Hírek téma szerint

Amikor a környezetvédelem hulladékos vonatkozásairól beszélünk, többnyire a szelektív hulladékgyűjtés jut az emberek eszébe. Holott ennél jóval többről van szó. Mind a hazai, mind az EU-s szabályozás elvi szinten a megelőzést tartja a legfontosabbnak. A hulladékpiramis alapja lenne az, hogy ne is keletkezzen végleges hulladék, hogy az anyag- és energiafelhasználásunk fenntartható szinten maradjon. Ezt követi az újrahasználat, majd az újrahasznosítás, végül az elkerülhetetlenül keletkező végleges hulladék ártalmatlanítása, égetése, lerakása. Hogy a gyakorlat mit mutat, miről szólnak a hírek a hulladék-fronton, az alábbi tematikus hírgyűjtemény tartalmazza:
2005. február 22.
A tokiói Biodegradable Plastics Society, több mint kétszáz vállalatot képviselõ szakmai szervezet számításai szerint 300-350 jenbe kerül növényi alapanyagokból elõállítani egy kilogramm mûanyagot, ami két-háromszorosa a petrokémiai eljárással gyártható mûanyagok elõállítási költségének. A kereslet ennek ellenére is növekszik.
2005. február 22.
Tóth Gábor új könyvében a következõ kérdésekre is választ keres: Kik állnak a génrablás mögött? Mit okoznak az idegen DNS molekulák? Hogyan befolyásolhatjuk a génháború kimenetelét?
Mindezt közérthetõ módon tárgyalja a "fogyasztók" számára íródott kötet.
2005. február 22.
A Vadvirág Egyesület 2005. február 26.-án megrendezi az elsõ Nemzetközi környezetvédõ bálját a Baranya Megyei Közgyûlés Dísztermében (7622 Pécs, Papnövelde u. 5.). Az egész napos rendezvényre meghívjuk a szakterület munkatársait, aktivistáit, velük közösen áttekintjük a 2004-ben Baranya Megyében végzett környezetvédelmi tevékenységet.
2005. február 21.
Ne csak kémiai doktorátussal lehessen megérteni az élelmiszerek öszszetételét! - figyelmeztetett nemrég Markosz Kiprianu fogyasztóvédelmi EU-biztos. Nem lehet minden fogyasztó egyben táplálkozási szakértõ is. A címkék értelmezéséhez az is kell, hogy a fogyasztók megkapják a saját étrendjük kialakításához elengedhetetlen ismereteket - magyarázza Herczog. - Ezt nem az üzletek polcain, a palackok, dobozok, zacskók oldalán olvasható apró betûkbõl lehet megtanulni, hanem az iskolákban kell tanítani, tájékoztatási kampányok során kell terjeszteni. Mindenkinek csak hasznára válik, ha sikerül viszszaszorítani a táplálkozási okokra viszszavezethetõ tömeges egészségügyi problémákat és azok költségeit.
2005. február 21.

Hargitai Miklós cikkébõl megtudhatjuk, hogy 2005. június 30-ig kértünk és kaptunk mentességet a veszélyeshulladék-égetõkre vonatkozó környezetvédelmi elõírások teljesítése alól. Ezeknek több esetben sem tudunk megfelelni, így a veszélyeshulladék-égetõk 70%-át, a szilárd és folyékony komponensû hulladék égetésére alkalmas mûvek 50%-át kell várhatóan júliustól bezárni.
A szaktárca szerint júliustól is lesz elegendõ kapacitás az országban képzõdõ veszélyes hulladék megsemmisítésére.

2005. február 21.

A Kálmán Imre utcában sétálva a Fiatal Iparmûvészek Stúdiója Egyesület galériájának utcai frontra tekintõ ablakába bepillantva nem mindennapi látvány fogad, menstruációs tamponok és betétek hevernek a földön. A helységbe belépve középen, vagy 3 tucat további tampon lóg bele a mennyezetrõl a kiállítóhely terébe, és az oldalfalakat is katonás sorokba állított legkülönfélébb méretû nõi betétek borítják.

A kiállítás minden korosztálynak és nemnek szól, bemutatja a Magyarországon már használatos, és a még nem ismert természetes és alternatív betéteket, tamponokat. A világ különféle tájáról származó gyártók által biztosított ingyenes minták terjesztésével, kérdõív használatával, interaktív módon áll a látogatók szolgálatában. A bemutató választ keres a természetvédelem, a hulladék megsemmisítésének kérdéseire.

2005. február 20.

Az orosz nukleáris hulladék tárolására már igénybe vett északi sarkkörön túli területek új globális szerepre tettek szert: a világ vegyiparának hulladéklerakójává kezdenek válni - hívja fel a figyelmet a WWF természetvédõ szervezet.

