Ökoiskola Információs Nap (KMR) - 2013. november 29.

A Nulla Hulladék hét 2013 alkalmából nyílt napot tartottunk a hulladékcsökkentés jegyében és információs napot az Ökoiskola jelölteknek, amelynek helyszínéül a Humusz Ház és tanösvénye szolgált. A nyílt napon elsősorban pedagógusok, szemléletformálással foglalkozó szakemberek, önkéntesek és más civil érdeklődők vettek részt, ahol az egyéb programok mellett az Ökoiskolák támogató programját is bemutattuk.

Célunk az volt, hogy pedagógusoknak és óvópedagógusoknak párhuzamosan bemutassunk környezettudatos oktatási módszertanokat és gyakorlatokat, továbbá ismertessük az Ökoiskola cím elnyerését vagy megtartását támogató programunk már ismert részleteit, amelyet az Oktatáskutató és Fejlesztési Intézet megbízásából végez a Humusz Szövetség.
Az információs nappal célunk az volt, hogy az érdeklődő oktatási intézményeket segítsük az Ökoiskola cím elnyerésében, illetve megtartásában, hiszen az iskolák és óvodák, törekednek majd arra, hogy a működésük során a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elveit a gyakorlatban alkalmazzák. Bemutatott eszközeinkkel segítséget nyújtottunk a környezetkímélő megoldásokhoz, és ahhoz, hogy a pedagógusok a szülőkkel és a helyi közösséggel együttműködve hatást gyakoroljanak a helyi környezeti problémák megoldására, továbbá tanórán kívüli tevékenységekkel biztosítsák majd a diákok ismereteinek bővítését.

A rendezvényt komoly előkészületek előzték meg, mivel az előregisztrációnál sok érdeklődő jelentkezett. Előzetes reményeinknek megfelelően szép számmal képviseltették magukat a pedagógusok, az önkéntesek, a Nemzeti Park munkatársai, de a lakossági oldalról magánemberek is érkeztek. Csúcstalálkozóhoz illőn elnöki köszöntővel indult a program, a Humusz rövid bemutatkozását pedig egy „iskolai óra” követte. A "Környezettudatosság órán" az iskoláknak és az óvodáknak párhuzamosan szerveztünk előadást, hasonló elméleti alapokra helyezve, de eltérő gyakorlati példákat felhozva. A téma megközelítésénél figyelembe vettük azt a statisztikákkal is igazolt jelenséget, hogy a legtöbb magát környezettudatosnak valló ember, és tapasztalataink szerint iskola tevékenysége nagyon gyakran kimerül a szelektív hulladékgyűjtésben, mint egy viszonylag kényelmes, nagy változtatásokat nem igénylő, gazdasági szempontból megtakarítást eredményező módszer. Ugyanakkor a környezettudatos életmód távolról sem merülhet ki ebben, vagyis ott kezdtük a beszélgetést, ahol a legtöbben szokták, amikor környezetvédelemről van szó: a szelektív gyűjtésnél, és innen próbáltuk felépíteni az átadott elméleti tudásanyagot úgy, hogy az kibővüljön, kiterjedjen számos más gyakorlati megoldásra is, amelyek elsősorban a megelőzésben játszanak fontos szerepet. A Humusz által nulla hulladékos 10 pontnak nevezett egyszerű útmutató jóval többről szól tehát, mint a cső végi gondolkodást megerősítő szelektív gyűjtésről. A hangsúly az egyén és a közösség felelősségén, a tényleges szükségleteken alapuló, átgondolt fogyasztáson (pl. helyi termékek választása) és a tárgyak lehető legjobb kihasználásán (kölcsönzés, közös használat), minél többszöri újrahasználatán (cserebere, adományozás stb.) volt. Ezek az apró lépések vezetnek a környezeti erőforrások takarékos felhasználásához. Ezt követően beszéltünk arról, hogy milyen további lépésekre van lehetősége a témára nyitott pedagógusoknak és intézményeknek. Itt került szóba az OFI-tól nyert megbízásunk. Bemutattuk magát a projektet, annak szereplőit, és elmondtuk, hogy Regionális Forrásközpontként milyen programelemekkel tudjuk segíteni a jövőben az Ökoiskola cím elnyerésére vagy megtartására pályázó intézményeket. Tekintettel arra, hogy a segédanyagot szolgáltató Országos Forrásközpont a nyílt nap szervezésénél még nem állt fel, ezért azt az ígéretet tettük a megjelenteknek, hogy amint kézhez kapjuk azokat, azonnal megküldjük részükre elektronikusan.
A közös beszélgetés során, az esetlegesen felmerülő nehézségeket, akadályokat is megvitattuk.

