Ökoiskola mentorálás (KMR) - 2014. I félév

2014 januárjában elkészítettük az iskolák számára az előregisztrációs felületet, amelyet egy kísérőlevéllel együtt kiküldtünk a régióban található összes iskola számára. A régión belül eddig összesen 59 db oktatási intézmény szeretne velünk kapcsolatba lépni és segítségünket kérni a cím megpályázásához, vagy az ökoiskola cím megtartásához. A személyes kapcsolatfelvétel és a közös munka az érdeklődő intézményekkel elkezdődött.

A pedagógusoknak szóló Saláta hírlevelünkbe és az eseménynaptárunkba folyamatosan gyűjtjük az intézmények számára hasznosítható jó gyakorlatokat, aktuális programokat, pályázatokat, képzéseket, ötleteket. Ezeket az információkat nem csak a hírlevelünkre feliratkozók kapják meg, ez a tartalom honlapunkra is folyamatosan felkerül és elérhető bárki számára. Megkezdtük a régióban található civil szervezetek listájának összeállítását tevékenységi körönként, bekérjük kiadványaikat, elérhetőségeiket. Gyűjtjük a bemutatóközpontok elérhetőségeit, az iskolákkal kapcsolatos szakirodalmat, oktatóanyagokat, módszertani anyagokat, amelyeket a mentorálas során el tudunk juttatni az érdeklődő intézmények és pedagógusai számára.

Szakértőinkkel a címpályázat kiírását követően közösen tanulmányoztuk az Ökoiskola címpályázatot. Megnéztük az előző évek gyakorlatát, próbáltunk tájékozódni az ökoiskolákat illetően. A tervezés fázisában kialakítottuk a szerepköröket. Több ötletélést és megbeszélést is tartottunk széles és kisebb platformokon annak érdekében, hogy milyen kreatív módszerekkel tudnánk segíteni az iskolákat az ökoiskolává válás útján. Az előkészítő munka rengeteg időt vett igénybe, mert az Országos Forrásközpont gondozásában készülő segédanyagok még nem készültek el, így azokat az érdeklődők számára sem tudtuk biztosítani. Továbbá a mentorálás elősegítése érdekében mi magunk készítettünk el különböző témákra a kivonatokat, amelyeket belső használatra készítettünk a pedagógusok tájékoztatása érdekében.

A következő témákhoz gyűjtöttünk háttéranyagot:

 • az intézmény takarítása és csúszásmentesítése során környezetbarát termékek, eljárások használatáról;
 • a környezetkímélő, egészséget nem károsító iskolai taneszközök kiválasztásáról;
 • az intézmény területén ajánlott fákról és cserjékről;
 • a komposztálás módszertanáról;
 • kerékpártárolókról vagy kerékpár tárolására alkalmas egyéb helyekről;
 • az intézményben szelektíven gyűjtött hulladékokról, akciók segítéséről;
 • madárvédelmi (madárodú, etető) és egyéb természetvédelmi berendezésekről (pl. lepkeitató) stb.

A mentorálás menete:

Az iskola igényeihez igazodva próbáltuk közösen kiválasztani a mentorálás időpontját és munkamódszerét. Ebben a félévben összesen 20 intézménnyel léptünk személyes kapcsolatba és kezdtük el a mentori tevékenységet.

A kapcsolatfelvétel az előzetesen kiküldött előregisztráció alapján történt, ahol az iskola jelezte szándékát a mentori programra. Az első kapcsolatfelvétel részünkről e-mailen és telefonon történt. A Humusz Házat remek helyszínnek találják az ötletek gyűjtésére, praktikák megismerésére. Adottságaink miatt előszeretettel választják azt a pedagógusok, hogy hozzánk látogatnak el, hiszen itt a gyakorlatban is ki tudják próbálni, meg tudják nézni a különböző ötleteket, dolgokat (komposztálás, madárbarát kert, bontott téglajárda, raklap bútor stb.).

Az időpont-egyeztetés után az intézmény pedagógusa/i vagy személyesen látogattak el hozzánk, vagy ha igény volt rá, akkor szakértőink látogattak el az adott intézménybe. Az intézmény megismerése, vagy az iskolabejárása után elsőként ismertettük a közép-magyarországi regionális forrásközpont feladatkörét, bemutattuk az SH/4/5 Zöld Óvoda, Ökoiskola Programok kiszélesítése c. projektet, majd megbeszéltük a pályázatbeadás kritériumait.
Tájékoztattuk őket a pályázatbeadáshoz szükséges dokumentumokról, ezeket nyomtatott formában is átadtuk a találkozó során, hogy a megbeszélés ideje alatt hatékonyabb legyen a segítségnyújtás.

Ezt követően részletesen átbeszéltük a jelenlévőkkel a címpályázatot, a kritériumrendszert és az önértékelési szempontsort is. Ehhez sok esetben segítségünkre szolgált az információs napra elkészített előadásunk is. A kritériumrendszer kérdéses pontjainak kitöltéséhez tanácsokkal láttuk el a pedagógusokat, és azt tapasztaltuk, mint sok esetben, hogy az intézménynél a már eleve meglévő jó gyakorlatokra lehet alapozni.

