Civilek

A lakosság aktív, a helyi és közügyekért felelősséget vállaló, tevékeny tagjai, akik a szó klasszikus értelmében politizálnak: „Politika – a város ügyeiben való részvétel”. A civil szervezetek mutatnak példát, szószólói a jó ügyeknek, megvan bennük az egészséges lokálpatriotizmus és közösségformáló akarat és az a bizonyos kurázsi. A civilek lehetnek a legjobb közvetítők a „lakosság” és az egyéb szektorok, kormányzati és gazdasági szereplők felé, legyenek bár emberi jogi, egészségügyi, környezetvédelmi, sport vagy kulturális szerveződések. Helyi érték, helyi érdek - társadalmi kontroll és részvétel, következetes érdekérvényesítés, az alternatív jövőképek bemutatása, példamutatás, önkéntes munka és támogatás a jó ügyeknek. Biztosak vagyunk abban, hogy a civil szervezetek, mint annyi más jó ügynek, a Nulla Hulladék programoknak is zászlóvivői lesznek. Teljes élet – Nulla hulladék!


2012. február 22.
Az Ökoszolgálat tagjai közül ketten 2011 szeptemberében a Pilisben fogadtak örök hűséget egymásnak. Következzen néhány egyszerű és nagyon hasznos tipp 90 fős ÖKOESKÜVŐjükről.
2011. május 31.

A Magyar Szalmaépítők Egyesülete 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy segítse a szalmaházak építésének terjedését Magyarországon. Pár hónapos működés után meg is szervezték az első kalákát, ahol egy kis bemutató jellegű épületet (szalmakunyhót) építettek fel. Az építésről az Egyesület tagja, Igaz Titusz számol be az alábbi cikkben.

2011. május 31.

A szegedi egyetemi zöld kör, a Tevékeny Ifjak a Természet Oltalmáért és a Közösségért programjának lényege, hogy a piacon vásárlás előnyeit népszerűsítse a hallgatók körében. Ennek érdekében szerveztek két piactúrát (2011. április 21-én ill. május 7-én) a szegedi Mars téri piacon, ahol a helyi és környékbeli kistermelők áruit lehet kedvező áron, új csomagolóanyag igénye nélkül megvásárolni. Alább a zöld kör beszámolóját olvashatjuk az eseményről.

2011. május 31.

Két szegedi kollégiumban könyv- és jegyeztbörzét szerveztek a TITOK Klub tagjai. A rendezvény célja az volt, hogy a használt könyvek, jegyzetek ne a kukában, s még csak ne is a szelektív gyűjtőben végezzék, hanem megtalálják új tulajdonosukat, akiknek éppen ezekre van szükségük. Így kevesebb hulladék keletkezik, s közben még sok más értelmes emberrel is találkozhatunk, szóba elegyedhetünk. Az alábbi cikkben a szervezők számolnak be az eseményről.

2011. május 29.

A BME Egyetemi Zöld Kör (EZK) által lebonyolított Zöld Tanszék verseny során komoly szerep jutott a tanszéki dolgozók étkezése során keletkező hulladékmennyiség csökkentésére. Ezzel kapcoslatban is megfogalmaztak javaslatokat a tanszékek számára, és a jó gyakorlatokat is gyűjtöttek, hogy azokat más tanszékek, vállalatok, intézmények számára is elérhetővé tegyék. Az alábbiakban ezeket foglalja össze az EZK.

2011. május 29.

A cikkben bemutatott kollégiumi komposztálási program az ELTE Vezér úti Kollégiumában kezdődött el, ahol 353 felsőoktatási hallgató lakik. A hallgatók által kidobott szerves hulladékot 2008 őszén kezdték el gyűjteni az ELTE EKSZ (Egyetemisták a Környezettudatos Szemléletért) program önkéntesei. A program azóta is folyik, több mint 2 tonna felett van a képződött humusz mennyisége.

2011. május 29.

A BME Egyetemi Zöld Kör a Zöld Tanszék Verseny során ismertette a résztvevő tanszékekkel a környezetbarát takarítás lehetőségeit. Elmondták, hogy milyen hagyományos tisztítószereket tudnak a környezetbarát szerek kiváltani. Környezetbarát takarítószerek alkalmazásával ugyanis kevesebb veszélyes anyagot juttatutnk a környezetbe, és csökken a keletkező hulladékok veszélyessége is, de az egyetemeknek fontos szempont az ár, valamint a közbeszerzési lehetőségek viszgálata is. Az EZK tapasztalatairól az alábbi cikkben olvashatunk egy rövid összefogalót.

2011. május 29.

Az Egyetemi Zöld Kör (EZK) a Zöld Tanszék Program keretében folyamatosan gyűjti a tanszékeken bevezetett gyakorlatokat, amelyek a papírhulladék csökkentésére (is) irányulnak. A két éve elindított program során ezeket egy központi weboldalon összegyűjtötte, terjesztette és hirdette a többi tanszéknek.

2011. május 29.
A BME Egyetemi Zöld Kör (EZK) azzal a céllal indította be a  Zöld Tanszék Programot, hogy motiválja, s támogassa az Egyetem tanszékeit abban, hogy működésük környezettudatossá váljon. A Program keretében meghirdettük a Zöld Tanszék Versenyt, ahol a tanszékek megkaphatták a 'Zöld Tanszék' minősítést. Természetesen kerestük a környezettudatos szemléletben legelőrébb járó, „Legzöldebb Tanszék”-et, illetve a verseny ideje alatt „Legtöbbet Zöldült Tanszék”-et. A verseny fontos célja a már meglévő jó gyakorlatok összegyűjtése és közkinccsé tétele is volt. A versenyt eddig a 2009/10 és a 2010/11-es tanévek során bonyolítottuk le.
2011. május 25.

A pilisvörösvári Szebb Környezetünkért Egyesület évente egyszer (októberben) növények csereberéjét rendezi meg a település egy központ helyén, a A Városi Könyvtár udvarán. A „Virágtalálkozó” névre elkeresztelt rendezvényen a cserebere mellett tanácsokat adnak növények gondozásáról, komposztálásról, Nulla Hulladékos szemléletről, kertépítésről, biogazdálkodásról.

Oldalak