A rendezvény ezt követő programelemeként az érdeklődők végigmehettek a tanösvényünkön, amely a Humusz kertjében található. A Városi Környezetvédelmi Tanösvény újfajta oktatási lehetőséget nyújt, hisz szemléletes és elgondolkodtató feladványokkal ellátott „kültéri tanteremről” van szó, mely játékos „állomások” formájában tárja fel az egyre növekvő mennyiségben keletkező hulladék okozta problémákat, illetve a csökkentés és a kezelés lehetőségeit. Az állomásokat jelző tábláknál színes grafikák segítik a csoportvezetők munkáját, akik elgondolkodtató kérdéseket vetnek fel a látogatókank a hulladékok égetéséről, -lerakásáról, -újrafeldolgozásról és -használatról, vagy éppen a -megelőzésről. A fő állomások között gondolatébresztő jelleggel a tudatos vásárlás a környezetbarát háztartás és a túlzott fogyasztás kérdéskörei is felmerülnek.

av tanösvény bejárása
A Hulladékos hierarchiára épülő tanösvényünk egyes állomásainal a következő módszertani játékokat mutattuk be:
- Közös problémafelvetés képek és a hulladékok lebomlási idejének megbeszélésével. Itt az egyéni felelősségvállalás és a cselekvés fontosságára helyeztük a hangsúlyt.
- Szelektív hulladékgyűjtés: A csomagolási hulladékok anyagának felismerésén túl sokaknak eszébe sem jut azok környezeti és egészségre gyakorolt hatása, így erről is szó esett.
- Az újrahasznosító erdőben retárgyak és jó gyakorlatok  bemutatása: Az évek során összegyűjtött különböző újrahasznosított anyagból készült dolgok megismerésén túl (tapintás, felismerés), maga a  kert is jó példaként szolgál, hiszen a megelőzés, hasznosítás, újrafeldolgozás jegyében került kialakításra. Az újrafeldolgozott műanyagból készült padok és kerítés, a bontott téglából és felszedett macskakőből kirakott utak, a régi homokozóból kialakított kerti tó, a törött raklapból összeállított komposztkeret vagy a kidobásra ítélt üvegekből megépített ágyásszegélyek mind-mind gyakorlatban is egyszerűen megvalósíthatóak akár 1-1 intézmény számára is.
- Az újrahasználat jegyében bemutatásra került néhány ötlet az anyagok újrahasználatával kapcsolatban, miközben mindenki elmondta a saját tapasztalatát, ötletét is.
- Végül a tudatos vásárlás témánál pedig előkerült az egészséges iskolai büfék kérdésköre is.
A tanösvény bejárása minden pedagógusnak nagyon tetszett, az egyes állomások között az egyéni kérdésekre is sor került.
Közbeiktatott elemként munkatársunk rövid beszámolót tartott a Humusz Szövetség által kínált önkéntes lehetőségekről, amelyek közül számos kifejezetten pedagógusoknak, környezeti nevelésben jártas szakembereknek szól, és amelyek alkalmasak arra, hogy a munkánkban való részvétel révén további alkalmakon elsajátíthassák a gyakorlati tudnivalókat. Ugyanitt szó esett a közösségi szolgálat lehetőségéről, részleteiről és a gyakorlati megvalósítás során felmerülő problémákról is.
Végezetül a rendezvény lezárásaként, kis teremrendezést követően előkerültek a kézműves eszközeink is. Itt nem csak mi mutattuk meg az általunk ismert technikákat, így egy rögtönzött ötletbörze is kialakult a pedagógusok között. A tetra-pack pénztárca és a gumibelsőkből gyártott újrahasznált alkotások látványa a legfiatalabbtól a legidősebb résztvevőkig mindenkit cselekvésre késztettek. A gyakorlatban kézműves foglalkozásokra adtunk javaslatot a kicsikkel és a nagyobbakkal foglalkozóknak, az újrahasznosított/újrahasznált alapanyagok pedig rávilágítanak arra, hogy mely környezeti problémák kerülhetők el odafigyeléssel és kreativitással.

kézműves cserebere
Levezetésképpen, a nap záróprogramjaként a filmklubunk keretén belül - bár közel sem könnyű témaként - a Trashed című filmet néztük meg, amely a mozgókép segítségével próbált rávilágítani Földünk hulladék elleni harcának jelenlegi helyzetére.
A rendezvény során a recepciós pultnál a résztvevők jelezhették az elektronikus hírlevélre való feliratkozá iránti igényüket, amely megkönnyíti majd a pedagógusoknak a velünk való kapcsolattartást, a mentorálási tevékenységbe való bekapcsolódást és a továbbképzésekkel kapcsolatos információáramlást is.
A program során az érdeklődők újabb inspiráció gyanánt megtekinthették még a ReSzütyő kiállítást (maradékanyagból készült táskákra kiírt pályázat nyertes alkotásai), és a Felesleges Áruk Fórumát. A Humusz Ház kertjében felállítottuk a környezettudatos életmód témájával foglalkozó standunkat, ahol szintén bemutattuk a szemléletformáló és hagyományőrző játékainkat, kiadványainkat, szemléletformáló anyagainkat a szakmai érdeklődők számára, amelyek később az ökoiskolai tevékenységekbe is jól illeszthetők; a Humusz munkatársai egyéni tanácsadás céljából is elérhetőek voltak.
Mint minden humuszos rendezvényen, a kóstolnivaló most sem a máshol megszokott chips és kóla volt, a résztvevők a program teljes időtartama alatt kóstolhattak különböző „ökofrankó” falatkákat és gyógynövény teákat is.

A képek a galériában tekinthetőek meg! Tovább>>

Megelégedettségi kérdőív kitöltése az információs napról Tovább>>

Az információs nap regisztrációs lapja: Tovább>>

Az információs nap meghívója: Tovább>>
 

 

SH/4/5 logósvájci logóSz

A programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének keretében végezzük, a projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg.