Hulladékmegelőzés, -csökkentés az iskolában - Szigetszentmiklós

A szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium hulladékmegelőzési ötletei és bevált jó gyakorlatai- írta Scheuer Zsuzsanna

Hulladékmegelőzés, hulladékcsökkentés

 

A hulladékmegelőzés, -csökkentés témakörében legfontosabb szervező elvnek – a tartós használati tárgyak beszerzésén túl – az iskolapolgárok (diákok, tanárok, szülők) szemléletének formálását tartom. 2009. szeptemberétől – ökoiskolává válásunktól – nagy hangsúlyt fektetünk az addig úgymond kellő médianyilvánosság nélkül végzett, 1-2 ember magatartásában tetten érhető, talán csak a biológiatanárok tantervi kötelezettségében megmutatkozó – tudatformálásra.

A változtatásokat, jó gyakorlatokat természetesen a már évek óta hozzánk járó gyerekek oktatásába is beillesztjük, különösen fontosnak tartjuk azonban a „felmenő rendszerben” történő nevelést, az eltérő háttérrel, környezettudatossági szocializációval érkező bejövő diákjaink nevelését. Így az érkező ötödikesek legelső osztályfőnöki óráin a felszerelések, házirend stb. ismertetése észrevétlenül átcsúszik a tanszervásárlási ötletek (tartós, környezetbarát, egészségre ártalmatlan stb.) átadásába, a tanórák befejezése utáni és a hetesi kötelességek ismertetése magával vonzza a szelektív gyűjtőedények fontosságáról való beszélgetést, említésre kerül az iskolai büfé és az otthoni szendvicsek, illetve élelmiszer-tárolók (kulacsok, eldobható poharak, szalvéták stb.) problémaköre, vagyis általánosságban a hulladékok megelőzése és csökkentése. Az összegyűjtött iskolakezdési ötletekből elektronikus kiadványt szerkesztünk, melyet a frissen felvett diákok szülei e-mailben megkapnak, illetve elérhetővé tesszük iskolánk honlapján is.

 

Tapasztalatom szerint az iskolákban a két legfontosabb (legnagyobb tömegű) hulladékcsoport a papír és a műanyag. A papírhulladék keletkezésének visszaszorítására úgy a tanárok, mind a diákok már több „jó gyakorlatot” alkalmaznak. Ezek közül néhány olvasható az alábbiakban.

 

Kommunikáció

Kommunikációs rendszerünkben több éve, hogy csaknem 100 %-ban átálltunk az elektronikus módszerekre:

 • a vezetőség, a tanárok, a karbantartó személyzet, a gazdasági iroda stb. egymás között elektronikus üzenetküldő rendszert használnak, mellyel kiváltottuk a „cetli alapú” levelezést

 • az üzenetküldő rendszer mindenki számára otthonról is elérhető

 • ha mégis óhatatlanul szükséges a papír formátumú közlés, azt csakis használt papíron tesszük, melyet a tanáriban külön gyűjtünk

 • az elektronikus kommunikáció a szülők felé is megnyilvánul: úgy e-mailben, mint iskolai üzenőrendszerünkben is oda-vissza áramlanak az információk, tájékoztatók, kérések-kérdések (pl. fogadóórára bejelentkezni, időpontot választani is csak elektronikusan lehet)

 • volt diákjainkkal is elektronikusan tartjuk a kapcsolatot (pályakövetés, meghívók stb.), kihasználjuk az internet adta lehetőségeket (iwiw, facebook, iskolai honlap stb.) is

 • felhívásainkat, eseményeinket, rendezvényeinket vagy kizárólag, vagy döntő részben a gimnázium honlapján tesszük közzé, az iskolában szigorú szabályok tiltják a különböző plakátok, szórólapok folyosókon, illetve tantermekben való elhelyezését

 • az egységes – és papírmentes – információátadást segítik a kéthavonta megrendezett iskolagyűlések is

 • a visszatérően használt papíralapú felhívásokat lamináltatjuk, így nagyobb élettartamúak lesznek

 • külsős levelezésünket is többnyire a telefonos, illetve e-mailben történő ügyintézés, az online vásárlás váltja fel (eszközbeszerzés, szállásfoglalás, könyv- és buszrendelés stb.)

Adminisztráció

 • több éve tartó folyamatként a jövő tanévben talán teljesen sikerül áttérnünk az elektronikus naplóra és ellenőrző könyvre (a végzett osztályok naplóinak tárolásával kapcsolatos gondjaink is megszűnnének ezzel…)

 • ugyanígy elektronikusan zajlik a túlórák elszámolása, a menzarendelés stb.

