ÚjraBútor Hálózat (Egyesült Királyság)

  lomtalanítás és újrahasználatA ÚjraBútor Hálózat (Furniture Re-use Network – FRN) egy országos szervezet, mely 1989-es alakulása óta összefogja, képviseli, támogatja és fejleszti a jótékonysági újrahasználattal foglalkozó szervezeteket szerte az Egyesült Királyságban. Jelenleg négyszáz, bútorok és elektromos berendezések újrahasználatával és újrahasznosításával foglalkozó szervezet munkáját koordinálja országszerte, amelyek a háztartási cikkek széles skáláját gyűjtik és adják tovább rászorulóknak.


Az FRN a szegénység, a nélkülözés és a nyomor enyhítése, valamint a hulladékmegelőzés érdekében segíti a feleslegessé vált bútorok és háztartási cikkek újrahasználatának ügyét. Évente kétmillió tárgy kerül a közreműködésükkel rászoruló családokhoz és kb. 85.000 tonna feleslegessé vált tárgy kerüli el a szemétlerakókat. 3000 munkatársuk dolgozik az országban a bútorok és egyéb tárgyak begyűjtésén és kiszállításán.

Az FRN-en belül jelenleg több mint 160 szervezet foglalkozik háztartási elektromos berendezések felújításával és újrahasználatával. Az FRN évente összesen több mint 250.000 háztartási gépet javít meg és ad tovább olyan alacsony jövedelmű családoknak szerte az országban, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy új tárgyakat vegyenek.

Az FRN az Egyesült Királyság legnagyobb hűtőszekrény-begyűjtője. Évi 300.000 hűtőt gyűjtenek be, ennek mintegy 15%-a használható újra, ezeket rászoruló családoknak továbbítják.

Az FRN tagszervezeteinek fontos szerepe lesz az Egyesült Királyság elektronikai hulladékának kezelésében is. Fejlesztés alatt van több mint 35 olyan regionális központ, amelyek teljes nyomonkövethetőséget biztosítanak majd, és amelyek a "fit for re-use" (újrahasználatra alkalmas) megjelölést is alkalmazni fogják. A "fit for re-use" az FRN által közzétett nemzeti szabvány az elektromos berendezések újrahasználatára és újrahasznosítására.

Az FRN céljai:

   1. szociális: szűkölködő háztartásokat segítenek abban, hogy bútorokhoz, háztartási gépekhez és más háztartási cikkekhez juthassanak elérhető áron;
   2. környezetvédelmi: újrahasználat, a hulladékmegelőzés részeként.

Az FRN képzésekkel is segíti az újrahasználattal foglalkozó szervezeteket, és munkalehetőséget kínál a perifériára került embereknek. A tagszervezetek mérete változó; a kis helyi vállalkozásoktól a nagy szociális vállalatokig terjed. Egyes tagcsoportok további hasonló szervezetekben is dolgoznak, például tagjai szociális bérlakások létesítésével és üzemeltetésével foglalkozó társaságoknak, fejlesztési alapoknak és önkénteseket koordináló szervezeteknek. A tagok munkája jóval túlmutat a puszta számokon: segítenek újraépíteni egy ember önbizalmát, vagy puszta falakból segítenek otthont teremteni. Mindazonáltal a következő statisztikák, melyek az FRN tagszervezeteitől származnak, segítenek felmérni mekkora hatása is van a munkájuknak:

Több mint 3.000 alkalmazott; több mint 8.000 gyakornok; több mint 10.000 önkéntes; körülbelül 700.000 támogatott alacsony jövedelmű háztartás; 2,5 millió újrahasznált tárgy, melyből 300.000 elektromos berendezés, és több mint 200.000 számítógép; 90.000 tonna szemétlerakókról eltérített hulladék.

A szervezetek összesen kb. 280.000 négyzetméteren működnek, 1000 járművel. Mindezt kb. 80 millió angol font éves forgalom mellett érik el.

Az FRN folyamatosan növekszik. Az elektromos és elekronikai hulladékokra vonatokzó szabályozásoknak megfelelően használja újra ezeket a tárgyakat, és partnerkapcsolatokat épít a helyi hatóságokkal a lomok begyűjtésére.

Az FRN szolgáltatásai

Az FRN egyes szolgáltatásai csak a tagok számára elérhetőek, míg más szolgáltatások mindenki számára hozzáférhetőek, de a tagok alacsonyabb díj ellenében vehetik őket igénybe.

Mindenki számára hozzáférhető szolgáltatások:

    * Részvétel rendezvényeken
    * Képzések
    * Tanácsadás
    * Kiadványok és kutatások
    * Éves FRN konferencia

Csak tagoknak elérhető szolgáltatások:

    * Hozzáférés az FRN üzenőfalához
    * Támogatás és tanácsok az FRN szakembereitől
    * FRN hírlevél
    * FRN tájékoztató levelek
    * Lehetőség nagy tételben való beszerzésre

Lomok – feleslegessé vált háztartási cikkek

A lomok (tehát azok a feleslegessé vált háztartási cikkek, melyek túl nagyok ahhoz, hogy bekerüljenek a szokásos kerekes kukákba) fontos részét képezik a hulladékáramnak. A lomok legnagyobb részét olyan bútorok és elektromos berendezések teszik ki, amelyeket a háztartások újabbra cserélnek.