2005. február 19.
A GATE Zöld Klub kiállítást rendez a Föld napja alkalmából, az Erdõk Hete és a Tájsebészet kampány részeként.
2005. február 18.
Félõ, hogy a betétdíjas kormányrendelet alig fogja segíteni a környezet számára kedvezõbb visszaváltható csomagolások és a környezettudatos vásárlók életben tartását.
2005. február 18.

Az ÖKO-GUM Kht. adatai szerint Magyarországon évente 45-50 ezer tonna új gumiabroncsot adnak el, egyidejûleg évi 30 ezer tonnára tehetõ gumiabroncs-hulladéka keletkezik.

2005. február 18.
51 civil szervezet nyílt levélben fordult az oktatási tárcához és foglalt állást az egészséges sulibüfék érdekében. A Magyar Hírlap arról tudósít, hogy nem volt hiábavaló a civil összefogás és kezdeményezés!
2005. február 17.

Persányi: néhány égetõt be kell zárni [Népszabadság Online]

Be kell zárni több veszélyeshulladék-égetõ létesítményt az év közepéig, amelyek nem teljesítik az európai uniós elõírásokat, ugyanis a mûködésükre kapott derogáció lejár - közölte Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter.

2005. február 16.

Vírusként terjed az iskolákban a PET zsugorító gép. A berendezés elõnye, hogy felhívja a figyelmet a mûanyag palackok problémájára, azaz arra, hogy ez az egyszer használatos csomagolóanyag nagyon gyorsan válik hulladékká, ráadásul óriási térfogatot képez. Minél több ilyen flakont vásárolunk, annál több lesz a hulladék, illetve annál több szemétdíjat kell fizetnünk érte.

További elõnyökrõl viszont már nehezen beszélhetünk...

2005. február 16.
Ismét elindult a Tájsebészet kampány! Persányi Miklós, a KvVM minisztere jelenlétében hirdettük meg a programot. Iskolák és helyi szervezetek jelentkezését várjuk!
2005. február 11.
Eltört a cipõtalp. Hát ez klassz. Akkor most mi is a teendõ? Induljunk a kuka felé s laza csuklómozdulattal tüntessük el benne a lábbelit? Vonuljunk be az elsõ üzletbe és vegyünk helyette másikat? Lehet így is - ez amolyan "fogyasztósdi" mókuskerék. De azért van itt valami más is, amit megtehet az egyszeri cipõtulajdonos. Elmehet a cipészhez.
2005. február 11.
Itt közöljük a HuMuSz hivatalos állásfoglalását is a Hulladékgazdálkodási Törvény módosításaival kapcsolatban. Ezen állásfoglalást 2005. február 5-én továbbítottuk Õri István államtitkár úrnak. A levélben felvetett kérdéseink egy részére már választ kaptunk, de továbbra is kitartunk amellett, hogy szükség van a kérdés társadalmi és gazdasági hatásainak vizsgálatára.
2005. február 11.
A KvVM sajtóosztály az alábbi választ küldte a Hulladékforradalmár az EU zsákutcáiban c. írásunkra
2005. február 10.
A Tájsebészet program kampányindító sajtótájékoztatóját 2005. február 15.-én, 12.00 órától tartjuk a HuMuSz Házban. Vendégünk lesz a program fõvédnõke, Dr. Persányi Miklós Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter.
2005. február 09.
A gyártók és a forgalmazók az év elejétõl kötelesek visszavenni a kiselejtezett, elromlott elektronikai termékeket, de a felhasználók nem árasztják el õket hulladékokkal. Pedig évente mintegy 130-140 ezer tonna elektronikai szemetet termelünk. A NOL cikke.
2005. február 08.
2005-ben is Tájsebészet az illegális hulladéklerakók felszámolásáért
2005. február 08.
A 2005. évi Tájsebészet programhoz kapcsolódóan a HuMuSz pályázatot ír ki a „Nulla lerakós település” cím elnyerésére. Olyan települések pályázhatnak, amelyek kül- és belterületén (közigazgatási területén) nincs illegális szemétlerakó.
2005. február 04.
A zöld tárcától véleményezésre megkaptuk a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító egyes törvények módosításáról szóló törvénytervezetet. Dicséretes, legalább kikérik véleményünket!

Oldalakon keresztül követhetjük nyomon, hogy "nemzeti park igazgatóságok" kifejezést az "egységes zöld hatóság" kifejezésre cserélik.

Majd a 8. oldalon lefagy arcunkról a belenyugvó közöny: látjuk, hogy a hulladékgazdálkodási törvény is módosul 1 . Persányi Miklós minden médiamegjelenésében sokszor emleget hulladékforradalmat, úgyhogy az elején még bizakodóak vagyunk: talán ennek jegyében valami környezet számára kedvezõ változás.......

Oldalak