Papírfelhasználás csökkentése Zöld Tanszékeken

Az Egyetemi Zöld Kör (EZK) a Zöld Tanszék Program keretében folyamatosan gyűjti a tanszékeken bevezetett gyakorlatokat, amelyek a papírhulladék csökkentésére (is) irányulnak. A két éve elindított program során ezeket egy központi weboldalon összegyűjtötte, terjesztette és hirdette a többi tanszéknek.

 

Megvalósult gyakorlatok

 

Egyetemi oktatók és dolgozók papírhasználatának csökkentése:

  • Minden kinyomtatott dokumentumra (iktatott levélre, rajzra, feladatkiírásra, stb.) láblécbe beírjuk, hogy hol található a dokumentum digitálisan. Sokszor előfordul, hogy egy kinyomtatott dokumentumra több embernek is szüksége lehet. A tanszékre hagyományosan papíron érkező körlevelet sem másolgatják, ha pl. minden oktatóhoz el kell juttatni, hanem a titkárnő felhívja a küldőt, hogy megvan-e a küldött levél elektronikusan. Ha megvan, akkor elkéri, s azt küldi el e-mail körlevélben az oktatóknak. Ha nincs meg, mert ők is máshonnan kapták nyomtatva, akkor lapolvasóval digitalizálja, s azt feltölti egy bizalmas dokumentumok számára fenntartott, a dolgozók által elérhető helyre.
  • Amennyiben lehetséges, több oldalt nyomtatunk egy lapra. Csak azt nyomtatjuk ki, amit jogszabályi előírás vagy egyéb külső kényszer miatt feltétlenül szükséges.
  • Törekszünk az elektronikus ügyintézésre fax és levelezés helyett.
  • A nagy fájloknak csak az első oldalát nyomtatjuk ki, és arra kézzel írjuk rá, hogy hol található a többi, hány oldal és ki foglalkozik vele.
  • Az olyan papírokat, amelyeknek az egyik oldala még üres, külön gyűjtjük és újrahasználjuk (írhatunk vagy nyomtathatunk rá, vagy óvodáknak, iskoláknak ajándékozhatjuk).
  • A Hő épületben lévő műegyetemi nyomdában ragasztják össze az egyik tanszék kérésére az egyik oldalon használt lapokat jegyzettömbbé.

 

Egyetemi hallgatók papírhasználatának csökkentése:

  • A hallgatóktól, amit lehetséges, elektronikus úton kérünk be (pl. házi feladatokat, beadandókat) és használjuk a Moodle nevű távoktatási keretrendszert, sok esetben még vizsgáztatásra is.
  • A TDK-t, diplomát, doktorit lehet újrahasznosított papírra, kétoldalasan nyomtatni. Bevezettük azt, hogy a diplomamunka beadandó két példánya közül az egyiket CD-n vagy DVD-n kell leadnia a hallgatónak. Mindezt sikerült kari szinten elérni, tehát az egész Gazdaságtudományi Karon ez a szabályozás van már érvényben.
  • A dolgozatok elektronikus módon való beadása ezentúl nem CD-n, hanem pendrive-on történik, a fájlok két elkülönített winchesteren lesznek tárolva.
    Az önálló laboratóriumi beszámolót, szakdolgozatot, diplomatervet a hallgatók kétoldalas nyomtatásban, egy példányban adják be.
  • A fénymásoló előtt az ajtón felhívjuk a fénymásolásra várakozó hallgatók figyelmét arra, hogy másoljanak kétoldalasan és kicsinyítsenek a takarékosság érdekében.
    A Környezetgazdaságtan tanszéki honlapon olvashatók a szakdolgozatok/ projektfeladatok/ házi feladatok új formai követelményei, melyek tartalmazzák például a festéktakarékos betűtípust és egy darab fűzött (nem kötött!), kétoldalasan nyomtatott dolgozat leadását.

 

A megszervezéshez szükséges idő és pénz

Az itt felsorolt jó gyakorlatok a Zöld Tanszék verseny két éves tapasztalatának gyümölcsei, ennyi idő volt összegyűjteni őket. Alkalmazni őket csak egy döntés kérdése. Pénzbe nem kerül.

 

Tapasztalatok

  • Fontos mérföldkő volt, hogy a tanszékek nézeteiket és a jó gyakorlataikat próbálták megismertetni a hallgatókkal. Ezáltal – ha nem is közvetlenül, de - sikerült elérni a hallgatókat és felhívni a figyelmüket a papírhulladék csökkentésének fontosságára.
  • Tapasztalat, hogy a hallgatók a tanáraik által javasoltakat előbb megfogadják, vagy jobban emlékeznek rá, mint ha egy hallgatótársuktól hallanák ugyanazt.

 

További információ

Zöld Tanszék segédletek

Zöld Tanszék jó gyakorlatok

info(kukac)ezk.bme.hu