Zöld Óvoda Info Nap beszámoló (DAR) - 2014.11.24.

Időpont: 2014. november 24. (hétfő) 10:00-15:00

Helyszín: Körösök Völgye Látogatóközpont

5600 Békéscsaba, Széchenyi liget

A program:

10:00   Regisztráció

10:15   Megnyitó

            Puczkó Éva, CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, társelnök

10:30   A projekt bemutatása

            Darázs Endréné, CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, elnökségi tag

11:00   A zöld óvodai minősítés kritériumrendszerének bemutatása

            Bojtos Ferenc, CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, irodavezető

11:30   A zöld óvodai infrastrukturális fejlesztések lehetőségei

            György-Gombos Lóránd -energetikai tanúsító, ES üzletvezető, HungaroSun Bt, ElectroSunk Kft.

11:45   Büfé

12:00   A feltételek gyakorlati megvalósításának bemutatása

            Vajer Tímea a Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium óvodavezetője

13.00    Ötletláda – jó gyakorlatok közkinccsé tétele

            Puczkó Éva, CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, társelnök

13:30 A helyi védett területek és a Natura 2000 területek lehetséges szerepe a terepi    oktatásban

            Bojtos Ferenc, CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, irodavezető

14.30  Kérdések, zárás

A programon 25 fő óvodapedagógus vett részt.

Az információs nap megszervezéséhez a békéscsabai helyszín jó választásnak bizonyult, több, elérhető közelségben működő óvoda jelezte érdeklődését a Körösök Völgye Látogatóközpont programkínálata iránt és a helyszín nyújtotta lehetőségek végett. A természetvédelmi témát így még inkább alá tudtuk támasztani a helyi vonatkozásokkal, sőt, az intézmények számára konkrét jó példák is bemutathatók voltak, amelyet otthon is alkalmazhattak zöld óvodává alakulásuk kapcsán: ilyenek voltak a madársziluettekkel védett madárbarát üvegfelületek, vagy a természetes anyagok használatával készített tárolók.

dainfonap1

Az itteni természetvédelmi szakemberek nem csupán terepi, de belső foglalkozásokkal is állnak mind az óvodák, mind az iskolás korosztály rendelkezésére. A meghívott külső szakértő egyszerre három témakört is lefedett, amely mind a zöld óvodák hálózatához való csatlakozást könnyíthette meg. Részint pályázatírással foglalkoztak, amely nem kimondottan a minősítési eljárás során jelenthet mankót, hanem inkább a szükséges fejlesztések elvégzéséhez szükséges anyagi alapok megteremtéséhez, a különféle forrásszerzési lehetőségek megismerésével, vagy esetleg konkrét projektek pályázati anyagának elkészítésével. A másik szegmenst az energetikai felmérés-értékelés rendszerének megismerése jelentette, az épületek energetikai minősítésének megállapításához, ehhez a külső szakember is felajánlotta segítségét. A harmadik témakör, ami ehhez szorosan illeszkedett, az a lehetséges fejlesztések irányvonalait foglalta össze, azaz azokat az intézményi szinten is reálisan elérhető beruházásokat és kisebb-nagyobb léptékű fejlesztéseket, amelyek segítségével az óvodák előrébb léphetnek e témakörben.

dainfonap2

Az információs nap látogatói számára nem csupán az eddig használt kiadványokat tudtuk kézbe adni, de más zöld szervezeti kiadványokon keresztül a fenti témához kapcsolva rengeteg energetikai témájú kiadványt, szóróanyagot is. Szerencsére a programban bemutatkozó orosházi óvoda e téren is tudott jó példával is szolgálni, illetve esetük azért is könnyen válhatott motiváló erővé, mert egy különösen nagy létszámú intézményt mutatott be, holott az előtte többektől elhangzott, hogy kisebb léptékben mindig könnyebb megvalósítani a terveket, és hogy a kis létszámú óvodák könnyebb helyzetben vannak a hálózathoz csatlakozás, illetve a minősítésnek való megfeleltethetőség szempontjából.

A megjelent kolléganők rögtön három olyan javaslatot, megállapítást is tettek, ami kifejezetten előremutatóvá teszi az információs nap végeredményét. Egyrészt kifejezték azon igényüket, hogy a programtól függetlenül is szívesen vennének részt hasonló, esetleg konkrét szakmai kérdéseket, témákat feldolgozó találkozókon, s a nevelési program elemeiként felhasználható modulok kidolgozásában esetlegesen együtt is működnének; másrészt az együttműködést alátámasztandó egy módszertani közös „bank”, egy segédlet összerakását határozták el, amely valószínűleg internetes felületen, esetleg első körben cserebere-börze jelleggel valósulna meg. Harmadrészt kifejezték igényüket és nyitottságukat a természetvédelmi programrész kapcsán a civil szervezetek, a nemzeti park igazgatóságok, valamint a látogatóközpont programjai kapcsán. Örömmel fogadták, sokan új információként a Natura 2000 és a helyi védett területekhez kapcsolódó programjavaslatokat és ötleteket. Elhangzott, hogy nincs olyan kis település, és annyira antropogén környezet, ahol ha csak nagyon kis léptékben is, de ne lehetne egy kis természetközeli területet találni.

Az értékelőlapok tanúsága szerint a rendezvény mind szervezésben, mind szakmailag a résztvevők teljes megelégedésére szolgált.

A programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének keretében végezzük, a projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg.

SH/4/5 logósvájci logóminiszterelnokseg