Az FRN tevékenysége

Az Egyesült Királyság bútorok és elektromos berendezések újrahasználatával foglalkozó szervezetei az elmúlt 25 évben már sikerrel csökkentették a lerakókra kerülő háztartási lomok mennyiségét, a tőlük kikerülő termékek újrahasználatra alkalmasak. Jelenleg az FRN tagszervezetei évente közel 2 millió darab bútort és majdnem negyedmillió elektromos berendezést gyűjtenek be. Ellenőrzik, szükség esetén megjavítják őket, és olyan embereknek adják tovább, akik szívesen fogadják ezeket a tárgyakat: elsősorban alacsony jövedelmű családokról, vagy első otthonukat berendező fiatalokról van szó. Az FRN (ami eddig az egyetlen államilag koordinált újrahasználattal foglalkozó szervezet az országban) tagjai ideális helyzetben vannak ahhoz, hogy a helyi közösségek hasznára elkülönítsék ezeket a tárgyakat a hulladékáram többi részétől.

Az FRN gyűjtési rendszere

A helyi hatóságok vagy a hulladékkezelő vállalatok által szervezett lomtalanítások mind a szabadban zajlanak, kitéve a tárgyakat az időjárás viszontagságainak és a rongálóknak. Sőt, ezen tárgyak legnagyobb része vagy egy tömörítő kocsiba kerül, vagy nyitott platós teherautóra, ami a szemétlerakóra szállítja őket. A gyűjtésnek ez a módja lehetetlenné teszi a későbbi újrahasználatot, sőt gyakran az újrahasznosítást is. A hulladékudvarokban a lomokat általában zúzóba dobják, majd lerakóra szállítják.

Az FRN tagjai közvetlenül a lakásokból gyűjtik be a tárgyakat, és zárt járművekben szállítják őket, vigyáznak, hogy megóvják a bennük rejlő értékeket.

Ezek a csoportok nem részesülnek túl sok elismerésben, mert a háztartási lom a hulladékáramnak egy hagyományosan eléggé elhanyagolt része. Mindazonáltal a helyi hatóságok egyre nagyobb nyomás alatt vannak, hogy csökkentsék a lerakókra kerülő hulladék mennyiségét, és ennek a háztartási lom is része. Ennek köszönhetően az elmúlt pár évben az országban számos, a hatóságokat, a vállalkozókat és a helyi közösségeket összefogó együttműködés jött létre a lomok kezelésére.

Az elektromos és elektronikai berendezésekből származó hulladékok

Az Egyesült Királyság elektromos és elekrtonikai hulladékokkal kapcsolatos szabályozását megelőző egyeztetések során az FRN az ország 280 bútorok és háztartási gépek újrahasználatával foglalkozó szervezetének a véleményét fogja képviselni, illetve biztosítja, hogy a törvényi előírásokat később be is tartsák. Az FRN arra törekszik, hogy a szabályozás ösztönözze a tárgyak egészként való újrahasználatát.

Az FRN fogja koordinálni a közösségi szektor által üzemeltetett regionális létesítményeket, szolgáltatásokat nyújt a helyi hatóságoknak, a kereskedőknek és más, az elektromos és elektronikai hulladékok kezelésében érdekelt feleknek, hogy segítse az ilyen típusú hulladékok begyűjtését és elkülönítését a vegyes háztartási hulladéktól. A létesítmények kellő kapacitással fognak rendelkezni a jó minőségű, újrahasználható elektromos és elektronikai berendezések javításához, teszteléséhez és továbbadásához szerte az országban. Elég nagyok lesznek ahhoz is, hogy más funkciókat is ellássanak az erre a hulladéktípusra vonatkozó előírások betartása és a kitűzött célok elérése érdekében. Például a begyűjtést, az átmeneti raktározást, az alapvető kezelési funkciókat, a szétszerelést és a további feldolgozás helyszínére történő szállítást is meg tudják oldani.

AZ FRN elképzelése az, hogy a tagszervezeteknek helyi és regionális szinten kell működniük. Az FRN tagjai olyan eljárásokon és javaslatokon dolgoznak, melyek lehetővé teszik, hogy a helyi hatóságokkal és az üzleti szférával együttműködve begyűjtsék és elkülönítsék a használhatatlanná vált elektromos és elektronikai berendezéseket. A lakossági hulladékudvarokból, lomtalanító szolgáltatóktól és a visszavétellel is foglalkozó kereskedőktől begyűjtik a tárgyakat, és nagy regionális raktárakba szállítják, ahol értékelik és szétválogatják őket.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a helyi hatóságok létesítményei jelenleg nem alkalmasak a lerakókról visszanyert elektromos és elektronikai hulladékok tárolására, ezért szívesen együttműködnének más hatóságokkal, hogy a szelektíven begyűjtött hulladékoknak regionális raktárakat alakítsanak ki, ahol a végső feldolgozás helyszínére való szállításig tárolni tudják ezeket. Az FRN és sok más hatóság is úgy véli, hogy a közösségi szektorral való együttműködés a regionális raktárak működtetésében hatékony módja az elektromos és elektronikai hulladékokkal kapcsolatos kihívások kezelésének.

A fent ismertetett rendszer kidolgozásával és felmutatásával sikerült az elektromos és elektronikai hulladékok témájában érintett felek gondolkodását az újrahasználat irányába fordítani.

Összefoglalva, az FRN segíteni fogja ezeknek a “hivatalos regionális újrahasználati központoknak” a kiépülését és működésük összehangolását, ami lehetővé teszi az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasználatát. Ezek a létesítmények alkalmasak lesznek a jelenleg még tervezés alatt álló gyűjtési vagy kezelési eljárások kivitelezésére is.

Az FRN elérhetőségei:

Furniture Re-use Network Office

48-54 West Street

St Philips

Bristol

BS2 0BL

Tel.:: 0117 954 3571, Fax: 0117 954 3570

[email protected]

www.frn.org.uk