Zöld Óvoda képzés (NYDR) - 2015. I. félév

A Zöld Óvoda koordinátori képzést 2015. június 15. és 17. között tartottuk meg. Pápateszéren, a Reflex Ökológiai Központ és Erdei Iskola épületében. A képzésre előzetesen 22 fő jelentkezett, ám az utolsó pillanatban különféle indokok miatt többen lemondták a részvételt. Így végül 14 óvodából 17 fő vett részt a képzésen.

A képzés az ismerkedéssel kezdődött. A résztvevők körben állva mutatkoztak be egymásnak, röviden elmondták, hogy melyik településről, melyik intézményből érkeztek. Az Ökobingó játékkal folytattuk, amely sikeresen járult hozzá ahhoz, hogy a résztvevők jobban megismerhessék egymást.

A továbbiakban a képzésről tartottunk rövid technikai és tartalmi összegzést. A program folytatásában a fenntarthatóság pedagógiájáról, illetve a legújabb eredmények és módszerek bemutatásáról esett szó. Az elméleti háttér megértéséhez a résztvevők egy előadást láthattak, hallhattak a fenntarthatóságról, fenntarthatóságra nevelésről. Ezután kiscsoportos munka kezdődött.
Újabb elméleti rész következett a fenntarthatóságra nevelés gyakorlatáról, a tanulásról szóló pedagógiai irányzatokban rejlő lehetőségekről, a konstruktivista, az élmény- és a projektpedagógia jellemzőiről. Utána kiscsoportos munka vette kezdetét, amely során egy gondolattérkép készült a konstruktív pedagógiáról. A továbbiakban a résztvevők személyes intézményi vagy egyéni tapasztalatai alapján próbáltuk feltérképezni a fenntarthatóságra nevelés gyakorlatát a különböző intézményekben.
A képzési tematika alapján a következőkben a Natura 2000 Hálózat bemutatásáról esett szó egy előadás keretében. A résztvevőknek kivetítve bemutattuk az interneten található Natura 2000-es területeket bemutató térképeket és azok gyakorlati használatát. Kiosztottuk és megismertettük a résztvevőkkel a Natúrázzunk! – Natura 2000 kézikönyvet is.
Ezután kiscsoportos munkában a 3 csoportra osztott társaság a 3 nyugat-dunántúli megye Natura 2000-es területeiről, élőhelyeiről, bemutatóhelyeiről készített listát, amiket később bemutattak a többi résztvevőnek is. A Natura 2000-es program további része a következő napra húzódott át. Ezt a részt Mondok Zsuzsa képző vezette le. A reggeli beszélgető, ismerkedő kör után azoknak az ismereteknek az átadására került sor, amelyek segítségével integrálható a Natura 2000 területekkel kapcsolatos pedagógiai munka a zöld óvodai tevékenységekbe.
Kiscsoportos terepi munka keretében öröm-bánat térkép készítésébe kezdtek a résztvevők. A továbbiakban kiscsoportos munka folyt a Natura 2000 területekkel kapcsolatos tartalmak óvodai tevékenységekben, és nevelési feladatokban való megjelenítéséről. A Natura 2000-es téma lezárásaként páros munkában a résztvevők a képzésen eddig felmerült témák, módszerek segítségével elkezdtek el egy tervezési folyamatot saját óvodai környezetükre, maguk választotta témára, helyszínre vonatkoztatva.

A képzés soron következő részében a Zöld Óvoda fogalmának tisztázására, illetve a Zöld Óvoda címpályázat részét képező kritérium rendszer közös értelmezésére került sor. Kiscsoportos munka keretében a kritérium rendszer legfontosabb szempontjaival dolgoztunk. Gondolattérkép is készült arról, hogy kinek mit jelent Zöld Óvodának lenni? A feladat végén a képző összegzésében az egészintézményes megközelítés fontosságáról beszélt.

A folytatásban a Zöld Óvoda munkaterv jellemzőiről, a Zöld Óvoda munkaterv tartalmáról esett szó az óvodai nevelés országos alapprogramjának tükrében
 A következőkben a minőségbiztosításról esett szó. A képző egy előadás segítségével röviden összegezte a PDCA ciklus lényegét és az óvodai életben való felhasználhatóságának körülményeit, valamint az óvodai fenntarthatóságra nevelés színterén feltárt hiányterületeket.

A képzés 3. napján a saját óvodai munkatervek elemzésével és a továbbfejlődési lehetőségek vizsgálatával folytatódott a program.
Ezután egy összegző előadást hallgathattak meg a résztvevők a SWOT analízisről, majd a gyakorlat során a SWOT analízis módszerét alkalmazva elemezték saját munkatervüket.
A továbbiakban rátértünk a Zöld Óvod munkatervek készítésével kapcsolatos ismeretanyag átadására. A rendelkezésre álló idő alatt a résztvevők a saját munkaterveiket fejleszthették tovább, vagy átdolgozhatták a képzésen eddig tanultak beépítésével.

A következő részben a Zöld Óvoda munkaterv megvalósítása, az intézményfejlesztés, és a finanszírozási lehetőségek kerültek szóba. A folytatásban kerekasztal beszélgetés keretében arról beszélgettünk a résztvevőkkel, hogy miként gondolják a Zöld Óvoda cím elnyerése után az óvodai létet. Majd a résztvevők megfogalmazták véleményüket a zöld óvodai program intézményfejlesztő hatásáról, illetve a Zöld Óvoda kritériumok alapján végig gondolták, hogy saját óvodájukban milyen fejlesztésre ad lehetőséget a Zöld Óvoda cím elnyerése.

 

A képek a Galériában tekinthetőek meg! Tovább

 

A programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének keretében végezzük, a projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg.

SH/4/5 logósvájci logóminiszterelnokseg