Zöld Óvoda mentorálás (DDR)-2014. II. félév

Mentorálás a Dél-dunántúli Régióban

A félév során 152 kapcsolatfelvétel valósult meg, a legtöbb telefonon zajlott, és az érdeklődőkkel további e-mail kapcsolattartás folytatódott. Fontosnak tartottuk, hogy a központi tájékoztató e-mailek mellett olyan üzenet is eljusson az egyes intézményekhez, melyben megtalálható a DD zöld óvoda szakértőjének elérhetősége és egy rövid összefoglaló a ZÓ pályázatról és a támogató program kínálta lehetőségekről. Az érdeklődő óvodákat a somogyi információs nap és a tolnai nyílt nap előtt ismételten megkerestük telefonon. Így mindkét programon nagy számban vettek részt óvónők, és személyre szabott tanácsadásban is részt vehettek az érdeklődők.

A kapcsolatfelvétel, mentorálás hatására tett javaslataink:

 • A minisztérium felé jelezni, hogy az intézmények igényelnék a korábbi gyakorlathoz hasonlóan a kültéri műanyag táblát.
 • Az intézményeknek nagy segítséget jelentene, ha a pályázathoz tartozna anyagi támogatást (környezettudatos eszközökre, fejlesztésekre, továbbképzésre).
 • Ha nem is tudnak erre forrást teremteni, lehetne kedvezményes belépési lehetőséget biztosítani az állami és önkormányzati fenntartású környezetvédelmi témájú múzeumokba, parkokba Elősegíteni, hogy minél többször tudjanak kirándulást szervezni és az intézményen kívüli kapcsolatokat bővíteni. Ehhez kapcsolódóan az utazási költség is gondot szokott okozni óvodás korúaknál csak a pedagógusok számára.
 • Az is jó lenne, ha a pályázat "élőbb" lenne, és több fényképes tartalmat, saját szövegezésű anyagot kellene küldeni (inkább hasonlíthatna jó-gyakorlatok bemutatkozó fórumára, mint EU-s pályázatra).
 • A mostani támogató pályázat keretében gyűjtjük a jó-gyakorlatokat, ezekből lehetne készíteni egy rövid kiadványt/internetes felületet, ahol egyszerű, lényegre törően megfogalmazott praktikákat és ötleteket kaphatnak a Zöld Óvoda működéshez kapcsolódóan. Ezt érdemes lenne a Zöld Óvoda munkaközösségekkel, Bázis Óvodákkal közösen megvalósítani.

Csoportos tanácsadás (Nyílt Nap)

Szekszárdon csoportos tanácsadást nyújtottunk, 2014. szeptember 1. (hétfő) 8.00 és 12.00 között, a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Perczel Mór Utcai Tagintézményében (7100 Szekszárd, Perczel Mór u. 2.). A programot Nyílt Napként hirdettük meg, összesen 11 fő vett részt, a nap forgatókönyve hasonló volt a későbbi kaposvári információs napéhoz, azonban a helyi óvodák bemutatkozása, a Pécsi Zöld Kör, a Zöld – Híd Alapítványt bemutató power point és a pályázat ismertetése után nagy hangsúlyt fektettünk a közös gondolkodásra. Ennek oka, hogy sok Zöld Óvoda címmel rendelkező intézmény képviselője vett részt, és úgy gondoljuk, hogy a ZÓ hálózat sikeres működésének kulcsfigurái a jelenleg is ZÓ címet viselő intézmények, akik a potenciális Örökös Zöld Óvodák és Bázis Óvodák is egyben.

A kötetlen eszmecsere és együtt gondolkodásunk eredménye az alábbi összefoglaló, melyet a közösen fogalmaztak meg a résztvevők:

A ZÓ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁT ÉRINTŐ PROBLÉMÁKRA MEGOLDÁSI JAVASLATOK

 • A pályázat beadási határidő túl korai és ideálisabb lenne októberi beadás (jelezni kell a pályázat kiírójának)
 • Anyagi támogatás hiánya, infrastruktúra korszerűtlensége: elősegítené a pályázat sikeres megvalósítását, és elismerést fejezne ki, ha anyagi támogatást kapnának az óvodák, elősegítve a megfelelő eszközök beszerzését, illetve az épület felújítását, illetve korszerűsítését (jelezni kell a pályázat kiírójának)
 • A cím elnyerése után magára marad az intézmény: folyamatos tájékoztatás, hálózatosodás elősegítése - programszervezés, online facebook felület kialakítása és kezelése (Zöld – Híd és Pécsi Zöld Kör feladata)
 • Nem ismernek olyan pályázati kiírást, mely kifejezetten a Zöld Óvodáknak szól à lehetőségek felkutatása (Zöld – Híd és Pécsi Zöld Kör feladata)
 • Nincs Zöld Óvoda hírlevél: az Ökoiskola hírlevél mintájára Zöld Óvoda hírlevél elkészítésének szorgalmazása (jelezni kell az OFI-nak)
 • Munkatársak és az önkormányzat passzivitása, nyitottság hiánya: lehetőségek, praktikák összegyűjtése (óvónők és ZH, PZK az információs napokon, képzésen, facebook profilon)
 • Fenntartó/hatóság nem engedi, hogy környezetbarát tisztítószereket használjon az óvoda: hatósági állásfoglalás kérése, jogszabályok tanulmányozása (Zöld – Híd és Pécsi Zöld Kör feladata)
 • Törvényi kötelezettség infrastrukturális feltételei
 • Étkezést lebonyolító cég kötelezettségeinek felmérése – milyen formában tegyen visszajelzést az óvoda, ha nem megfelelő az étel? (Zöld – Híd és Pécsi Zöld Kör feladata)

AZ ÓVÓNŐK KÉRÉSEI

 • „Információt szeretnék kapni”
 • „Szekszárdi székhelyű tanfolyam szervezése, pályázatírási segítséggel”
 • „Pályázat megírásában segítséget várunk. A tanfolyamon szeretnénk részt venni”
 • „Pályázat megírásában várok segítséget, a továbbképzési lehetőség Szekszárdon legyen”
 • „További értesítést a következő pályázati és más zöld programokkal kapcsolatban”
 • „Kapcsolati láncszem legyetek a zöld óvodák és az irányító szervek között”
 • „Tájékoztatás az aktuális pályázatokról a Zöld Óvodával kapcsolatban”
 • „Zöld Óvoda pályázati kritériumoknak megfelelő kidolgozása, hogy valóban megnyerhessük a címet, és programszervezés”
 • „Tájékoztatást kérünk a Zöld Óvodaként beadható pályázati lehetőségekről”
 • „Zöld Óvoda pályázat beadási lehetőségének új vagy megváltozott paramétereiről kérünk információ”
 • „A Zöld Óvodák találkozási lehetőségeiről, kapcsolattartási alkalmairól is szeretnénk információt”

A programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének keretében végezzük, a projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg.

SH/4/5 logósvájci logóminiszterelnokseg