Környezetbarát takarítószerek Zöld Tanszékeken

A BME Egyetemi Zöld Kör a Zöld Tanszék Verseny során ismertette a résztvevő tanszékekkel a környezetbarát takarítás lehetőségeit. Elmondták, hogy milyen hagyományos tisztítószereket tudnak a környezetbarát szerek kiváltani. Környezetbarát takarítószerek alkalmazásával ugyanis kevesebb veszélyes anyagot juttatutnk a környezetbe, és csökken a keletkező hulladékok veszélyessége is, de az egyetemeknek fontos szempont az ár, valamint a közbeszerzési lehetőségek viszgálata is. Az EZK tapasztalatairól az alábbi cikkben olvashatunk egy rövid összefogalót.

 

A Zöld Tanszék Verseny során az egyik szempont, ami alapján a benevezett tanszéket értékeljük, hogy használnak-e környezetbarát takarítószereket. A kezdeti helyzetelemzéseken azt tapasztaltuk, hogy a tanszékek dolgozói körében általában nem ismertek a környezetbarát takarítószerek, vagy esetleg már hallottak ezekről, de nem tudják, hogy hogyan, milyen úton tudják beszerezni, közbeszerzésen keresztül meg tudják-e rendelni, stb.

 

Igyekeztünk minden felmerülő kérdésre választ találni, mérsékelni az információhiányt, és így ösztönözni az egyetemi dolgozókat a környezetbarát takarítószerek választására. A zöld takarítószerek egyetemi beszerzésének pontos módját lépésről-lépésre leírtuk, és kértünk egy külön listát az egyetemi közbeszerzésben résztvevő cégtől. Sok kolléga korábbi téves információjával szemben (miszerint csak a külön megállapodásban lévő termékek rendelhetőek), a közbeszerzési szerződés valójában megengedi, hogy a tanszékek a szerződött vállalat bármely termékét megrendeljék. Ezeket az információkat a verseny során a tanszékeknek hírlevelünkben továbbítottuk.

 

Eredmények

A két befejeződött Zöld Tanszék Versenyt követően elmondható, hogy több tanszéken és egyetemi szervezeti egységben sikerült teljesen, vagy nagy részben leváltani a hagyományos takarítószereket. A részbeni kiváltás oka általában a korábban felhalmozódott vegyszer-készlet, amelyeket kifutó rendszerben a zöld alternatívák mellett alkalmaznak a tanszékek. A teljes vagy részleges kiváltásra néhány példát említenék A Budapesti Műszaki Egyetemről: Polimertechnika Tanszék, Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék, Ergonómia és Pszichológia Tanszék, Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ és a Műszaki Pedagógia Tanszék.

 

A felsoroltakon kívül több tanszék is kipróbálta a zöld takarítószereket. Ezeken a helyeken első körben csak kisebb mennyiséget rendeltek, és amennyiben beválik, áttérnek ezek használatára.

 

Költségek

 

A szervezők számára ez a feladat gyakorlatilag költségmentes: tanácsadás, információmegosztás és tájékoztatás az egész.

 

A megszervezéshez szükséges idő

 

Listákat kell összeállítani a takarítószerekről és a beszerzési helyekről, cégekről, ehhez információkat kell kérni ezektől a helyektől, illetve az adott intézmény közbeszerzésétől. Ez alapesetben néhány levélváltással ill telefonnal gyorsan megoldható, de mivel a környezetbarát takarítószerek beszerzése eddig nem volt igénye a tanszékeknek, új ösvényeket kellett kitaposni az ügyintézést illetően. Ebben nagy segítséget nyújtott, hogy a szervező csapatnak tagja volt egy tanszéki munkatárs is, aki az ilyen beszerzéseket intézi.

 

Tapasztalatok, jó tanácsok a szervezőktől

 

Fontos, hogy a folyamatot információszerzéssel kezdjük. Meg kell tudni, hogy pontosan hogyan lehet az adott közintézményben környezetbarát takarítószert rendelni. Ehhez szükséges lehet az intézmény közbeszerzési csoportjával, ill. felelősével beszélni, át kell nézni a szerződéseket. Érdemes egyeztetni a szerződött céggel, és felkérni, állítson össze külön listát ezekről a termékekről.

 

További információk

[email protected]