Ökoiskola mentorálás (ÉAR) - 2014. I félév

A „Zöld Óvoda, Ökoiskola Programok kiszélesítése” című projekttel kapcsolatosan, az oktatási intézmények mentorálása a következő módon történt. A Humusz Szövetség rendelkezésünkre bocsátott egy részletes táblázatot, melyben azon oktatási intézmények szerepeltek, melyek az Észak-alföldi Régióban találhatók. Minden intézmény számára tájékoztató jelleggel küldtünk üzenetet, melyben értesítettük őket a jelen programba való bekerülési lehetőségekről, illetve az általános tudnivalókról.

Több intézmény viszonylag gyorsan reagált megkeresésünkre, és válasz e-mail-ben, vagy a megadott telefonszámon kereste szervezetünket, vagy ökoiskola szakértőnket. A Humusz Szövetség létrehozott egy online előregisztrációs lapot, melyen regisztrálhattak azon intézmények, melyek részt kívánnak venni a programban, illetve érdeklődést mutatnak irányában. Az online regisztrációs lap linkjét elküldtük az intézményeknek. Folyamatosan érkeztek a jelentkezések, így egyre bővült a partnerlista is. Annak érdekében, hogy a lehetőség minél szélesebb körben jusson el a régió oktatási intézményeihez, több járás esetében felkerestük a tankerületek vezetőit, és tájékoztattuk őket a lehetőségről. A tankerületek vezetőivel való kapcsolatfelvételt folytatjuk, jelenleg ez folyamatos tevékenység.

Több olyan intézmény is volt, amely érdeklődött a program iránt, ám még nem kívánt jelentkezni, mivel meglátása szerint a rendelkezésére álló idő nem elegendő arra, hogy a következő pályázat beadási határidejét tartsák, a tanév végi osztályozás, vizsgák, értekezletek, és egyéb elfoglaltságok lehetetlenné teszik, hogy plusz energiát fordítsanak egy pályázat megírására is. Emellett szintén több intézmény visszajelzése szerint a pedagógusok nyári munkarendje sem kedvez a szeptember eleji pályázat benyújtási határidőnek, ezért csak a következő tanévben vetik fel a vezetőség előtt a csatlakozás kérdését.

Azon intézményeket, melyek az online előregisztrációs lapon, telefonon, vagy e-mailben való megkeresésünk során jelentkeztek a programba, felvettük egy részletes táblázat formátumú adatbázisba, valamint egy közös levelezési listára. A levelezési lista segítségével minden intézményhez gyorsan és biztosan eljutnak a legfrissebb hírek és információk a programmal, pályázattal kapcsolatban. Az intézményeknek feltettük a kérdést, hogy milyen időpont lenne számukra megfelelő egy szakmai információs nap megrendezésére. Mivel az oktatási intézmények számára a júniusi hónap igen eseménydús és munkával teli, sajnálatos módon csak egy június végi napot tudtunk kijelölni, mivel ekkor tudtak legnagyobb számban részt venni az érdeklődők, pedagógusok.

A szakmai napunkat június 26-án rendeztük meg, mely program eseményeiről részletesebb beszámolót nyújtottunk be. A szakmai nap remek alkalomnak bizonyult a személyes kapcsolatfelvételre, számos kapcsolattartót ismerhettünk meg, akikkel ezt megelőzően csak telefonon vagy e-mailben tudtunk kommunikálni. A szakmai nap valamilyen szinten mentorálási funkciót is betöltött, hiszen számtalan fontos kérdést tettek föl a résztvevők, és kaptak rá – remélhetőleg – hasznos választ.

Maga a mentorálási folyamat természetesen már a szakmai nap megrendezése előtt elkezdődött, hiszen az intézmények tájékoztatásuktól kezdve kérték a segítségünket. Személyes mentorálásra ezidáig nem került sor, melynek oka, hogy a pedagógusok, főként pedig az intézményvezetők június hónapban igen elfoglaltak. Több intézménnyel helyeztünk kilátásba viszont személyes találkozót, melynek időpontját a későbbiekben fogjuk egyeztetni.

A mentorálási munka során ökoiskolai szakértőnk 12 iskolával kezdte meg a mentorálási munkát. Ezek a következők: a Berettyóújfalui Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola, a nagyhalászi Csuha Antal Baptista Általános Iskola, a debreceni Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola, a hajdúböszörményi Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola Kollégium és Gyermekotthon, az Ebesi Arany János Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, a téglási II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény, a Kékcsei Arany János Általános Iskola, Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, a Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Rákócziújfalui Herman Ottó Általános Iskola, a Szorgalmatosi Deák Ferenc Általános Iskola, és a Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola. Ezen túl több olyan intézménnyel vagyunk kapcsolatban, amely esetében még nem került sor a mentorálási munkára, de arra a közeljövőben sor fog kerülni.

