Figyelmeztető üzenet

Ez a cikk kb. 20 éve íródott.
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Civilek levele Pascal Lamy részére

  • 2003. szeptember 29.
  • humusz
Néhány hazai civil szervezet meghívást kapott a hazánkba látogató Pascal Lamy úr, az EU kereskedelmi főbiztosával való budapesti találkozóra.
A levél tartalma és aláírói:

Alulírott civil szervezetek nyílt levéllel fordulunk a hazánkba látogató Pascal Lamyhoz. Üdvözöljük Pascal Lamy és az Európai Bizottság párbeszédkészségét. Örömmel fogadtuk az érdeklődést a hazai civil-szféra globalizációról és a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) cancúni miniszteri találkozójáról alkotott véleménye felől. Szükségesnek tartjuk a jövőben is hasonló jellegű, rendszeres társadalmi egyeztetések megtartását.

Ugyanakkor számos aggályunk merült fel:

1. Demokratikusnak vél-e egy olyan titokban megrendezett, előre nem ismert időtartamú informális megbeszélést, melynek előre nem ismert a napirendje, nem ismert a súlya, s melyen csak az általunk ismeretlen szempont alapján meghívott ismeretlen vendégek vehetnek részt, előre nem ismert körülmények között?

2. Nem gondolja-e, hogy a társadalmi csoportok véleményét a Kereskedelmi Világszervezet cancúni miniszteri találkozója előtt kellett volna meghallgatni, mikor még lehetőség lett volna annak figyelembevételére?

3. A fentiek figyelembevételével mivel tudná a civil szervezetekben felmerült azon aggályt eloszlatni, miszerint a megbeszélés csak propaganda célokat szolgál?

4. Továbbá folytatják-e a stratégiai jelentőségű, közszolgáltatások piacosítását is érintő GATS tárgyalásokat a társadalom érdemi bevonása nélkül?

5. Továbbra is erőltetni fogja-e a többek között a befektetések védelmére, a kormányzati közbeszerzések nemzetközi szabályozására vonatkozó ún. szingapúri témajavaslatok napirenden tartását, melyeket a fejlődő országok jó része egyöntetűen elutasít?

6. Kiáll-e a WTO-ban folyó génháború kapcsán továbbra is az európai polgárok azon egyértelmű akarata mellett, hogy a fogyasztók szabadon dönthessenek arról, milyen terméket vásárolnak, azaz hogy az Egyesült Államok ne erőltethesse az európai fogyasztókra a genetikailag módosított élelmiszereket?

7. Kiáll-e amellett, hogy az ökológiai-fenntarthatósági elveknek és a fejlődő országok követeléseinek megfelelően az EU felszámolja a nagyüzemi, intenzív mezőgazdaságot egyoldalúan favorizáló támogatási rendszerét valamint az export-szubvenciókat, és ehelyett egy ökologikus, a vidék fejlesztésére alapozott támogatási rendszerre térjen át?

8. Amennyiben valóban fontos az EU számára a demokratikus döntéshozatal és a szubszidiaritás elve, mennyire tartja elfogadhatónak, hogy a magyar kormány nem kezdeményez tárgyalást a civil társadalommal a WTO-ban folyó tárgyalásokról?
Ennek fényében a hazai civil szervezeteknek milyen érdekérvényesítési lehetősége marad a jövőben az uniós csatlakozás után, ha WTO tárgyalásokat - melyek már messze nem csupán kereskedelmi jellegűek, és a demokratikus önrendelkezés számos vetületét érintik - teljes egészében Brüsszelből irányítják?

Aláírók:
Csermely Környezetvédelmi Egyesület
Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület
Energia Klub
Fauna Egyesület
Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör
Hulladék Munkaszövetség
Humanista Mozgalom
Levegő Munkacsoport
Pécsi Zöld Kör
Rügyecskék Alapítvány
Védegylet
Zöld Fiatalok

további info: http://www.vedegylet.hu