Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 20 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A Levegő Munkacsoport levele Gyurcsányhoz

  • 2004. október 11.
  • humusz
"Kiemelt költségvetési hozzájárulást szükséges biztosítani az oktatás, a kultúra, az egészségügy, a tudományos kutatás, az épületfelújítások (különösen a meglévõ lakásállomány korszerûsítése), az energiahatékonysági beruházások, a tömegközlekedés, a vasút, az ökológikus agrárgazdálkodás, valamint a környezet- és természetvédelem részére."
Gyurcsány Ferenc úr a Magyar Köztársaság miniszterelnöke részére Budapest

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Miniszterelnökké történt megválasztása alkalmából gratulálunk, és felelősségteljes munkájához sok sikert kívánunk. Örömmel olvastuk a "Lendületben az ország" című Kormányprogramban, hogy az Ön kormánya "elkötelezett a fenntartható fejlődés elve és a környezetvédelmi szempontok érvényesítése mellett". Különösen fontosnak tartjuk azt, amit a program így fogalmaz meg: "Érvényre juttatjuk a "szennyező fizet" elvét. A környezeti veszélyhelyzeteket szigorúbb ellenőrzésekkel, a hatóságok erősítésével és következetes jogszabályokkal csökkentjük." Mindennek a végrehajtását elengedhetetlennek tartjuk annak eléréséhez is, amit a Kormányprogram így fogalmaz meg: "Kiemelt célunk a társadalmi igazságtalanságok felszámolása." Amennyiben ugyanis nem érvényesül a "szennyező fizet" elv, az az esetek túlnyomó részében a gazdagok támogatását jelenti a szegények rovására.

Bízunk benne, hogy a korábbi kormányok gyakorlatával ellentétben a mostani kormány mindezt meg is fogja valósítani. Reméljük, hogy ez világosan tükröződni fog a jövő évi állami költségvetésben is. Ez utóbbit egyebek mellett az alábbi módon látjuk megvalósíthatónak. Kiemelt költségvetési hozzájárulást szükséges biztosítani az oktatás, a kultúra, az egészségügy, a tudományos kutatás, az épületfelújítások (különösen a meglévő lakásállomány korszerűsítése), az energiahatékonysági beruházások, a tömegközlekedés, a vasút, az ökológikus agrárgazdálkodás, valamint a környezet- és természetvédelem részére. Elengedhetetlennek tartjuk azoknak az állami szerveknek a kiemelt támogatását is, amelyek elsődleges feladata a bűnözés, a korrupció és egyéb visszaélések visszaszorítása: többek között a környezet- és természetvédelmi hatóságok, az ÁNTSZ és a VPOP megerősítését. A mindehhez szükséges százmilliárdokat a következő módokon javasoljuk előteremteni.

. Jelentősen csökkenteni kell az intenzív, vegyszeres mezőgazdaság támogatását. Ez azért is fontos, mert ha az agrár-környezetvédelmi programot részesítjük előnyben, akkor lényegesen több támogatást kaphatunk az Európai Uniótól.

. Egyik legértékesebb, pótolhatatlan vagyonunk, a termőföld elvesztegetésének (szinte korlátok nélküli lebetonozásának, leaszfaltozásának, beépítésének) csökkentése, valamint az ezzel kapcsolatos hatalmas ingatlanspekuláció és korrupció visszaszorítása érdekében meg kell szabni a termőföld tényleges árát (például a földvédelmi járulék jelentős emelésével és kiterjesztésével).

. A lakástámogatási rendszert úgy kell átalakítani, hogy új lakások építése kizárólag szigorú környezetvédelmi feltételek teljesítése esetén legyen támogatható Ez hosszabb távon évi több százmilliárd forint megtakarítást eredményezhet az államnak és az önkormányzatoknak.

. Meg kell kezdeni a kamionforgalomnak nyújtott évi több százmilliárd forint kedvezmény felszámolását. (Ez a kedvezmény elsősorban abból áll, hogy a nehéz tehergépjárművek üzemeltetői jelenleg nem kell, hogy megfizessék az általuk okozott károkat.)

. Fokozatosan fel kell számolni a személygépkocsi-közlekedésnek nyújtott óriási támogatásokat. (Egyebek mellett meg kell szüntetni azt a lehetőséget, hogy az autók magánhasználatát céges költségként számolják el. Ez a törvényellenes módszer ugyanis rendkívül széles körben elterjedt, és évente több százmilliárd forinttól fosztja meg a költségvetést.)

. Fel kell hagyni a gyorsforgalmi úthálózat erőltetett ütemű bővítésével.

. Az üzemanyag-csempészetet és -turizmust szigorú intézkedésekkel vissza kell szorítani.

. A hulladékok ártalmatlanításának költségeit nem a lakosságra kell terhelni, hanem jogi és közgazdasági eszközökkel meg kell előzni a hulladékképződést (például a vonatkozó termékdíjak jelentős emelésével és kiterjesztésével).

. Vissza kell szorítani a fekete gazdaságot (egyebek mellett a már említett állami szervek támogatásának növelésével és érdekeltségük javításával).

. A kitermelt ásványi kincseink árában tükröződnie kell a kitermelés okozta környezeti károk költségeinek és annak, hogy ezek nem megújuló nyersanyagok (ezt a bányajáradék emelésével lehet elérni).

. Megfelelő végrehajtási utasításokkal lehetővé kell tenni, hogy az erőszak- és pornótartalmú művek után végre beszedjék a törvény által előírt 25 százalékos kulturális járulékot.

Az államháztartás átalakításának lehetőségéről már számos, igen részletes tanulmányt készítettünk. Javaslatainkat folyamatosan eljuttattuk a mindenkori pénzügyminiszter részére is. Vizsgálataink alapján, amelyeket az Európai Unióban is folyó kutatások felhasználásával végeztünk, egyértelműen leszögezhetjük, hogy a felsorolt változtatások környezetünk és a lakossági egészségi állapotának javításán túlmenően jelentősen hozzájárulhatnak a nemzetgazdaság versenyképességének növeléséhez is. Közelebb visznek továbbá az Ön programjában kiemelt szerepet játszó társadalmi igazságosság megteremtéséhez. Tudjuk ugyanakkor, hogy rendkívül erős érdekcsoportok követelik a jelenlegi helyzet megtartását - olyan érdekcsoportok, amelyek tevékenységüket csak hatalmas nyílt és rejtett állami támogatásokkal tudják folytatni, ám valódi piacgazdasági viszonyok között elbuknának, vagy csak jelentős átalakulással tudnának fennmaradni.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A környezet- és természetvédő civil mozgalmak a korszerű, tudásalapú gazdaság megteremtésében érdekeltek, és így a társadalmi fejlődés egyik fontos motorját jelentik. Kérjük, hallgassa meg érveiket.

Üdvözlettel:

Lukács András