Zöld Óvoda Információs Nap (ÉAR) - 2015. II. félév

Szakmai információs napunkat 2015. november 5-én rendeztük meg Debrecenben a Közép Utcai Óvodában (Debrecen, Közép utca 1.).

Az intézmény kiválasztásánál a döntő indok az volt, hogy rendelkezzen bőségesen jó gyakorlatokkal, tapasztalatokkal, legyen könnyen megközelíthető, és Zöld Óvoda címmel rendelkezzen. Az intézmény zöld óvoda programfelelősével, Birinyiné Tóth Katalinnal  egyeztettünk. A rendezvény forgatókönyve az alábbiak szerint alakult:

2015.november 5-én megrendezett információs nap programja:
12.30 – 13.00 óra    A résztvevők regisztrációja
13.00 – 14.00 óra    A kezdeményező szervezetek bemutatkozása. A Zöld Óvoda támogató program és a címpályázat bemutatása (háttere, előnyei)
14.00 – 14.15 óra    s z ü n e t
14.15 – 15.15 óra    Műhelymunka - a címpályázat során felmerülő nehézségek, akadályok megbeszélése – előadó: Birinyiné Tóth Katalin, a debreceni Közép Utcai Óvoda vezető helyettese
15.15 – 15.45 óra    Egy jó gyakorlat megismerése – bemutatkozik a debreceni Közép Utcai Óvoda
15.45 – 16.05 óra    A Natura 2000 ökológiai hálózat bemutatása
16.05 – 16.20 óra    s z ü n e t
16.20 – 17.00 óra    Ökoszertár – környezet- és természetvédő szervezetek, cégek ajánlatai környezeti nevelő programok szervezése, illetve az intézmények zöldítése kapcsán

Az információs napon 23 óvodapedagógus vett részt 10 intézményből.

zo éar 2015 II félév

A GALÉRIA A KÉPRE KATTINTVA ELÉRHETŐ!

A jelentkező óvópedagógusokat 12.30 órai kezdettel fogadtuk a debreceni Közép Utcai Óvodában. A rendezvény kezdete előtt, a regisztráció során minden résztvevő kapott egy kisebb csomagot, melyben tájékoztató anyagokat talált, (zöld óvoda füzet, kritériumrendszer nyomtatva, hasznos linkek tára, Natura2000 térkép, fenntarthatósággal kapcsolatos szóróanyagok) valamint a rendezvényértékelő lapokat is.

A szakmai nap előadásai a meghatározott tartalommal, a megadott sorrendben hangzottak el. Egy vendég előadót kértünk fel, a helyi óvoda képviselőjét, Birinyiné Tóth Katalint, aki a műhelymunkát és a jó gyakorlatot mutatta be. A szakmai nap további előadásait az egyesület környezeti nevelője Oláh Eszter tartotta meg.

Vendégelőadónk az intézmény jó gyakorlatainak szóbeli bemutatása után az intézményben is körül vezette a jelenlévőket. Nem csak a zöld óvoda pályázattal kapcsolatos tevékenységeket, eszközöket, infrastruktúrát, fejlesztéseket mutatta be, de azt is elmondta, hogy mit hogyan sikerült elérniük. Ahogyan a meghívóban is szerepelt, a szünetekben és a szakmai nap után személyes mentorálásokra is sor kerülhetett. Voltak konkrét kérdésekkel érkeztek a pályázat pontjaival kapcsolatban, vagy egyéni fejlesztési tervhez hozott irányadó kérdéseket. Mivel a korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy nagy igény van arra, hogy a kötelező blokkokon túl foglalkozzunk még a címpályázattal kapcsolatos gyakorlati dolgokkal is, a kötelező programelemek után a helyi intézmény pályázatát is bemutattuk. A teljes pályázatot megnézhették, pontról pontra beszéltük át, közben fejlesztési lehetőségeket javasolva. A rendezvény végén közös ötletbörzét is tartottunk.

Az információs nap kiegészítő programjaként expo-t szerveztünk ökoszertár néven. Erre helyi érdekeltségű kiállítókat hívtunk meg, annak érdekében, hogy elősegítsük az intézmények hálózatosodását. Célunk volt, hogy az intézményzöldítés témájába vágó eszközök, szolgáltatások felsorakoztatásával a keresletet és a kínálatot egymással megismertetve segítsük az óvópedagógusok munkáját a címek elnyerésében.

A rendezvény ideje alatt ökofrankó büfé várta az érdeklődőket.

A rendezvényértékelő lapok tanúsága szerint a résztvevők összességében jó hangulatúnak, alkotó légkörűnek, segítőnek értékelték a rendezvényt. A résztvevők külön pozitívumként megemlítették a gyakorlati tapasztalatok bemutatását, az előadások során elhangzott konkrét példákat, ötleteket és a közösen pontról-pontra áttanulmányozott, kielemezett Zöld Óvoda pályázatot is.

A programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének keretében végezzük, a projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg..

SH/4/5 logósvájci logóminiszterelnokseg