Zöld Óvoda mentorálás (NYDR) - 2014. II félév

A nyáron annak érdekében, hogy minél nagyobb számban vonjuk be a régió óvodáit a programunkba, három tájékoztató levél kiküldését tettük meg részükre.  Az első levélben a határidőkre, annak közeledtére, illetve a pályázat benyújtási határidő meghosszabbí­tá­sá­ra hívtuk fel a figyelmet. A második levélben arra próbáltunk koncentrálni, hiszen több, ezzel kapcsolatos aggodalmaskodó kérdés is jött hozzánk, hogy elmagyarázzuk az óvodáknak, hogy egyáltalán miféle előnyei vannak annak, ha zöld óvoda címmel rendelkeznek. A harmadik levélben a programunknak azt az elemét hangsúlyoztuk ki, amely talán a legcsábítóbb lehet az óvodapedagógusok számára, vagyis a térítésmentes akkreditált képzésünkön való részvételi lehetőséget.

Az első két levél hatására a programunkba bekapcsolódni vágyó, előzetesen regisztráló óvodák száma az eddigi 19-ről 29-re emelkedett, így a partneri adatbázisunk tovább bővült. Ez azt jelenti, hogy a régióbeli óvodák részéről a programunk iránt mutatkozó érdeklődés több mint 50 %-kal megnőtt. 

Új szakember bevonását határoztuk el. Szűcs Gábor egykori munkatársunk, ma önkéntesünk, környezeti nevelőként csatlakozott a program lebonyolításába. A bevonásról az OFI-t tájékoztattuk, a szükséges dokumentumokat megküldtük részükre.

A programba bevont munkatársaink folyamatosan képzik magukat, tájékozódnak a Zöld Óvoda programmal kapcsolatos tudnivalókról.

Az óvodák közel fele maga keresett meg bennünket a különböző kérdéseivel. Volt köztük olyan, akit csak a cím elnyerésével járó előnyökről kellett győzködni, volt, aki csak arra volt kíváncsi, hogy milyen konkrét segítséget tudunk neki nyújtani a pályázás során. Volt, aki a szakértőnktől kérte, hogy a benyújtás előtt vizsgálja felül a pályázatukat, és volt olyan óvoda is, amely szakmai munkaterv kidolgozásában kért segítséget.

Az óvodákat előzetes telefonos egyeztetés után mentoráltuk, erre főként személyes formában került sor.

A 2014. II. félévben a tervezetteknek megfelelően 20 óvodát mentoráltunk a Nyugat-dunántúli régióban. Ezen kívül az első félévben már mentorált intézmények közül egyet újból mentoráltunk, mely sikerrel be is adta címpályázatát, és legnagyobb örömünkre 2014 őszén el is nyerte a Zöld Óvoda címet.

Az előzetes regisztráció során érdeklődésüket jelző, illetve az eddigi kapcsolataink alapján megkeresett oktatási intézmények képviselői örömmel fogadták jelentkezésünket, akik a többnyire telefonos tájékoztató alapján éltek a személyes tanácsadás lehetőségével.

Egy-két intézmény kivételével nem zárkóztak el a felkeresett óvodák a címpályázat benyújtásának lehetőségétől, sőt határozottan nyilatkoztak a mielőbbi beadásról. Természetesen, csak ha ezek a pályázatok valóban beadásra kerültek és nyertek, akkor beszélhetünk időszakos részsikerről, de azon leszünk, hogy ez így legyen.

Gyakran feltett kérdés volt az, hogy: „Nem lehet-e egyszerűsíteni a pályázatot?” A legáltalánosabban felmerülő kifogás ugyanis maga a pályázat bonyolult volta, az első olvasatra teljesíthetetlennek tűnő „feladatok”.

Sokukban merült fel a kérdés: „Miért és kinek jó, ha ilyen címmel rendelkeznek? Miért olyan kevés a célirányos pályázati lehetőség a már címmel rendelkezőknek? Ha ilyen módon is vonzóbbá lehetne tenni a címpályázást, több jelentkező akadna.

Zavart okoz az óvodák körében, hogy még mindig nem egyértelműek a projekt céljai: a címmel rendelkezők, vagy a címmel nem rendelkezők megkeresése (nem beszélve az újra pályázásra ösztönzésről, illetve a címet elvesztettek felkereséséről). A koordinátorképzéssel kapcsolatos tapasztalatunk, hogy szinte kivétel nélkül mindenhol érdeklődnek a lehetőség iránt, de fontosnak tartják a már címmel rendelkezők is - vezetés megosztottsága, új szakember kinevelése miatt.

A programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének keretében végezzük, a projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg..

SH/4/5 logósvájci logóminiszterelnokseg