 • az igazán elszánt pedagógusok az osztálypénz állásáról elektronikus formában (és nem papíralapon) kérnek bankszámla-kivonatot

 • menzajegy helyett elektronikusan leolvasható menzakártyát használunk

Tankönyv, könyv

 • tankönyvrendeléskor – amennyire lehetséges – törekszünk a tartós tankönyvek vásárlására, a könyvtári példányok számának növelésére

 • a diákokat nem a könyvvásárlásra, hanem a könyvtári kölcsönzésre ösztönözzük

 • könyvtári állományunkba jó minőségű, hosszú használati idejű, igényes műveket válogatunk csak be

 • évente tankönyvbörzét rendezünk, melyre a volt diákok kiszolgált könyveit is várjuk

 • a könyvtári állomány selejtezésekor könyvvásárt, kiárusítást rendezünk

 • erdélyi testvériskolánkat rendszeresen könyvgyűjtéssel segítjük

Oktatás

 • a dolgozatokat, gyakorló feladatokat stb. újrapapíron adjuk ki a gyerekeknek

 • fénymásolásnál, nyomtatásnál törekszünk a takarékos megoldásokra (kétoldalas nyomtatás, kisebb betűméret, kevesebb festék használata stb.)

 • a diákok elsajátított tudásának mérésekor is az elektronikus megoldásokat preferáljuk: a feladatok projektorral vagy a diákok számítógépein is megjeleníthetők, online tesztek készítésére is van lehetőség

 • a házi feladatokat elektronikusan adjuk ki és szedjük be (esszék, tesztek, gyűjtőmunkák stb.)

 • tematikus internetes hálózatokat (pl. ning) hozunk létre, melyeken a tananyaggal kapcsolatos tartalmakat teszünk közzé (interaktivitása miatt is nagyon közkedvelt a diákok körében)

Higiénia

 • mosdóinkban a papírtörölköző helyett kézszárítókat, illetve textiltörülközőket használunk

 

 

Az iskolai hulladékok másik nagy csoportját a műanyag teszi ki. Ennek visszaszorítása terén talán nehezebb látványos eredményt felmutatni. Amit mi teszünk:

 

 • az italautomatákat kitiltottuk az iskolából

 • nagyobb – és a környezetet így jobban terhelő – rendezvényeinkről (diáknap, bálok stb.) kitiltottuk az eldobható műanyag palackokat és poharakat, helyette üvegpoharakat bérlünk, vagy a diákokat a saját bögre használatára ösztönözzük

 • versenyek, vetélkedők díjazásakor a hagyományos jutalmak (könyv, sportszerek stb.) sorába a műanyag kulacsok, szendvicstartók is bekerültek

 • a palackos üdítőitalok vásárlása helyett a diákokat az iskolai ivókutak használatára buzdítjuk (tisztított víz!)

 • a folyékony szappanokat, mosogatószereket utántöltőből pótoljuk

 • a nejlonzacskók bojkottját diáktervezésű logóval díszített, saját iskolai szatyor vásárlásának lehetőségével egészítettük ki. Ugyanígy a „szatyorproblémát” hivatott megoldani az erdei iskolában ajándékként nyújtott vászontáska

 • a kirándulásokon, túrákon, akadályversenyeken keletkező papír- (és egyéb) hulladékot a kísérő pedagógus/szervező szemeteszsákba gyűjti és hazahozza (nem hagyjuk az erdőben). Alternatív megoldás, ha pl. a csokoládépapírokra tombolaszámokat írunk, majd a program végén nyereményeket sorsolunk ki: egyetlen gyerek sem dobja el a kiránduláson a szemetet.

 

Az egyéb hulladékok (ruha, fa, fém, zöld hulladék stb.) terén kisebb volumenű megmozdulásaink, alkalmazott módszereink a következők:

 

 • karbantartóink a használt anyagokat, bútorokat, eszközöket újrahasznosítják

 • az erdei iskolában a diákok által elhagyott, szétszórt eszközökkel (ecsetek, festékek, vonalzók stb.) dolgoznak a következő évi résztvevők

 • az udvarunkon összegyűlt zöld hulladékot házi komposztálónkban hasznosítjuk

 • az új egyenruhák varrásával foglalkozó vállalkozó kérésünkre egyenruhabörzével segíti a használt öltönyök-kosztümök bizományi értékesítését

 • az iskolában elveszített ruhadarabokat évente eljuttatjuk a rászorulóknak (pl. a Máltai Szeretetszolgálat segítségével)

 • elemmel működő elektronikus eszközeinkben (lézeres mutatópálca, digitális mérleg, diktafon, fényképezőgép stb.) újratölthető elemeket, akkumulátorokat használunk

 • az adventi vásárt, az osztálykarácsonyt a hulladékcsökkentés, -megelőzés jegyében szervezzük (alternatív osztálykarácsonyfák szépségversenye, öko-karácsonyfadíszek, a csomagolóanyagok visszaszorítása stb.)