A pedagógusok számára gyakran nem magától érthető, hogy a bevált folyamat/napi rutin mely részei tekinthetők "zöld" törekvésnek.

A mentorálások során a pedagógusokban formai és tartalmi vonatkozású kérdések egyaránt felmerültek a címpályázattal kapcsolatban. Többek között érdekelte a résztvevőket:

 • mit tegyenek, ha informatikai hátterük nem teszi lehetővé a 2010-es Excel-ben készített pályázat kitöltését;
 • hogyan bizonyítsa intézményük a korábban elnyert címet, ha az ezt igazoló oklevél elveszett;
 • miként és hányszor van lehetőség hiánypótlásra;
 • milyen előnyeik származnak az Ökoiskola címből;
 • milyen pályázatoknál jelent az Ökoiskola cím hasznot;
 • hogyan kell kitölteni az önértékelési táblázatot;
 • milyen dokumentumok szükségesek a kritériumok igazolásához, ezeket milyen formában és hogyan kell vezetni;
 • kizáró ok-e, ha az intézmény jellemzésénél és az ökoiskola tevékenység jellemzésénél a minimum karakterszámot meghaladja a szöveges összefoglaló;
 • hogyan hidalhatók át a kezdeti nehézségek, pl. ha a tantestület nem eléggé motivált a cím elnyerésében;
 • telephelyként lehet-e beadni külön pályázatot;
 • csatolni kell-e a szempontsorban feltüntetett dokumentumokat;
 • mit kell tenni az iskolai alapdokumentumokkal (pl. pedagógiai program), hogy megfeleljenek az ökoiskolai kritériumrendszernek stb.

A szakmai kérdések területén a következő tipikus kérdések és témák merültek föl:

 • szelektív gyűjtés
 • víztakarékosság (perlátor)
 • energiatakarékosság
 • intézményi papírgyűjtés megszűnése
 • iskolai büfé zöldítése
 • komposztálás
 • esővízgyűjtés
 • fűszerkert kialakítása
 • környezetbarát tisztítószerek használata
 • madárvédelmi (madárodú, etető) és egyéb természetvédelmi berendezésekről (pl. darázsgarázs, lepkeitató, gyík-hotel stb.)

Problémaként felmerült:

 • Az intézmények többsége nehezményezte a szeptember 5-i dátumot. Ugyan tisztában vannak azzal, hogy a pályázat folyamatos beadású, de a nyári időszak többeknek problémát okoz a pályázati dokumentáció és az alapdokumentumok elkészítésében és a kollégák elérésében.
 • Kollégiumok esetében az önértékelési szempontsorban található A/1-es pont nehézséget okoz, mert önállóan működő feladat ellátási helyként van pedagógiai programjuk, de helyi tantervük nincs.

A találkozó végeztével javasoltuk, hogy a pályázatírásnál legalább egy 3-5 fős munkacsoportot alakítsanak ki, közösen beszéljék át a kritériumokat, további személyes találkozót javasoltunk a konkrét kérdések megvitatására, továbbá felajánlottuk a telefonos és e-mailes tájékoztatás lehetőségét is. Ösztönöztük az intézményeket, hogy vegyék fel a kapcsolatot más zöld óvodákkal vagy ökoiskolákkal, civil szervezetekkel a partnerkapcsolatok bővítése és az ökoiskolák hálózatosodásának elősegítése érdekében.

A mentorálást követően elküldtük a címpályázat letöltésének elérhetőségét, felhívtuk a figyelmet a már meglévő segédanyagokra és jó gyakorlatokra az OFI és a Humusz Szövetség honlapján. A félévben még nem készült el az Ökoiskolai útmutató és a Natura 2000 anyag sem, így ezeket a segédanyagokat nem tudtuk odaadni az érdeklődőknek, ezért azt az ígéretet tettük a megjelenteknek, hogy amint elkészültek, azonnal megküldjük részükre elektronikusan.

A mentorálás során több szakmai kérdésben is segítséget kaptunk az OFI munkatársaitól, többek között Vadonné Dobos Éva, Halácsy Ágnes és Könczey Réka volt segítségünkre.

A mentorálások összegzéseként elmondhatjuk, hogy az érdeklő intézményeknek nagy segítséget nyújt, hogy a legapróbb kérdésekkel is felhívhatnak bennünket. A személyes találkozók során valamennyi pedagógusnál felmerült az igény, hogy az önértékelési szempontsoron részletesen végigmenjünk annak érdekében, hogy a saját intézményükben már meglévő zöld törekvéseket hova tudják besorolni, így a személyes konzultációk hosszúra nyúltak, de jó hangulatban és eredményesen zajlottak.

A programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének keretében végezzük, a projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg.

SH/4/5 logósvájci logó szechenyi programiroda