Ökoiskola mentorálás (DAR) - 2014. I félév

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet koordinálásával, a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával megvalósuló programban a Humusz Szövetség és a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület a dél-alföldi régióban regionális forrásközponti szerepet tölt be. Ennek keretében mentorálási tevékenységet végzünk a régióban található iskolákban. A mentorálás során folyamatos tanácsadói szolgáltatást biztosítunk az Ökoiskola és Örökös Ökoiskola címre pályázni kívánó iskoláknak, információt nyújtunk az Ökoiskolákkal kapcsolatos legfrissebb szakirodalomról, oktatóanyagokról, módszertani újdonságokról, a régióban található bemutatóhelyekről, oktatóközpontokról. A szerződéskötések elhúzódása miatt 2014. I. félévéből csak június hónapra készítettünk mentorálási munkatervet.

Az első félév feladatainak meghatározása:

Sajnos a 2014. év I. félévében rendelkezésre álló meglehetősen kevés idő miatt feszített munkatempóban kellett végeznünk mentorálási munkánkat. Az első félévben, 10 iskola mentorálását vállaltuk, mi őket szeretnénk felkészíteni a pályázatra és segíteni őket az Ökoiskola, vagy Örökös Ökoiskola cím elnyerésében.
A program kezdetekor megbeszélést tartottunk a programban résztvevő munkatársakkal, hogy tisztázzuk a feladatokat és elkészítsük a munkatervet. A megbeszélésen részt vett a környezeti nevelési feladatokat ellátó szakember, a rendezvényszervező, az ökoiskola szakértő és azon munkatársak, akik szerepet kaptak ebben a projektben. A találkozón részletesen áttanulmányoztuk a kritériumrendszert, a címpályázatot, a segédanyagokat és a különböző témával foglalkozó honlapok tartalmát is.
Ezt követően a régióban található iskolák adatait tartalmazó adatbázisból kiválogattuk azokat az intézményeket, amelyek rendelkeznek Ökoiskola, vagy Örökös Ökoiskola címmel a régióban, majd felvettük velük a kapcsolatot egy előzetes regisztráció útján, hogy milyen terveik vannak a jövőre nézve, akarnak-e újra pályázni a fent említett címekre.
Azokból az intézményekből, melyek érdeklődtek a projekt iránt létrehoztunk egy belső használatra szánt adatbázist, ami megkönnyíti majd a későbbi munkát és együttműködést.
A következő lépésben a régiós intézménylistából kiválasztottunk 10 darab olyan iskolát, amelyek potenciális alkalmasak az ökoiskola címre, és van is affinitásuk erre a programra. Ezekkel az intézményekkel elektronikusan és telefonon is felvettük a kapcsolatot.

Az elszámolási periódus egyik legnagyobb feladata egy információs nap szervezése volt a programmal kapcsolatban, ahol az érdeklődők információkat kaphattak, illetve személyesen is találkozhattak a szakértőkkel. Az idő rövidsége miatt június 19-én tartottuk az információs napot Algyőn a Fehér Ignác Általános Iskolában. A nap folyamán a látogatók megismerkedhettek a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület működésével, és a programban vállalt szerepével. Az érdeklődők megtudhatták magának a címpályázatnak a lényegét, az Ökoiskola cím elnyerésének a lehetőségét, az ezzel járó előnyöket, valamint a státusz megszerzésének a kritériumrendszerét is. A vendégek betekintést kaptak az ökoiskola hálózatának a működésébe szakértő előadó bevonásával, valamint a Natura 2000-es területek népszerűsítésének lehetőségeiről. A címpályázatban ugyanis nem csak ökoiskolák létrehozása a cél, hanem a Magyarországon található Natura 2000-es területek védelme és megismertetése is.
Az algyői iskola azért volt kiváló a találkozó lebonyolításának helyszínéül, mert az épület és az egész épület az ökoiskolák mintájául szolgálhat, nem csak a régióban, hanem országos szinten is. A találkozón résztvevő tanárok megtekinthették a speciális tantermeket a különböző foglalkozások végtermékeit, az energetikai bemutatórészt, a veteményes kertet, és még az egyes tantermek berendezésein is megfigyelhető az „öko” gondolkodás.
Az információs nap sikeres volt, hiszen új intézményekkel vettük fel a kapcsolatot, és új kérdésekkel szembesültünk a projekttel kapcsolatban, melyek megválaszolása kis utánajárást igényelt. A találkozón azonban elsősorban technikai jellegű kérdések érkeztek: hol található a pályázati anyag, mi a pályázat kritériumrendszere, mi a határidő, stb.

Az információs nap után folytattuk a mentorálási feladatainkat, próbáltunk segíteni az iskoláknak, és megválaszolni a felmerülő kérdéseket. Sajnos személyes találkozóra ebben a hónapban az idő hiánya miatt nem volt lehetőségünk, de telefonon és e-mailen el tudtak bennünket érni, és mi is fel tudtuk venni a kapcsolatot az érintett intézményekkel, és a környezeti nevelésben, az iskolák zöldítésében leginkább érintett pedagógusokkal.
Folytattuk a mentorálási jegyzőkönyvek és naplók vezetését, valamint személyes találkozókat beszéltünk meg az intézményekkel.

A mentorálás során legtöbb esetben általános tájékoztatást nyújtottunk az érdeklődő intézmények számára. Ismertettük a dél-alföldi regionális forrásközpont feladatkörét, bemutattuk az SH/4/5 Zöld Óvoda, Ökoiskola Programok kiszélesítése c. projektet, a programhoz csatlakozás feltételeit, majd megbeszéltük és elküldtük számukra az RFK elérhetőségeket a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében. Több intézmény nem csak a projektről, vagy magáról a címpályázatról szeretett volna egy általános képet kapni, hanem az ökoiskolákról is, hogy valójában átláthassa, miért is érdemes pályázni a címre, miért jó zöldíteni az iskolát. Szerették volna tudni, hogy milyen előnnyel bír egy címmel rendelkező intézmény, „megéri-e” energiát fektetni a pályázatba.
Ebben a kezdeti fázisban legfőbb és legfontosabb teendőnk az alapos tájékoztatás, részletes információ átadás továbbá fontos az intézmények lelkesítése, motiválása is, hiszen sokan csak a munkát látják a pályázatban.
A címpályázat segítése érdekében elküldtük a kapcsolatfelvétel után a címpályázat letöltésének elérhetőségét, felhívtuk a figyelmet a már meglévő segédanyagokra és jó gyakorlatokra is az OFI honlapján.
Összességében elmondhatjuk, hogy ezen rövid idő alatt is sikerült 10 iskola elérését és mentori segítségnyújtást megvalósítanunk. Arra a megállapításra jutottunk a mentorálással kapcsolatban, hogy a következő félévekben sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a személyes tanácsadásokra, bár sokszor elegendő, az e-mailes és telefonos kapcsolattartás,
de már ilyen rövid idő alatt is jól látszik, hogy a pedagógusok igénylik a személyes konzultációs lehetőséget.

A programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének keretében végezzük, a projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg.

SH/4/5 logósvájci logóSz