 • diákjaink részt vesznek a Baptista Szeretetszolgálat karácsonyi cipősdoboz-akciójában

 • ballagáskor a zöld hulladék mennyiségét a lehető legjobban visszaszorítjuk

 • öko-boltunkban környezetbarát (újrahasznosított anyagból készült) tollak, jegyzetfüzetek, iskolai szatyrok) vásárolhatók

 • használt ruhákból, pokrócokból, kiszolgált edényekből gyűjtést szervezünk a közeli kutyamenhely számára

 

Oktatásinformatikusi felsőfokú szakképesítésem arra ösztönöz, hogy a „papírzabáló” tanítási metódusokat egyre inkább az elektronikus oktatás eszközrendszerével váltsam fel. (Feltétlenül szükséges megjegyeznem, hogy iskolánkban digitális tábla nincs, így az informatikai eszközök használata az otthoni számítógéphasználatban és az iskolai 1-2 projektor/laptop alkalmazásában merül ki.) Ennek jegyében (mivel egy pályázat okán amúgy is készen van ez az összefoglaló) engedtessék meg, hogy bemutassam, mennyire illeszkedik a papírhulladék csökkentésének ideájához egy, az informatika magvaiból éppen hogy csak csírázásba kezdett oktatási módszer.

 

A környezettudatosság, a játékosság és az információs-kommunikációs technikák összekapcsolásának számos lehetősége közül a ning közösségi portálépítő szolgáltatását (www.ning.com), és az ezzel létrehozott, biorobot névre keresztelt fakultációs közösséget szeretném részletesen bemutatni.

 

Mi a ning? A ning egy olyan közösségi oldal létrehozására alkalmas felület, ahol a diákokkal állandó kapcsolatot tudunk tartani, illetve nagyban megkönnyíthetjük az információs-kommunikációs technikák órai és szabadidős használatát. A ning egy online bemutatóterem, gyűjtőhelye mindannak, amit a diákok, vagy mi, tanárok elkészítünk, ugyanakkor ez a közös kommunikáció helyszíne is. A ning egy olyan könnyen menedzselhető tér, ahol minden diák jelen van, és amely alkalmas fórumok vezetésére, fotók, videók, flash-animációk megosztására, csoportok kezelésére stb.

 

Iskolánk biológia fakultációs diákjai számára 2009 decemberében hoztam létre a biorobot nevű közösségi portált a ning segítségével.

 

Amiben munkám során előnyt jelent számomra:

 • zárt közösség, csak meghívóval lehet csatlakozni (a diákokat természetesen a tanár hívja meg)

 • fakultációs csoportjaimat elkülönítetten tudom kezelni (a feladatokat célcsoporthoz tudom illeszteni)

 • az órai törzsanyag, illetve a kiegészítések, házi feladatok ide feltölthetők (nagy segítség a hiányzóknak az anyag pótlásához)

 • interaktív (a diákok is tölthetnek fel tartalmakat, minden tartalomhoz hozzászólhatnak, szavazásokon vehetnek részt, a chat-lehetőség révén pedig valósidejű beszélgetésre is alkalom nyílik)

 • szöveges és képes, letölthető és online, statikus és futtatható tartalmak egyaránt elhelyezhetők rajta (multimédiás, érdekes, különleges, megfelel a kor kihívásainak)

 • jól illeszkedik gimnáziumunk ökoiskolai szemléletéhez (a feltöltött, megjelenített szöveges tartalmakat nem kell kiadnom fénymásolatban)

 • alkalmas (külső állományok segítségével) a mérés-értékelés funkciójának betöltésére is (online tesztek és eredményeik is megjeleníthetők, vagyis kiválthatja a papíralapú számonkérési formák egy részét)

 • alkalmas a kreativitás fejlesztésére, az élménypedagógia alkalmazására (hangok, mozgóképek, feladatok, játékok stb.)

 

Két évfolyamon tanítok biológiát fakultációs órakeretben. 11. évfolyamos csoportom 31 fős, végzőseim 14 fős csoportot alkotnak. Kollégám segítségével a 10.-es fakultációsok 22 fős csoportjára is tervezem e sokrétű szolgáltatás kiterjesztését.

 

Írta: Schuer Zsuzsanna