületünk 8-18 éves gyerekek, illetve fiatalok körében természettudományi ismeretterjesztéssel, környezet és természetvédelemmel foglalkozó, ökológiailag érzékeny gondolkodásmód és hagyományrendszer megismerését célzó programokat működtet - legjelentősebb tevékenysége a környezeti nevelés. Keresztúri Társas Kör Varga Lászlóné A Keresztúri Társas Kör Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 2000-ben alakult közhasznú szervezet. Megalakulásunk óta tevékenységünk Budapest XVII. kerületében környezeti nevelés, tudatformálás, főleg hulladékos témákban. 2006-ban osztrák- szlovák-magyar együttműködés keretében „Klíma összeköt" interaktív kiállítást valósítottunk meg az éghajlatváltozásról. 2007 óta foglakozunk a házi komposztálás terjesztésével, az egyesület közreműködésével a helyi önkormányzat, és az FKF Zrt 2009-ben 300 családnak és intézménynek osztott komposztáló edényt. Magyar Gyermekmasszázs Egyesület Némethné Gregor Judit A Nemzetközi Csecsemőmasszázs Egyesület Magyarországi tagszervezete az okleveles csecsemőmasszázs oktatókat tömörítő szervezet. Elsődleges célja a csecsemőmasszázs hazai elterjesztése, támogatása és oktatása hozzájárulva a szülők és csecsemők közötti kötődés elősegítéséhez. Egyesületünk szeretné felhívni a figyelmet a csecsemőmasszázs módszerének egészséges, természetes, személyiségformáló, szocializációs szerepének rendkívüli jelentőségére. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Bohanek Kata A környezeti nevelést feladatuknak vallók egy csapatából áll egyesületünk. A környezeti neveléshez szükséges ismeretek és módszerek gyűjtésével valamint terjesztésével, a fenntartható életmódhoz szükséges ismeretek gyakorlásával és fejlesztésével foglalkozunk. Továbbképzésekkel (például a 30 órás akkreditált Iskolazöldítéssel), gyerekfoglalkozásokkal, szaktanácsadásokkal, előadásokkal, nagy múlttal és tudással rendelkező tagjaink által írt kiadványokkal nyújtunk segítséget a pedagógusnak - rajtuk keresztül a - diákoknak, s az egész magyar társadalomnak. Magyar Szalmaépítők Egyesülete Igaz Titusz, Révész Gabriella Egyesületünk egy magasan környezetbarát építési technológia, a szalmabálából való építkezés, népszerűsítését és elterjesztését tűzte ki célul. A fa tartószerkezettel és kétoldali vályogvakolattal készülő szalmaházak környezet - és energiatudatos épületek, mivel olyan olcsó, könnyen hozzáférhető természetes anyagokból készülnek, melyek kiváló hőszigetelő képességgel rendelkeznek, ezért nemcsak előállításuk, hanem üzemeltetésük is jóval gazdaságosabb a manapság szokásos épületekhez képest, ráadásul ezeknek a házaknak az ökológiai lábnyoma is kb. egy nagyságrenddel kisebb a beton-tégla-műanyag házakhoz képest. Bár az első ilyen házak több, mint 100 éve állnak épségben, és azóta mintegy 10 ezer hasonló ház tapasztalai bizonyították kiválóságukat, hazánkban mégis csak kb. tucatnyi készült, és azokról is kevesen hallottak. Egyesületünk kutatásokat és vizsgálatokat végez, melyek eredményiet felhasználva szeretnénk egy mindenki számára ingyenesen hozzáférhető minősítést készíteni, mely segítségével bárki számára legálissá és elérhetővé válik majd ez a nagyszerű építésmód. A szalmaházakon kívül az egyesület a többi környezetbarát építőanyagot (pl. vályog) és berendezést is fel kívánja karolni, amelyek egy igazán fenntartható ház elemei lesznek egy fenntarthatóbb jövőben, továbbá természetesen nyitottak vagyunk mindenre ,ami a környezetünket szebbé és jobbá teszi, ezért szívesen működünk együtt hasonló gondolkodású szervezetekkel. Nagykovácsi Természetvédő