Zöld Óvoda mentorálás (NYDR) - 2014. I félév


Előzmények

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet koordinálásával, a Svájci-Magyar Együttmű­kö­dé­si Program társfinanszírozásával megvalósuló programban a Reflex Környezetvédő Egyesület a Humusz Szövetség segítségével a nyugat-dunántúli régióban regionális forrásközpont szerepet tölt be. Ennek keretében mentorálási tevékenységet végzünk a régióban található óvodákban. A mentorálás során folyamatos tanácsadói szolgáltatást biztosítunk a Zöld Óvoda címre pályázni kívánó óvodáknak, információt nyújtunk az Zöld Óvodákkal kapcsolatos legfrissebb szakirodalomról, oktatóanyagokról, módszer­ta­ni újdonságokról, a régióban található bemutatóhelyekről, oktatóközpontokról. A szerződés­kötések elhúzódása miatt 2014. év I. félévéből csak június hónapra készítettünk mentorálási munkatervet.

A féléves feladat meghatározása

Sajnos a 2014. év I. félévében rendelkezésre álló meglehetősen kevés idő miatt feszített munkatempóban kellett végeznünk mentorálási munkánkat. Helyzetünket nem könnyítette meg, hogy június hónapban véget ért az óvodákban a nevelési év. Ennek ellenére, akivel sikerült felvennünk a kapcsolatot, nyitott volt és érdeklődő. Sajnos személyes találkozóra ebben a hónapban az idő hiánya miatt nem mindig volt lehetőségünk, de telefonon és e-mailen is el tudtak bennünket érni és mi is fel tudtuk venni a kapcsolatot az érintett óvodákkal és a környezeti nevelésben, az óvodák zöldítésében leginkább érintett munkatársakkal.
2014. év I. félévében a rendelkezésre álló szűk egy hónapban 10 db óvoda mentorálását tűztük ki célul.

Ennek első lépéseként megbeszélést tartottunk a programba bevont óvodai szakértővel, a környezeti nevelővel, és minden érintett munkatárssal, hogy tisztáztuk a projektben résztvevő személyek feladatait. Ezt követően szakértőinkkel közösen tanulmányoztuk a Zöld Óvoda címpályázatot, a címpályázathoz kapcsolódó valamennyi dokumentációt és az zoldovoda.hu honlapot is. A felkészülést a két szervezet együtt végezte a Humusz Szövetség által biztosított háttéranyagok segítségével. Megnéztük az előző évek gyakorlatát, próbáltunk tájékozódni a zöld óvodákat illetően. Az előkészítő munka és a felkészülés a szervezetek közti szoros együttműködésnek köszönhetően kevesebb időt vett igénybe, hisz rendelkezésre álltak a régióra adaptált, mentoráláshoz szükséges alap információk, adatlapok, jegyzőkönyv minták, valamint a címpályázathoz kapcsolódó dokumentumok is.

2014. június elején elkészítettük az óvodák számára az előregisztrációs felületet, melyet egy kísérőlevéllel együtt küldtünk ki, azzal, hogy amennyiben az intézményük Zöld Óvoda címmel rendelkezik és e címet a jövőben is meg kívánja tartani, vagy a közeljövőben szeretne pályázni ilyen címre, illetve Örökös Zöld Óvoda címre pályázik, akkor előzetes regisztráció útján hozza tudomásunkra azt, hogy érdeklődik a programunk iránt. A megkeresések megkönnyítése érdekében egy már elkészült adatbázis alapján dolgoztunk, melyben azon óvodák elérhetőségei szerepeltek, melyek a Nyugat-Dunántúli Régióban találhatóak.

