Ökoiskola mentorálás (KMR)-2014. II. félév

A 2014-es év 2. félévében folytatódott a kapcsolattartás az Előregisztrációs felületünkön jelentkezett iskolákkal. A projekt kezdete óta összesen 51 intézménnyel állunk kapcsolatban, ezen belül 19 új intézményt mentoráltunk a tárgyidőszakban.

Honlapunkon az Oktatás aloldalon folyamatosan frissülő tartalmakat töltöttünk fel a projekt tevékenységei, az információs napok, a mentorálások és általában az Ökoiskola program kapcsán (adatbázis, jó gyakorlatok, szakirodalom, oktatási segédanyagok).

Ugyanitt letölthető a címpályázat és a kitöltési útmutató is.

Az információkat egy helyre összegyűjtve segítjük ezúton is a pedagógusok munkáját.

 Szintén a rendszeres tájékoztatást szolgálja havonta kiküldésre kerülő Saláta hírlevelünk is, amely kifejezetten a fenntarthatóság iránt elkötelezett pedagógusoknak, környezeti nevelőknek szóló tájékoztató a témába vágó továbbképzésekről, versenyekről, pályázatokról, egyéb friss hírekről. A hírlevél mindenkihez eljut országszerte aki feliratkozott rá a honlapunkon, vagy jelezte felénk információs napjainkon, mentorálás alkalmával e szándékát, illetve a hírek a honlapunkon is elérhetőek.

A régióban található civil szervezetek listáját folyamatosan bővítjük, bekérjük kiadványaikat, elérhetőségeiket. Keressük a projekt céljait szolgáló együttműködés  lehetőségeit helyi civilekkel, a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal, bázisiskolákkal, örökös

 ökoiskolákkal a hálózatépítés érdekében. Tájékozódunk a legfrissebb szakirodalmakról melyek elérhetőségét a pedagógusok számára is biztosítjuk.

 

A mentorálás menete:

 

Ebben a félévben összesen 23 intézményt mentoráltunk személyesen, telefonon és e-mailben. Nagy hangsúlyt fektettünk a személyes találkozásra, amely többnyire a Humusz Házban valósult meg a szemléletformálás és a gyakorlati megvalósítás helybeni szemléltetése okán. Természetesen adott esetben az adott iskolákba is ellátogattunk előzetes egyeztetés után.

A mentorálásra regisztráltakkal e-mailben és telefonon vettük fel a kapcsolatot, melyet követően a mentorálás során ismertettük az SH/4/5 Zöld Óvoda, Ökoiskola programok kiszélesítése projektet, a Regionális Forrásközpont ebben betöltött feladatait, hogy milyen módon tudjuk segíteni az intézmény ökoiskolává válását, az ökoiskolai lét fenntarthatóságát. Ismertettük a címpályázatot-külön kitérve az önértékelési szempontsorra-az első alkalommal pályázók esetében, a jó gyakorlatokat és a tájékozódást szolgáló honlapokat, szakirodalmakat.

Sorra vettük az intézményi sajátosságokat, helyi adottságokat, melyek alapján intézményspecifikussá formáltuk az önértékelési szempontsort.

A felmerülő kérdésekre válaszoltunk.

A mentorálás során nagy segítségünkre volt az OFI honlapjáról is letölthető Ökoiskola útmutató is.

A mentorálások során a következő témaköröket érintettük:

 • milyen előnyeik származnak az ökoiskola címből
 • hogyan kell kitölteni az önértékelési táblázatot
 • az önértékelési szempontsorhoz milyen alátámasztó dokumentumok szükségesek, ezeket papíralapon be kell-e küldeni
 • szükség van-e külön ökoiskolai munkaterv készítésére
 • mennyire kell megváltoztatni az intézmény alapdokumentumait (pedagógiai program, helyi tanterv) a pályázat beadásához
 • miket kell még a pályázat során elektronikusan illetve papír alapon benyújtani
 • általános kérdések a címpályázat kitöltésével kapcsolatban
 • a jó gyakorlatok elérhetősége
 • az Ökoiskola útmutató ismertetése, letöltésének lehetősége
 • külső kapcsolatrendszerük feltérképezése (civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségei)

 

Konkrét tevékenységek (a 2014 szeptemberében pályázók kapcsán)

 • az önértékelési szempontsor összes munkalapjának átnézése
 • a beadott címpályázat megfelel-e a kiírás formai és szakmai követelményeinek.

 

Gyakori kérdések:

 • jár-e anyagi támogatással a cím
 • milyen pályázatoknál jelent előnyt az ökoiskola cím
 • a pályázat beadási határidejének meghosszabítása
 • lejárt ökoiskola cím esetén mi a teendő

 

Szakmai, gyakorlati megvalósítási kérdések:

 • szelektív hulladékgyűjtés kialakításának lépései az iskolában
 • környezetbarát tisztítószerek alkalmazása az intézményben
 • energiajárőr-szolgálat bevezetése
 • hazai és nemzetközi programokhoz való csatlakozás lehetőségei
 • esővíz gyűjtése
 • madáretetők kihelyezése
 • komposztálás
 • az udvar zöldítése
 • faültetés (milyen fajokat, milyen időszakban ültessenek)
 • virágok beszerzési lehetőségei

 

Problémás területek:

 • leendő és már címmel bíró ökoiskoláknál is többször felmerült az a probléma, hogy maga a tantestület nem elég motivált az ökoiskola lét irányában, leterheltségre panaszkodnak
 • az intézmények jelentős részének honlapján nincs külön felület, rovat szentelve az ökoiskola címnek, a fenntarthatóságnak, a környezeti nevelésnek, ne jelennek meg a honlapon zöld tartalmak
 • a technikai személyzet bár részt vesz az ökoiskolai tevékenységekben, de elszigetelten dolgoznak, nincs egyeztetés a tantestület tagjaival, nem vonják be kellőképpen a diákokat a munkájukba (a komposztálást a karbantartó végzi egyedül, a portás locsolja a virágokat)

 

Javaslataink:

 • az ökoiskola munkacsoport a kollégák érzékenyítése érdekében szervezzen belső képzéseket fenntarthatóság, környezettudatosság témakörben, vagy tartsanak megbeszéléseket a témában munkaközösségi, tantestületi üléseken
 • a kötelezően bent töltendő megnövekedett óraszám egy részét fordítsák ökoiskolai tevékenységekre (kertgondozás, szakkör…)
 • a nehezen bevonható kollégáknak javasoljanak ilyen jellegű továbbképzéseket
 • a honlap kezelőjével egyeztessenek és a honlapon jelenjenek meg az ökoiskolai tartalmak, illetve az ide vonatkozó iskolai rendezvények, versenyek, jeles napok beszámolói képekkel illusztrálva
 • látogassanak meg más ökoiskolákat, zöld óvodákat a jó gyakorlatok helyszíni megismerése érdekében.

  

Összefoglalva: a mentorálások után a pedagógusok a pályázat kritériumrendszerét jobban átlátva, jól informálva, az állandó kapcsolattartás lehetőségével távoztak.

Kivétel nélkül hasznosnak tartották ezt a lehetőséget és nagy részük jelezte, hogy probléma esetén jelentkezni fog nálunk. Örömmel üdvözöltük, hogy egy-egy intézményből sokszor nem csak egy-egy fő, hanem többen is eljöttek, illetve jelezték, hogy érdekelné őket a projekt keretein belül megvalósításra kerülő Ökoiskola koordinátor képzés.

A programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének keretében végezzük, a projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg.

SH/4/5 logósvájci logóminiszterelnokseg