Ökoiskola mentorálás (NYDR) - 2014. I félév

Előzmények Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet koordinálásával, a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával megvalósuló programban a Reflex Környezetvédő Egyesület a Humusz Szövetség segítségével a nyugat-dunántúli régióban regionális forrásközpont szerepet tölt be. Ennek keretében mentorálási tevékenységet végzünk a régióban található iskolákban. A mentorálás során folyamatos tanácsadói szolgáltatást biztosítunk az Ökoiskola címre pályázni kívánó iskoláknak, információt nyújtunk az Ökoiskolákkal kapcsolatos legfrissebb szakirodalomról, oktatóanyagokról, módszertani újdonságokról, a régióban található bemutatóhelyekről, oktatóközpontokról. A szerződéskötések elhúzódása miatt 2014. év I. félévéből csak június hónapra készítettünk mentorálási munkatervet.

Sajnos a 2014. év I. félévében rendelkezésre álló meglehetősen kevés idő miatt feszített munkatempóban kellett végeznünk mentorálási munkánkat. Helyzetünket nem könnyítette meg, hogy június hónapban véget ért a tanév, a pedagógusok nagy része el volt foglalva az évzáráshoz kapcsolódó egyéb munkákkal, továbbá a hónap vége felé a legtöbb oktatási intézményben már alig lehetett elérni a témáért felelős pedagógusokat. Ennek ellenére, akivel sikerült felvennünk a kapcsolatot, nyitott volt és érdeklődő. Sajnos személyes találkozóra ebben a hónapban az idő hiánya miatt nem volt lehetőségünk, de telefonon és e-mailen el tudtak bennünket érni, és mi is fel tudtuk venni a kapcsolatot az érintett intézményekkel, és a környezeti nevelésben, az iskolák zöldítésében leginkább érintett pedagógusokkal.

Elsőként rögtön, mikor hírt kaptunk arról, hogy a projekt elindulhat, összehívtuk az irodánkba egy egyeztető megbeszélésre a programba bevont iskolai szakértőnket, és valamennyi érintett munkatársunkat. A találkozón tisztáztuk a projektben résztvevő személyek feladatait. Ezt követően szakértőinkkel közösen tanulmányoztuk az Ökoiskola címpályázatot. A felkészülésben segítségünkre voltak a Humusz munkatársai is, akik a témához kapcsolódó háttéranyagokkal segítették felkészülésünket. Megnéztük az előző évek gyakorlatát, próbáltunk tájékozódni az ökoiskolákat illetően. Az előkészítő munka a Humusznak köszönhetően kevesebb időt vett igénybe, hiszen kézhez kaptuk a régiónkra adaptált, mentoráláshoz szükséges alap információkat, adatlapokat, jegyzőkönyv mintákat, valamint a címpályázathoz kapcsolódó dokumentumokat is.

2014. június elején elkészítettük az iskolák számára az előregisztrációs felületet, melyet egy kísérőlevéllel együtt küldtünk ki, azzal, hogy amennyiben az intézményük Ökoiskola címmel rendelkezik és e címet a jövőben is meg kívánja tartani, vagy a közeljövőben szeretne pályázni ilyen címre, illetve Örökös Ökoiskola címre pályázik, akkor előzetes regisztráció útján szándékát jelezze, hogy érdeklődik a programunk iránt, és hogy szívesen venne részt személyes tanácsadásban, mentorálásban. Egy korábban elkészített adatbázis alapján dolgoztunk, melyben azon iskolák elérhetőségei szerepeltek, melyek a Nyugat-Dunántúli Régióban találhatóak

Az előzetes regisztráció során a nyugat-dunántúli régióból mindösszesen 10 iskola jelentkezett. A meglehetősen alacsony szám miatt úgy döntöttünk, hogy az év második felében újra, több csatornán keresztül fogjuk megkeresni a régió iskoláit. Miközben kiküldtük az előregisztrációt, megpróbáltunk olyan iskolákkal is kapcsolatot létesíteni, akik ugyan nem regisztráltak, de korábban már együttműködtünk velük valamilyen formában, akiknél előadást tartottunk, vagy akik részt vettek valamelyik iskolai pályázatunkon, vetélkedőnkön. Azt feltételeztük, ők valamennyivel nyitottabbak a kapcsolatfelvételre és szeretnének az ökoiskolává válás útjára lépni.

A regisztrálókból, valamint korábbi iskolai kapcsolatainkból egy partneri adatbázist állítottunk össze, mely tartalmazza az iskolák legfontosabb adatait, a kontaktszemélyek elérhetőségeit.

