Zöld Óvoda mentorálás (DAR) - 2015. II. félév

2015 II. félévében, 3 hónap alatt 116 óvodával vettük fel a kapcsolatot (ebből 39 új óvodai kapcsolatfelvétel volt), melyek között voltak olyan intézmények is, amelyeket a Csemete Egyesülettől átvéve folytatólagosan mentoráltak. Sajnos a személyes mentorálásra ebben a félévben az elhúzódó átvétel miatt kevés idő volt, ezért többnyire csoportos mentorálásokat szerveztünk. A következő félévben már igyekszünk minél több helyre személyesen is ellátogatni.
A mentorálás során tájékoztattuk az intézményeket a régióban történt szervezetváltásról, továbbá felhívtuk a figyelmüket a tervezett információs napokra, a Zöldóvoda programra, a címpályázatra, és felajánlottuk a személyes mentorálás lehetőségét is, továbbá a 2016-os félévben megszervezésre kerülő koordinátori képzésről is informálva lettek.

A mentorálást követően igény esetén megküldtük a kért segédanyagokat, illetve útmutatókat. Folyamatosan vezettük a mentorálási naplókat és jegyzőkönyveket, jelenléti íveket.
Az újonnan mentorált intézményeket rögzítettük a partneradatbázisban, ahol külön oszlopokban jelöltük az intézményeknél, hogy melyek azok, akik az infónapon részt vettek, melyeket mentoráltunk.
Az óvodák alapjában véve nyitottak a programmal kapcsolatban, nincsenek annyira leterhelve, mint az iskolák. Nagy részük elkötelezett a környezeti nevelési témákban is, ha csak tehetik, megpróbálnak akár a mindennapokba minél több és szélesebb körű ismeretanyagot és foglalkozást beépíteni.

A mentorálások során a címpályázatokkal kapcsolatban az a tapasztalat, hogy az iskoláknak kiírt pályázati anyag könnyebben abszolválható, mint az óvodák pályázata. Nagy figyelmet kell fordítanunk az Önértékelési szempontsorral kapcsolatos tanácsadásra, tapasztalat megosztásra. Sokan fordultak hozzánk panasszal a pályázatok elbírálásának elnyújtása miatt is, de türelmet és megértést kértünk tőlük, tekintve, hogy az egész országból érkező sok-sok pályázatot kell az illetékeseknek feldolgozniuk.
Fokozott igény mutatkozik arra is, hogy az óvodapedagógusok szervezett programok keretén belül tudjanak egymással találkozni, tapasztalatot, inspirációt gyűjteni, ugyanakkor arra is, hogy játékos gyakorlatokat tanulhassanak el, tapasztalati úton, szakemberektől, amellyel színt vihetnek pedagógiai programjaikba (itt visszatűnik a fent említett gyakorlat központúság súlyának növelése, mind a pedagógusok továbbképzéseiben és a gyerekek nevelésében is).
A címpályázat elnyerése, megújítása érdekében továbbra is mentori támogatást biztosítunk az óvodák számára, amely egyfelől a felmerülő problémák kezeléséhez nyújt segítséget, másfelől a szakmai igények kielégítésére is szolgál.

A programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének keretében végezzük, a projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg.

SH/4/5 logósvájci logóminiszterelnokseg