HuMuSZ Műhely

A HuMuSz Nulla Hulladék programjának része, hogy ernyőszervezetként magunk köré gyűjtsük azokat a civil szervezeteket, akik valamilyen szinten foglalkoznak környezetvédelemmel, azon belül is a hulladékcsökkentéssel, hulladékmegelőzéssel. Hálózati együttműködés formájában valósítsunk meg közös programokat, képviseljük közösen a környezeti érdekeket.

Amikor néhány ember elhatározza, hogy megváltja a világot és ezért létrehoz egy civil szervezetet, még olyan egyszerűnek tűnik minden. Vannak céljaink, van lelkesedés, gyerünk, csináljuk!

Ha jól csináljuk, eszközeink is lesznek. A szervezet elkezd növekedni és pár év után a csetlő-botló kisgyerekből helyét kereső, lázadó kamasz lesz, kamaszkorának minden problémájával. Tele van ötletekkel, kreativitással, de már nem feltétlenül ugyanazok a céljai és az eszközei, mint a szüleié, akik viszont nem merik elengedni, talán mert féltik a bukástól, talán mert azt gondolják hogy egyedül az ő elgondolásaik lehetnek az üdvözítőek.

Ismerős ez a helyzet?

Szerettük volna látni, hogy hogy is állnak jelenleg a hazai zöld szervezetek, ezért konzorciumi partnerünk a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért Egyesület (TFF) két kutatást végzett el. Az első egy online kérdőív volt, melyet többnyire kisebb szervezetek képviselői töltöttek ki. A másik egy mélyinterjúkon alapuló kutatás volt olyan meghatározó személyiségekkel, akik évek óta a zöld mozgalomban tevékenykednek. A kutatások eredményeként végül kialakult egy olyan fejlesztési koncepció, mely reményeink szerint megoldást kínálhat a hazai zöld szervezetek legégetőbb problémáira.

Egy idő után a szervezeteknek a hatékony működéshez nélkülözhetetlen az intézményesülés. A feladatok felosztása, a felelősségi körök meghatározása. Létkérdés az alternatív források bevonása hogy ki tudjunk lépni abból a mókuskerékből, amit a pályázati kötöttségek jelentenek. Ne projektvégrehajtó gépezetek legyünk, akik lassan el is felejtik eredeti céljaikat és akik előbb-utóbb kiégnek, elveszítik lelkesedésüket. Legyenek meghatározott céljaink rövid, közép és hosszú távon is, melyek útjelzőként segítenek, hogy ne kalandozzunk el folyton, ne a pályázati lehetőségek határozzák meg a programjainkat. Figyeljünk a külső és belső kommunikációra, tanuljunk meg a média és a többi szektor nyelvén is beszélni, ugyanakkor legyen tervünk az utánpótlás, az önkéntesek bevonására és megtartására is. Tanuljuk meg kezelni a konfliktusainkat és gazdálkodjunk úgy az idővel, hogy mindenre jusson, de senki se rokkanjon bele a túlmunkába. Tanuljuk meg használni azokat az informatikai eszközöket, amik segíthetik a munkánkat. Használjuk ki a hálózati együttműködésben rejlő hatalmas potenciált. Osszuk meg egymással tudásunkat, osszuk be egymás közt feladatainkat, osszuk el erőforrásainkat.

Tanuljunk meg egy nyelvet beszélni!

A globalizáció, a fenntartható fejlődés divatszavakká váltak. A mögötte rejlő tartalmat azonban sokan, sokféleképpen értelmezik. Meg kell, hogy értsük az alapvető összefüggéseket a természet, a társadalom és a gazdaság között. Komplex módon, holisztikus szemlélettel kell látnunk az összefüggéseket, hogy ne csak tüneteket kezeljünk, hanem az alapproblémákat is megértsük és valódi válaszokat tudjunk adni. Bizony, saját hajunknál fogva kell kihúznunk magunkat abból a mocsárból, amiben most vagyunk. Ráadásul nem elég, ha mi elsajátítjuk ezt a szemléletmódot. Meg kell tanulnunk átadni másoknak is.

Továbbra is várjuk azon szervezetek jelentkezését, akik szívesen tagjai lennének Nulla Hulladék hálózatunknak.

Mit nyújthat a hálózat a tagoknak?

 • segíti a közösségi együttműködések, új kapcsolatok kialakulását
 • a résztvevő szervezetek tapasztalatot cserélhetnek önszerveződési módokról, bázisépítésről, programötletekről
 • média megjelenés helyi és országos sajtóban
 • informálódás hulladék ügyekben
 • segítséget ad helyi nulla hulladék és egyéb programok kialakításához
 • műhelymunkákat szervez (szervezetfejlesztés, akciószervezés, önkéntesek bevonása...)
 • elnyert nagyprojektekben partnerség, ami hozzájárulhat a szervezet helyi elismertségének, társadalmi bázisának növekedéséhez

 

Milyen segítségre számít a HuMuSz a tagoktól?

 • szeretnénk képet kapni az ország hulladékos helyzetéről, ezért helyi adatokra/rövid helyzetjelentésekre lenne szükségünk
 • szeretnénk feltérképezni és széles körben bemutatni a helyi jó kezdeményezéseket - partnereket keresünk országos felmérésekhez és akciókhoz, kampányokhoz, elnyert nagyprojektekhez, társadalmi egyeztetési folyamatokhoz
 • szívesen megosztjuk az elmúlt 15 évben felgyűlt tudásunkat az érdeklődőkkel és mi is szeretnénk tanulni a helyi szervezetek munkájából A szervezeti működés sikerének záloga a reális szervezeti és egyéni célok kitűzése, a tervezés, a személyes elköteleződés, a hatékony kommunikáció és a sikeres partnerség-építés. Az elkövetkező egy évben egy olyan képzéssorozatot bonyolítunk le, mely az alábbi területeket célozza meg gyakorlatorientált eszközökkel:
 • Érzelmi intelligencia alapú stratégiai tervezés,
 • A hatékony szervezeti kultúra és a sikeres munkaszervezés
 • Hálózati kommunikáció informatikai eszközökkel
 • Partnerség-építés

 

Várjuk azon szervezetek jelentkezését, akik a hálózati együttműködésen túl felismerik a képzésekben rejlő lehetőségeket is és akik vállalják a műhelymunkánkon való aktív részvételt.

További információ:Portik-Bakai Zsuzsa ([email protected])

A program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.