Egyesület Bárdos Zsuzsa Az Egyesületet 2004. márciusában a néhány lelkes helyi lakos alapította, olyanok, akik aktívan is tenni akarnak valamit a körülöttük lévő szép természeti környezet megóvásáért. Az alapítás óta eltelt időben kiderült, hogy bár kis lépésekkel, de lehetséges eredményesen tevékenykedni a környezetünkért, civil módon, hatalom nélkül is. Az Egyesület a kezdetektől kereste a kapcsolatot a hivatalokkal és hatóságokkal is, mindenkor a segítés szándékával. Több területen is sikerült eredményesen együttműködni az Önkormányzattal, a DINPI-vel, a Pilisi Parkerdővel. Kirándulások, előadások közös szervezésével jobban megismertük egymást és közelebb hoztuk Nagykovácsi lakóit ezekhez a szervezetekhez. Önerőből és pályázati segítséggel az Egyesület elkezdett egy házi komposztálási programot Nagykovácsiban, amelyet reményeink szerint még tovább tudunk fejleszteni. További terveink között szerepel a kerékpárutak fejlesztése és a szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése. Ezekhez a célokhoz gyakran kevés a civil lelkesedés, ezért pályázunk és keressük a támogatókat. Nem Adom Fel Alapítvány Sipos Dóra A Nem Adom Fel Alapítványt a Fővárosi Bíróság 2005. december 21-én, mint közhasznú, egészségügyi -, és szociális cél szerinti besorolású szervezetet vette nyilvántartásba. Célja a társadalom hátrányos helyzetű csoportjainak, illetve tagjainak (fogyatékos és idős emberek, etnikai kisebbségek, állami gondozott és veszélyeztetett, részképesség zavarral küzdő gyermekek, szenvedélybetegek, mentális problémával küzdő személyek, stb.) támogatása, amely elősegíti mentális állapotuk javulását, társadalmi integrációjukat, illetve reintegrációjukat. Az Alapítvány létrehozásában komoly szerepet játszottak a Nemadomfel Együttes tagjai, akik elszántságukkal, lelkesedésükkel lendületet adtak az adminisztráció szürke feladataihoz. Rügyek és Gyökerek Egyesület Heim Anita A Rügyek és Gyökerek Egyesület, mely a nemzetközi Jane Goodall Intézet magyarországi szervezete, számos projekten keresztül támogatja a hazai és afrikai természetvédelmet, állatvédelmet és környezeti nevelést. A szervezet három fő tevékenységi köre az állatvédelem, a természetvédelem és az emberi közösségek védelme. Programjaink közé tartoznak például az újratáska-program, állatmenhely segítő programok, békamentés, névleges csimpánzörökbefogadás, Gorilla éve kampány vagy a Gyöngyökkel az életért- ugandai asszonyokat megsegítő programunk. SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület Gellért Miklós Az egyesület tevékenysége:
  • Helyi komposztálási programok tervezése, szervezése, lebonyolítása
  • Komposztálási bemutatók, ismeretterjesztő előadások
  • Kiadványtervezés és kivitelezés
  • Komposztálók, komposztálási eszközök, kiadványok forgalmazása
  • Komposztálási tanácsadás
„Komposztálok, tehát vagyok" Újbudai Teleház Nemeskéri Klára Az Újbudai Teleház a környékbeli lakosok, kisvállalkozások, helyi művészek, egyéni vállalkozók és civil szervezetek internet hozzáférését, számítógépes oktatását, elektronikus ügyintézését, számítógépes irodai kiszolgálását végzi. Online tematikus közösségi portálokon keresztül ismeretterjesztést, tudat- és szemléletformálást valamint helyi kulturális értékek és információk online adatbázisainak szerkesztését és közzétételét nyújtja. Ürömi Teleház Közhasznú Egyesület Flórián István Alapítva: 2004. május Tevékenységi kör: környezet és természetvédelem, oktatás, kulturális tevékenység, hagyományőrzés info-kommunkációs szolgáltatás. Tevékenységi terület: helyi-kistérségi.