Az adatbázisban szereplő iskolák közül első körben a Győr-Moson-Sopron megyeiekkel próbáltuk felvenni a személyes kapcsolatot, ám a fentebb említett körülmények miatt nehézkes volt a kapcsolatfelvétel. Az iskolákkal a rövid idő miatt csupán a telefonos kapcsolatfelvétel, tanácsadás történt meg. A következő félévekben terveink szerint sokkal hatékonyabban, és ha igénylik, akkor személyes találkozókkal próbáljuk elérni az intézményeket, továbbá már több intézménnyel beszéltünk meg személyes találkozót, melynek időpontját a későbbiekben fogjuk egyeztetni. A mentorálásban közreműködő szakembereink e-mailen folyamatosan tartják a kapcsolatot egymással, illetve havonta egyszer munkamegbeszélések keretében tárgyalják meg a legfontosabb teendőket, kérdéseket.

A telefonos kapcsolatfelvételekről mentorálási jegyzőkönyveket, és mentorálási naplókat készítettünk. A mentorálás során legtöbb esetben általános tájékoztatást nyújtottunk az érdeklődő intézmények számára. Ismertettük a nyugat-dunántúli regionális forrásközpont feladatkörét, bemutattuk az SH/4/5 Zöld Óvoda, Ökoiskola Programok kiszélesítése c. projektet, a programhoz csatlakozás feltételeit, majd megbeszéltük és elküldtük számukra az RFK elérhetőségeket a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében.
Több intézmény nem csak a projektről, vagy magáról a címpályázatról szeretett volna egy általános képet kapni, hanem az ökoiskolákról is, hogy valójában átláthassa, miért is érdemes pályázni a címre, miért jó zöldíteni az iskolát. Szerették volna tudni, hogy milyen előnnyel bír egy címmel rendelkező intézmény, „megéri-e” energiát fektetni a pályázatba. Ebben a kezdeti fázisban legfőbb és legfontosabb teendőnk az alapos tájékoztatás, részletes információ átadás továbbá fontos az intézmények lelkesítése, motiválása is, hiszen sokan csak a munkát látják a pályázatban. Az iskolák részéről vonzerőnek számít az akkreditált képzésben való részvétel lehetősége, több intézményt érdekelt, és kérdezett felőle. Talán a programban való részvételt ezzel is lehetne ösztönözni a későbbiekben.
Akik a pályázatta kapcsolatban érdeklődtek ott javasoltuk, hogy a pályázatírásnál legalább egy 3 fős munkacsoportot alakítsanak ki, közösen beszéljék át a kritériumokat, majd további személyes találkozót javasoltunk a konkrét kérdések megvitatására, de felajánlottuk a telefonos és e-mailes tájékoztatás lehetőségét is. A címpályázat segítése érdekében elküldtük a kapcsolatfelvétel után a címpályázat letöltésének elérhetőségét, felhívtuk a figyelmet a már meglévő segédanyagokra és jó gyakorlatokra is az OFI honlapján.
Összességében elmondhatjuk, hogy ezen rövid idő alatt is sikerült 10 iskola elérését és mentori segítségnyújtást megvalósítanunk. Arra a megállapításra jutottunk a mentorálással kapcsolatban, hogy a következő félévekben sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a személyes tanácsadásokra, bár sokszor elegendő, az e-mailes és telefonos kapcsolattartás, de már ilyen rövid idő alatt is jól látszik, hogy a pedagógusok igénylik a személyes konzultációs lehetőséget.
Ki kell dolgoznunk egy stratégiát, amivel hatékonyabban tudjuk elérni az iskolákat, és kellő időt kell hagyni a munka elvégzésére. Ugyan több olyan intézmény is volt, amely érdeklődött a program iránt, ám még nem kívánt jelentkezni, mivel jelen helyzetben számukra a rendelkezésére álló idő nem elegendő arra, hogy a szeptemberi pályázat beadási határidejét tartsák, illetve az egyéb elfoglaltságok (tanévzárás, vizsgák stb.) lehetetlenné teszik, hogy plusz energiát fordítsanak egy pályázat megírására is. Terveink szerint a nyári szünet végétől, az új tanév kezdetével hatékonyabban tudjuk majd elvégezni mentorálási tevékenységünket és több intézményt tudunk majd bevonni a címpályázók körébe a program segítségével.

A programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének keretében végezzük, a projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg.

SH/4/5 logósvájci logóSz