Mentorálás

Felépítésre került egy partneri adatbázis azon régiós intézményekről, amelyek érdeklődtek a program iránt, ezekből kiválasztottunk 10 óvodát és telefonon felvettük velük a kapcsolatot. Ezt követően személyes találkozókat szerveztünk az óvodák képviselői és egyesületünk szakemberei között. A személyes mentorálasok alkalmával szakértőnkön kívül mindig jelen volt egyesületünk egyik munkatársa is az esetlegesen felmerülő szakmai kérdések miatt. A kapcsolatfelvétel során több óvoda esetében tapasztaltunk gyors és pozitív visszajelzést, illetve a lelkesedést is a program és a pályázat iránt, hiszen többen is fontosnak tartják, hogy a nevelés egyik alappillére a környezettudatosság. A mentorálások alkalmával a legtöbb esetben általános tájékoztatást nyújtottunk az érdeklődő intézmények számára. Ismertettük a nyugat-dunántúli regionális forrásközpont feladatkörét, bemutattuk az SH/4/5 Zöld Óvoda, Ökoiskola Programok kiszélesítése c. projektet, a programhoz csatlakozás feltételeit, majd megbeszéltük és elküldtük számukra az RFK elérhetőségeket a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében.
Általánosságban elmondható, hogy az első találkozások alkalmával inkább technikai jellegű kérdések érkezet az intézmények részéről, (pl. honnan lehet letölteni a címpályázatot, az alapdokumentumokat, be kell-e küldeni? Hogyan kell kitölteni az önértékelési szempontsort? A kitöltésnél mely nevelési évek vehetők figyelembe stb.).
Ebben a kezdeti fázisban legfőbb és legfontosabb teendőnk az alapos tájékoztatás, részletes információ átadás továbbá fontos az intézmények lelkesítése, motiválása is, hiszen sok intézmény kellő információ hiányában nincs tisztában azzal, hogy az intézményben már eleve meglévő jó gyakorlatok tekinthetők "zöld" törekvésnek, és/vagy megfelelnek egyes, a zöld intézménnyel szemben támasztott kritériumnak.
Az óvodák részéről is vonzerőnek számít az akkreditált képzésben való részvétel lehetősége, több intézményt érdekelt, és kérdezett felőle. Talán a programban való részvételt ezzel is lehetne ösztönözni a későbbiekben.

Akik a pályázatbeadással kapcsolatban érdeklődtek ott javasoltuk, hogy a pályázatírásnál legalább egy 2-3 fős munkacsoportot alakítsanak ki, közösen beszéljék át a kritériumokat, majd további személyes találkozót javasoltunk a konkrét kérdések megvitatására, de felajánlottuk a telefonos és e-mailes tájékoztatás lehetőségét is.
A címpályázat segítése érdekében elküldtük a kapcsolatfelvétel után a címpályázat letöltésének elérhetőségét, felhívtuk a figyelmet a már meglévő segédanyagokra és a zoldovoda.hu honlapra is.
A kapcsolatfelvételekről elkészítettük a mentorálást követően a jegyzőkönyveket és az intézmények mentorálási naplóját is. Személyes kapcsolatfelvétel esetében a jegyzőkönyvhöz jelenléti ívet is csatoltunk.
A mentorálásban közreműködő szakembereink e-mailen folyamatosan tartják a kapcsolatot egymással, illetve havonta egyszer munkamegbeszélések keretében tárgyalják meg a legfontosabb teendőket, kérdéseket.

Összességében elmondhatjuk, hogy ezen rövid idő alatt is sikerült 10 óvoda elérését és mentori segítségnyújtást megvalósítanunk. Arra a megállapításra jutottunk a mentorálással kapcsolatban, hogy a következő félévekben sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a személyes tanácsadásokra, bár sokszor elegendő, az e-mailes és telefonos kapcsolattartás, de már ilyen rövid idő alatt is jól látszik, hogy az óvópedagógusok igénylik a személyes mentorálási lehetőséget.
Terveink szerint a nyári szünet végétől, az új tanév kezdetével hatékonyabban tudjuk majd elvégezni mentorálási tevékenységünket és több intézményt tudunk majd bevonni a címpályázók körébe a program segítségével.

A programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének keretében végezzük, a projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg.

SH/4/5 logósvájci logóSz