Civilek

A lakosság aktív, a helyi és közügyekért felelősséget vállaló, tevékeny tagjai, akik a szó klasszikus értelmében politizálnak: „Politika – a város ügyeiben való részvétel”. A civil szervezetek mutatnak példát, szószólói a jó ügyeknek, megvan bennük az egészséges lokálpatriotizmus és közösségformáló akarat és az a bizonyos kurázsi. A civilek lehetnek a legjobb közvetítők a „lakosság” és az egyéb szektorok, kormányzati és gazdasági szereplők felé, legyenek bár emberi jogi, egészségügyi, környezetvédelmi, sport vagy kulturális szerveződések. Helyi érték, helyi érdek - társadalmi kontroll és részvétel, következetes érdekérvényesítés, az alternatív jövőképek bemutatása, példamutatás, önkéntes munka és támogatás a jó ügyeknek. Biztosak vagyunk abban, hogy a civil szervezetek, mint annyi más jó ügynek, a Nulla Hulladék programoknak is zászlóvivői lesznek. Teljes élet – Nulla hulladék!


2010. április 26.

NuHu halozat piktogam

A Humusz Szövetség 2008-ban indította el Nulla Hulladék Programját, amelyhez partnereket keres. Egy informális hálózatban szeretnénk együttműködni mindazokkal, akik egyetértenek céljainkkal.

Hálózatunkba olyan csoportokat várunk, akik egyetértenek a program elveivel, és ezt saját tevékenységük során is képviselik.

 

Lehetnek

  • Civil szervezetek, kicsik és nagyok egyaránt. (Elsősorban magánszemélyek által alapított szervezeteket várunk.)
  • Intézmények, pl. iskolák, kultúrházak, könyvtárak.
  • Helyi közösségek, pl. ifjúsági klubok, egyházi csoportok.
2010. március 22.

A charity-shop (adománybolt) elnevezés olyan üzletet jelöl, amely árukészletét adomány formájában kapja magánszemélyektől, cégektől. Ezeket, a többnyire használt ruhákból, könyvekből és hasonló dolgokból álló tárgyakat értékesítik, a befolyó bevételből pedig a társadalom számára fontos civil kezdeményezéseket támogatnak.

2010. március 02.

1973. New York - Liz Christy és még néhány helyi lakos megelégelték, a lakóhelyük közelében fekvő gondozatlan, elhagyatott telek látványát, és elhatározták, hogy ők maguk fogják azt rendbe hozni. Némi munka, és gondoskodás hatására az egykor lehangoló látványt egy takaros, zöld kert képe váltotta fel, amit később a város - a fiatal mozgalom előtti tisztelgés jeleként - parkká nyilvánított.


 

2010. február 23.

 

HuMuSZ Műhely - Tudástár

2010. február 03.
2009. december 29.

A nulla hulladék nem technológiai megoldás, hanem szemléletmód. A Nulla Hulladék célja, hogy a lineáris gazdasági rendszerben megtertmelt hulladékmennyiségét redukáljuk, felismerjük benne a nyersanyagot, és felfedezzük a hulladékmentes vásárlás és életmód szépségeit. A Nulla Hulladék bevezetéséhez teljes fogalmi és paradigmaváltásra van szükség.

2009. december 28.
Az, hogy mindent elborít a szemét, hogy rengeteg a hulladék, már csak egy következmény. Fogyasztói szokásaink, szemléletmódunk zavaró, bántó következménye. Ha meg akarjuk szüntetni, ezeken a fogyasztási szokásainkon, az anyagias, növekedés-orientált szemléletünkön kell változtatnunk. Nulla Hulladék Programunk célja, hogy segítséget, jó gyakorlatokat, ötleteket, tudást, bátorítást nyújtsunk minden érintett társadalmi csoportnak a változtatás elindításához, a szemléletmód megváltoztatásához. Szóval ki mit tehet a hulladékcsökkentésért?
2009. szeptember 28.
A "charity shop" kifejezést úgy lehetne magyarra fordítani, hogy adománybolt. Ez a név tőlünk nyugatra olyan üzletek hálózatát takarja, amelyeket különböző non-profit szervezetek tartanak fenn, elsősorban azért, hogy az ezekből befolyó bevételekből (is) finanszírozzák a tevékenységüket. E boltok árukészlete adományként kapott hasznos és/vagy értékes tárgyakból áll, melyeket kedvező áron árusítanak. Az első hazai adományboltot a Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány hozta létre.
2009. augusztus 05.

A június végén szervezett csóri Állampolgári Tanács javaslatai között szerepelt egy cserebere fórum vagy bolhapiac megszervezése. Nem nagyon húztuk az időt, augusztus 1-jére össze is hoztuk az első bolhapiacunkat.

2009. július 20.

ViolaA Rügyecskék 2003-ban egyedülálló módon tucatnyi hulladéktípus befogadására alkalmas és önfenntartó hulladékudvart hozott létre a kistarcsai lakótelepen. Következzék egy összefoglaló és gazdasági összesítés a hulladékudvarral kapcslatos feladatokról, a szervezet szemléletformáló, a szelektív gyűjtést és a környezettudatosságot népszerűsítő tevékenységéről a 2000-es alapítástól 2003 tavaszáig.

Oldalak