Kormányzat

Jogalkotás, jogalkalmazás, gazdasági ösztönzés vagy szankcionálás, a keretek meghatározása, tervezés, irányítás és szabályozás. A kormány, a parlament és a közigazgatás felelőssége abban áll, hogy olyan feltételeket teremtsenek, amelyben a gazdasági, társadalmi és környezeti érdekek úgy érvényesülnek, hogy egyik sem a másik rovására növekszik. Megfelelő törvények meghozatalával és következetes betartatásával, valóban zöld adókkal és támogatásokkal, emberléptékű beruházásokkal, távlatos gondolkodással és bátor rövid távú beavatkozásokkal a mindenkori kormányzat rengeteget tehet azért, hogy a jelen és jövő nemzedékek életminősége javuljon. Ugyanis ez, az emberek boldogulása, jobb életminősége a valós cél. Ebben pedig a jó gazdasági teljesítmény csak egy eszköz, nem pedig cél, a környezet pedig nem kizsákmányolandó természeti erőforrás és hátráltató tényező, hanem keretet adó előfeltétel. Reméljük, előbb utóbb valóban példamutató, önmérsékletet tanúsító és hiteles kormányzata lesz Magyarországnak, amely szintén hisz és tesz abban, amit a mi úgy foglaltunk össze négy szóban, hogy „Teljes Élet – Nulla Hulladék!”


2010. január 02.
  lomtalanítás és újrahasználatA ÚjraBútor Hálózat (Furniture Re-use Network – FRN) egy országos szervezet, mely 1989-es alakulása óta összefogja, képviseli, támogatja és fejleszti a jótékonysági újrahasználattal foglalkozó szervezeteket szerte az Egyesült Királyságban. Jelenleg négyszáz, bútorok és elektromos berendezések újrahasználatával és újrahasznosításával foglalkozó szervezet munkáját koordinálja országszerte, amelyek a háztartási cikkek széles skáláját gyűjtik és adják tovább rászorulóknak.
2010. január 02.

A Hulladék Munkaszövetség (HuMuSz) szerint a termékdíj törvény friss módosítása nem felel meg az uniós alapelveknek, nem segíti a hulladékmegelőzést, nem von felelősségre, sérti a közérdeket. A törvényelőkészítő munka során a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) egy független szakmai partnertől rendelte meg az italcsomagolások életciklus-elemzését, amely kimutatta többek között, hogy a betétdíjas csomagolás környezetkímélőbb, mint az eldobó csomagolások visszagyűjtése és újrahasznosítása. Az elemzés a mai napig nem látott napvilágot, így a HuMuSz felkérte a szakértőt a közzétételre, és szakmai vitát kezdeményez a témában.

 

2010. január 02.

Angliában az évente szétosztott 13 milliárd nejlonzacskó átlag 20 perc alatt a kukában landol. De a Daily Mail felvette a harcot a pazarlással.

Izgalmas világutazás a nejlonzacskó körül a borsa.hu-val


 

2010. január 02.
EritreaAz átgondolt környezetpolitika része, hogy a kelet-afrikai Eritreában már évtizedekkel ezelőtt is kölest kaptak a falusiak minden elültetett fáért, illetve a hegyoldal teraszossá alakításáért, hogy megakadályozzák a talajeróziót és az elsivatagosodást. A szép és tiszta fővárosban a gépkocsik ritkaságát és a biciklik elterjedtségét még betudhatnánk a térségre jellemző szegénységnek, de az, hogy az ország, követve Dél-Afrika példáját, 2005. január 1-vel betiltotta az egész országban a nejlon zacskók használatát, már egyértelműen környezettudatosságot sejtet.
2010. január 02.

dániaEgy dán polgár naponta átlagosan 7 kg hulladékot termel. A következő évek nagy feladata ennek az óriási hulladékmennyiségnek jelentős csökkentése. A kormány álláspontja szerint a nagy mennyiségű hulladék problémájának megoldásából minden állampolgárnak ki kell vennie a részét. Ez a szemlélet fogalmazódik meg a Hulladék 21 című dokumentumban, amely a 2004-ig terjedő időszakra fogalmazza meg a kormány hulladékgazdálkodási tervét.

2010. január 02.

ausztriaAz Osztrák Hulladékgazdálkodási Törvény 1990. július 1. óta van érvényben. A törvény 1. cikkelye meghatározza Ausztria hulladékgazdálkodási céljait. Az osztrák kormány csökkenteni kívánja mindazon hatásokat, melyek az emberi jólétet és a biológiai sokféleséget veszélyeztetik. A törvény külön kitér a nyersanyagok és az energiatartalékok megőrzésének fontosságára. Az osztrák kormány olyan politikát folytat, melynek célja, hogy a lehető legkisebb térfogatú hulladék kerüljön a lerakókra. A megelőzés elve alapján a törvény csak azon anyagok tárolását tartja elfogadhatónak, melyek nem veszélyeztetik az elkövetkező nemzedékeket.

2010. január 02.

angliaA Nagy-Britanniából (Anglia, Wales, Skócia) és Észak-Írországból álló Egyesült Királyságban kb. 60 millióan élnek. A szigetországban a természetvédelemnek (különösen a madárvédelemnek) komoly hagyományai vannak, ám a környezetvédelem intézményrendszere - a többi európai országhoz hasonlóan - a XX. század második felében alakult ki. Ezen belül először a légszennyezés emberi egészségre gyakorolt hatása volt a legfontosabb téma, a hulladékok sorsa csak később került a figyelem középpontjába.

2009. december 29.

A nulla hulladék nem technológiai megoldás, hanem szemléletmód. A Nulla Hulladék célja, hogy a lineáris gazdasági rendszerben megtertmelt hulladékmennyiségét redukáljuk, felismerjük benne a nyersanyagot, és felfedezzük a hulladékmentes vásárlás és életmód szépségeit. A Nulla Hulladék bevezetéséhez teljes fogalmi és paradigmaváltásra van szükség.

2009. december 28.
Az, hogy mindent elborít a szemét, hogy rengeteg a hulladék, már csak egy következmény. Fogyasztói szokásaink, szemléletmódunk zavaró, bántó következménye. Ha meg akarjuk szüntetni, ezeken a fogyasztási szokásainkon, az anyagias, növekedés-orientált szemléletünkön kell változtatnunk. Nulla Hulladék Programunk célja, hogy segítséget, jó gyakorlatokat, ötleteket, tudást, bátorítást nyújtsunk minden érintett társadalmi csoportnak a változtatás elindításához, a szemléletmód megváltoztatásához. Szóval ki mit tehet a hulladékcsökkentésért?

Oldalak