Zöld Óvoda Info Nap beszámoló (DAR) - 2014.06.26.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet koordinálásával, a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával megvalósuló programban a Humusz Szövetség és a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület a dél-alföldi régió regionális forrásközpontjaként ingyenes információs napot szervezett 2014. június 26-én, a Csongrád megyei óvodák számára, ahol tájékoztattuk őket arról, hogy az ingyenes információs napok szervezésén túl, útmutatók, segédanyagok, személyes tanácsadások és térítésmentes, akkreditált képzések révén szeretnénk segítséget nyújtani a munkájukhoz.

zöld óvoda infónapzöld óvoda infónap előadás

GALÉRIA>>

A munkamegbeszélés során a meghívottak a következő forgatókönyv szerint ismerték meg a várható feladatokat:
12:30-tól kezdődött a regisztráció, amely 13:00-ig tartott az érdeklődők nagy száma miatt. A megnyitót Puczkó Éva tartotta meg, aki a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület társelnöke, és mindemellett óvodapedagógus is.
A megnyitó után Tóth Gábor környezeti nevelési előadó mutatta be a projekt leírását, valamint magát a címpályázatot. Elmondta a pályázat célját és multiplikátorait, valamint az előnyöket a Zöld Óvoda hálózathoz való csatlakozással kapcsolatban.
A következő előadó Bojtos Ferenc a CSEMETE Természet-és Környezetvédelmi Egyesület irodavezetője volt, aki a Zöld Óvoda hálózathoz való csatlakozás rendszeréről beszélt, valamint bemutatta az ehhez szükséges kritériumrendszert is.
Az előadások után volt idő egy kis frissítőre, büfével vártuk az érdeklődőket.
A továbbiakban a rendezvény a címpályázatok során felmerülő nehézségek, akadályok köré szerveződött tapasztalatcserével folytatódott. A résztvevő óvodák röviden bemutatták saját óvodájukat is, és a már korábban pályázók megosztották tapasztalataikat arról, hogy milyen nehézségekkel találták magukat szemben a pályázás során. A műhelymunka során aktív beszélgetés alakult ki a résztvevők között, amelynek során sok hasznos tanácsot, ötletet adtak egymásnak.
A műhelymunka után ismét Bojtos Ferenc következett, aki a Natura 2000-es területekről tartott előadást, színes vetítéssel kísérve, amely azért is volt fontos, mert a pályázat célul tűzte ki a környezeti nevelési feladatokon kívül a Natura 2000-es területek megismertetését.
Az utolsó előadás a gyakorlati megvalósítással kapcsolatban Biténé Harmat Erika tartotta, aki a Földmíves Utcai Óvoda, tagóvoda vezetője. Ő bemutatta a saját óvodájában működő példákat és az óvodákban rejlő lehetőségeket.
Az információs napot délután 17:00-kor zártuk, és összességében sikeresnek mondható a nagyszámú érdeklődőt látva.

A rendezvényt kísérő kiállításon a felvonultattuk a pedagógusok számára érdekes, jól használható kiadványainkat, brosúráinkat, szórólapjainkat, valamint vittünk egy válogatást más szervezetek kiadványiból (táborajánlókat, és bemutatkozó szórólapokat) is. A Natura 2000 témához kapcsolódva is kínáltunk szakirodalmat az érdeklődők számára, illetve bemutattuk az országban megtalálható helyi védett területeket ábrázoló térképet is.
A rendezvény végén a résztvevők által kitöltött értékelő kérdőívből azt szűrtük le, volt értelme a munkának, hasznosnak ítélték az elhangzó információkat a pedagógusok.

A résztvevők aktivitása nagyszerűvé tette a jelenlévők hangulatát, "5-letrohamokkal" gazdagították a már a programban is részt vevők további lehetőségeit, illetve mindazokét, akik még most akarnak bekapcsolódni. Bátorításként elhangzott, hogy nem csak a falvakban, peremkerületben lehet eredményes a környezet és természetvédelmi munka.

 

A programot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése c. projektjének keretében végezzük, a projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg.

SH/4/5 logósvájci logóSz