A mentorálás módja ezidáig tehát nem személyes találkozást, hanem telefonon történő kommunikációt, és e-mail-váltást jelentett. Az intézmények a megadott elérhetőségeken kerestek bennünket, és kérdéseket tettek föl. Összességében ki lehet jelenteni, hogy a feltett kérdések zöme általános, a pályázattal és a programmal kapcsolatos kérdésekre irányult. Nyilvánvalóan az, aki már korábban foglalkozott ökoiskola pályázattal, vagy már elnyerte valamikor a címet, tájékozottabb volt, viszont a programba való bekerülés lehetőségei általában érdekelték az ilyen partnert is. Gyakran elhangzott a kérdés, hogy ki jogosult bekerülni a támogató programba? Amennyiben bekerül a programba, köteles-e valamilyen költségtérítést fizetni? Mi történik akkor, ha bekerülnek a programba, beadják a pályázatot, ám az nem lesz nyertes? Kell-e ebben az esetben visszatérítést fizetniük? Többen remélték, hogy ha elnyerik az ökoiskola címet, az a későbbiekben valamilyen anyagi jutatással jár majd számukra.

A nem első pályázók, tehát a cím megtartását vagy örökös cím elnyerését célul kitűző intézmények esetében merült fel a kérdés, hogy jogosultak-e a programba bekerülni? Szenvednek-e valamilyen hátrányt így, hogy már nem első alkalommal pályáznak?

Szintén külön kategóriába sorolhatók azok a kérdések, melyek az akkreditált képzésre vonatkoznak. A képzés vonzó a pedagógusok számára, ezt tehát motiváló motívumként is „fel lehet használni”. Természetesen a képzésről sok intézmény érdeklődött, főként a tartalma érdekelte a kérdezőket, valamint az, hogy a sok jelentkező közül milyen szempontok alapján fogják kiválasztani a résztvevőket.

Voltak általános kérdések is, melyek nem annyira a programra, hanem inkább az ökoiskolákkal kapcsolatos tudnivalókra irányultak. Több kérdező szeretett volna egy általános képet kapni az ökoiskolákról, hogy valójában átláthassa, miért is érdemes zöldíteni az intézményt. Szerették volna tudni, hogy milyen előnnyel bír egy ökoiskola egy címmel nem rendelkező intézménnyel szemben, és jelent-e elegendő vonzerőt a cím ahhoz, hogy „megérje” energiát fektetni a pályázatba. Volt olyan intézmény, amely kifejezetten a diákok szemszögéből szerette volna megvizsgálni az ökoiskolák nyújtotta lehetőségeket.

Szintén külön kérdéskörként kezelhetjük az információszerzés igényére irányuló kérdéseket. Többen abban kértek segítséget, hogy javasoljunk nekik olyan honlapcímeket, kiadványokat, ahonnan több információhoz juthatnak, teljesebb képet kaphatnak mind a programmal, mind a pályázattal kapcsolatban.
Összességében elmondható, hogy a megkezdett mentorálási munkálatok jelenleg a kezdeti fázisban tartanak, ahol a legfőbb és legfontosabb teendő a bőséges és alapos tájékoztatás, és azon forrásokra való rámutatás, ahonnan még több információhoz juthatnak. Nagyon fontos a megfelelő motiváció is, tapasztalataink szerint ugyanis az iskolákat nehezebb meggyőzni a zöldítés, ökoiskolává válás előnyeiről. Több óvoda részéről érzünk motiváltságot, mint iskola részéről. Fontos vonzerő ugyanakkor az akkreditált képzésben való részvétel lehetősége. Sok intézményt érdekelt, és kérdezett felőle.

A mentorálási munka során több intézmény visszajelzése révén igazolódott be, hogy nagyon fontos egy-egy rendezvény lebonyolításának időzítése is, illetve az, hogy elegendő idő álljon a szakértő és az intézmény rendelkezésére egyaránt. Az eddig eltelt egy hónap alatt sikerült ugyan megkezdeni a mentorálási feladatokat, ám a személyes találkozások, még nem kezdődhetett meg, mivel az intézményeknek ebben az időszakban nincsen szabad kapacitásuk a rengeteg feladat, illetve az azt követő szabadságolások miatt. (A megrendezett szakmai napunk dátumát három alkalommal módosítottuk annak érdekében, hogy a legtöbb érdeklődő eljuthasson hozzánk.)

Vélhetően ezt követően következik az az időszak, amikor személyes konzultációkra kerül sor, és az általános tudnivalókon kívül a pályázat megírásával kapcsolatos problémák megoldásával kell foglalkoznunk. Több olyan intézmény van, amelyikkel már felvettük a kapcsolatot, több ízben történt egyeztetés is. A mentorálási munkánk alapelvei között szerepel – ezt természetesen az intézményekkel mindig kiemelten közöljük – hogy az intézmény számára bármikor, bármilyen probléma fennállása esetén rendelkezésükre álljunk. A továbbiakban célunk bővíteni azon intézmények listáját, amelyek jelen program részévé kívánnak válni, a meglévő partnerek folyamatos segítése és nyomon követése mellett.

 

A programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének keretében végezzük, a projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg.

SH/4/5 logósvájci logószéchenyi programiroda logó