A HuMuSz ajánlásai

A média hatalom, méghozzá zöld hatalom. Az esetek jelentős részében mindennapi apróságokon múlik a környezettudatosság. Olyan gyakorlatokról van itt szó, ami alig igényel beruházást, háttérismereteket, tudást viszont annál inkább. A média szerepe összetett: feladata, hogy minél szélesebb körben terjessze a környezettudatos életmóddal kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat, a nyilvánosság elé tárja a jelenlegi fogyasztási minták által okozott környezeti terhelés mértékét és okait.

A média képes arra, hogy trendet csináljon, népszerűvé és aktuálissá tegye a zöld szemléletet és életmódot. Éppen ezért a médiumnak magának is példamutató módon kell működnie, bevezetve olyan újításokat a szervezetében, amelyek megfelelnek a zöld iroda követelményeinek, gondot kell fordítania munkatársai szemléletformálására, és törekednie arra, hogy minél több sajtótermékét újrapapírra, lehetőleg környezetbarát festékkel és technológiával nyomtassanak. A tartalomszolgáltatás minden terén, bármilyen téma feldolgozása során szükségszerű szem előtt tartania és kommunikálnia a környezet védelmével kapcsolatos megfontolásokat.

A médiának kulcsfontosságú szerepe van abban, hogy a jogszabályok – így a hulladékos szabályozás – terveit, tartalmát és várható következményeit világosan értelmezze a nagy tömegek számára. A média ebben a vonatkozásban kulcsa a részvételi demokráciának. Ezen objektív információk biztosítják azt, hogy a lakosság széles körben reális véleményt alkothasson és magáénak érezve a környezetvédelem közügyét, jogkövető magatartást folytasson. Folyamatosan tudósítania kell a jogi környezet alakulásáról, a hatóságok közérdekű döntéseiről.

A környezettudatos termékek, és technológiák közérthető bemutatása lényegi információt ad a fogyasztóknak vásárlási döntéseik meghozatalakor. A környezettudatos fogyasztó ugyanis a termék életútjáról, összetevőiről, a gyártás során használt technológiák környezetterhelésének mértékéről tájékozódva dönt. A szennyezések nyilvánossá tétele, az oknyomozás, a pozitív döntések meghozatalát segítő, a nyilvánosságot kihasználó nyomásgyakorlás is a média alapvető feladata.

A médiumok feladata, hogy egymással összefogva maguk is orientálják a hirdetői piacot úgy, hogy a reklámok mértéktartóbbak legyenek, és kevésbé ösztönözzenek az öncélú fogyasztásra. Segítsék az Önszabályozó Reklám Testület munkáját!

Jó példák
Metropol: Go Green >>www.metropolbusiness.hu

Ökolépések reklám, média >>www.jotett.blog.hu

Animal Planet: Animals Save the Planet >> www.youtube.com

BBC >>http://www.bbc.co.uk/outreach/environment/

CNN >>http://edition.cnn.com/CNNI/Programs/eco.solutions/

Hasznos oldalak
www.greenfo.hu
www.marketinginfo.hu/hirek/index.php?filter_category=felelosseg
www.betterpaper.ning.com/ (angol, Going Green Online: Amazon and Universal News Now Feature Magazines Using Recycled Paper)
www.csr.lap.hu
www.ort.hu

Nemzetközi zöld szervezetek, források, adatbázisok
http://www.no-burn.org/
http://www.eeb.org/Index.html
http://www.unep.org/
http://www.eea.europa.eu/

Külföldi hírforrások
http://www.theecologist.org/
http://www.time.com/time/goinggreen?iid=120x90_goinggreen?iid=120x90_goi...
http://www.newsweek.com/id/194490
http://www.ens-newswire.com/
http://www.enn.com/

Írta: Graczka Sylvia