Zöld Kör - házhoz menő szelektív papírgyűjtési akció

papír"Szervezetünk fő működési területe Hajdúböszörmény. A városban élő lakosság számára a környezetvédelem területén nagy előrelépést jelentett a szelektív hulladékgyűjtés beindítása. A hulladékos szolgáltatók kihelyeztek több szelektív hulladékgyűjtő szigetet, amelyekbe azonban nem mindig jut el a hulladék. Nagy problémát jelent a társasházakban, lakótelepeken a reklámújságok, kéretlen szórólapok elhelyezése. A lakótelepeken élő emberek nem tudnak sok esetben mit kezdeni a nagy mennyiségű papírhulladékkal, ráadásul kényelmi okokból sajnos nem mindig juttatják a megfelelő helyre az egyébként kiváló ipari nyersanyagnak számító papírt." - Gyöngyösi Imre Tamás írása a szervezet tevékenységéről.

 

A felsorolt okok miatt a lakótelepek illetve társasházak igénylik a probléma megoldását.
A Zöld Kör 2006-ban a Középkerti Általános iskolában és egy pár társasházban már kísérleti szinten bevezette az intézményen belüli szelektív hulladékgyűjtést, papírgyűjtést.

Szervezetünk munkatársaiban már régen felmerült a kérdés, hogy a város társasházaiban, és lakótelepein is orvosolni kell a problémát. A program lényege hogy, a sűrűn lakott lakótelepeken papírból készült kukákat helyezünk ki a postaládák alá, ahová a keresetlen küldeményeket, illetve a háztartásban keletkező papírhulladékot el lehet helyezni. Egyesületünk két munkatársa egy járművel 2-3 hetente körbejár és kiüríti a kukákat.

A papírgyűjtő edényzeteket nagyobb lakótelepeken helyeznénk ki, illetve ott, ahol igény van rá. A szolgáltatás ingyenes, mivel az egyesületnek jövedelme származik belőle, de vigyázunk arra, hogy összhangban legyen küldetésünkkel, ne csak a pénzről szóljon, hasznára váljon a helyi lakosoknak. A szolgáltatás, gyűjtés folyamatos.
A közszolgáltatóval szerződést kötöttünk.

A programrész lépései:

   1. A közös képviselőkkel való előzetes egyeztetés
   2. Kukák kihelyezése a lépcsőházakban
   3. Folyamatos gyűjtés


A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban teljes mértékben pozitívak a tapasztalataink. Sok házfelügyelő keresett meg bennünket, hogy ezt a szolgáltatást az ő lépcsőházukban is vezessük be, a lakosok is nagy lelkesedéssel veszik igénybe. Kijelenthetjük, hogy terjed a „híre” a szolgáltatásnak, és mindenhol örömmel veszik, ahol bevezetjük.

A kukákat papírból készíttetjük, hogy minél nagyobb számban tudjunk rendelni belőle, illetve a könnyebb kezelhetőség miatt. Mivel papírból van, sem a lopás, sem a rongálás nem jellemző, már csak azért sem, mert zárt helyre tesszük, és az emberek magukénak tudják, értik, hogy értük van ott. Az előállítást pályázati forrásból finanszíroztuk.
A kukákat ragasztószalagokkal erősítjük meg, hogy időállóbbak legyenek. Ez néhány ezer forintos tétel. A kukák kihordásánál egyszeri üzemanyagköltség merül fel. A kihelyezett kukákat 2-3 hetente ürítjük. Igény szerint a házmesterek hívására külön kiürítjük a tele edényeket. igyekszünk olyan útvonalon felfűzni a kihelyezett kukákat, hogy minél kevesebbet kelljen utazni.

Az eddigi tapasztalataink:

a) olyan időközönként gyűjtjük össze a papírt, amikor már minden lépcsőházban félig vannak a kukák
b) mivel lépcsőházon belül vannak a kukák, és rájuk nyomtattuk, hogy miként kell azokat használni, mit lehet beledobni, olyan jó minőségű szelektíven gyűjtött papírt tudunk kivinni az átvevőtelepre, hogy nincs szükség utóválogatásra

A környezetvédelem ügyét mindenképpen segíti a projekt, és mivel ez a fő küldetésünk mindenképpen szem előtt kell tartanunk. A szervezet elfogadottságát és ismertségét nagymértékben segíti a lakosság körében, így talán más ügynek is könnyebben meg tudjuk őket nyerni.

A projekt összegzése


1.) A program „próbaüzem” már elindult.
2.) A projekt a szervezet céljaival, valamint a lakosság segítésével is összhangban áll, akik meglepően jól és örömmel fogadták a kezdeményezést.
3.) A lakosok nagy része a vegyes hulladékba rakta az általunk gyűjtött frakciókat, a lelkesebb, környezettudatosabb lakosok a távolabb található gyűjtőszigetre vitték. Így a gyűjtés hatékonysága is fokozódott a környezettudatosság mellett.

Eddig 140 db papírgyűjtőt helyeztünk ki, ebből kilencvenet Hajdúböszörmény városában, ötvenet pedig Debrecenben. Az elmúlt évben bővült a kör több ÁBC-vel és italdiszkonttal, valamint a Hajdúböszörményben működő sajtüzemben keletkező kartonhulladékkal.


Forrás: Zöld Kör - Hajdúböszörmény