Beszámoló a Rügyecskék kistarcsai munkájáról

ViolaA Rügyecskék 2003-ban egyedülálló módon tucatnyi hulladéktípus befogadására alkalmas és önfenntartó hulladékudvart hozott létre a kistarcsai lakótelepen. Következzék egy összefoglaló és gazdasági összesítés a hulladékudvarral kapcslatos feladatokról, a szervezet szemléletformáló, a szelektív gyűjtést és a környezettudatosságot népszerűsítő tevékenységéről a 2000-es alapítástól 2003 tavaszáig.

2003 április 19-én volt éppen egy éve, hogy megnyitottuk a Szelektív Hulladékgyűjtő Udvart Kistarcsán, a két lakótelep közötti földsávon, játékos hulladékválogatással, sportveresenyekkel, értékes nyereményekkel, filmvetítéssel és zenével téve gyermekek és felnőttek számára emlékezetessé a megnyitót.

Előkészületek

Munkánkat 2000 őszén kezdtük itt meg, mikor is összesen 84 fát ültettünk el a lakótelep közterületein, valamint annak két végén található óvoda és iskola kertjeiben, a gyermekekkel közösen. Többször tartottunk Környezetvédelmi Nyílt Napot a Szent István Általános- és Zeneiskolában, amelynek során erdőt és udvart takarítottunk, fát ültettünk, a tízórai után pedig különféle kézműves foglalkozások várták a gyermekeket (agyagozás, krumplinyomda, játékkészítés hulladékból, Retextil, batikolás, üvegfestés, erdőpedagógia, stb.) A szelektív hulladékgyűjtés mikéntjét játékos osztályfőnöki órák keretében próbáltam megismertetni a gyermekekkel, 2001 őszétől többször visszatérve a témára. Az osztályonként elhelyezett és havonta ellenőrzött szelektív kukák (amelyekben a leginkább termelődő papírt, kemény műanyagot és műanyag fóliát gyűjtenek a gyermekek külön) arról tanúskodnak, hogy nem egészen eredménytelenül. A kukákat osztályozzuk, és év végén a legügyesebb osztályt egy ökofaluba visszük kirándulni. A lakosok egy színes, rajzos kiadványt kaptak a megnyitót követően, amely részletesen elmagyarázza a hulladék szelektálásának miértjét és helyes módját. 300 Ft-ért kisméretű szelektív kukákat is rendelhettek, amely szintén háromrekeszes, és befér a lakótelepi házak mosogatója alá. Körülbelül 50-en éltek ezzel a lehetőséggel. Az elkért összeg és a kukák költsége közötti különbséget (kb. 900 Ft) pályázati támogatásból fedeztük.

Csapatmunkában a hulladékudvarért

Munkánkat eddig összesen három német önkéntes és három polgári szolgálatos segítette, az önkéntesek közül kettő két és fél hónapig maradt, a harmadik egy éven keresztül van itt, ideje nagy részét az óvodában tölti, de segít az udvar rendbentartásában és a fák gondozásában is. A hulladékgyűjtő udvar a szakértelmet igénylő munkákon kívül (hegesztés) majd egy éven keresztül és kizárólag önkéntes munkával készült, működtetése is így történik. Létrejöttét a Környezetvédelmi Minisztérium KAC kerete és a Kistarcsai Önkormányzat támogatta. A polgári szolgálatosok hétvégente gyűjtőlátogatások során keresik fel a lakótelep lakóit és elhozzák a különválogatott hulladékot. Így próbáljuk meg folyamatos jelenléttel erősíteni a részvételi arányt, a lényeget újból elmagyarázni, ha nem tiszta, vagy nem jól szelektált hulladékot kapunk, valamint főleg az idősebb lakóknak könnyebbséget is jelent, hogy mi hozzuk el a hulladékot a megszokottnál távolabb lévő udvarba. A hulladékudvar 14 gyűjtőedénynek biztosít helyet; papírt, fémet, üveget, műanyagot, sütőzsiradékot és szárazelemet gyűjtünk rendszeresen, évente kétszer egyéb veszélyes hulladékot is. A leadott jó ruhák az Alföldi utcai BMSZKI Hajléktalan Szállón kötnek ki, a rongyokat a Retextil Műhelynek gyűjtjük.

Tanácsadó iroda a szemléletformálásért

Tavaly nyitottuk meg Környezetvédelmi Tanácsadó Irodánkat a Teleházban, idén februárban pedig a lakótelepre, az Eperjesi u. 11/2 alagsorába, egy önálló helyiségbe költöztünk. Az iroda egy újabb jelentős lépcsőfok a környezettudatos szemléletmód kialakítását célzó munkánkban. A lebomló, környezetbarát kozmetikumokon, mosó- és tisztítószereken, újrapapír-borítékon, -fénymásolópapíron és -füzeteken kívül ingyenes kiadványok, könyvek, lakossági tanácsadás is elérhető, de szakértők bevonásával szintén szívesen segítünk a környék vállalkozóinak környezettudatos vállalatirányítási rendszerek kialakításában. Péntekenként Környezetvédelmi Játszóházba várjuk a gyermekeket, négytől fél hatig. Az iroda bejárata mellett egy gyógynövénykertet alakítottunk ki, a garázsok mögött, a konyhakertek melletti úton pedig 2 db komposztálót helyeztünk el a szerves hulladék helyben történő hasznosításának érdekében. A házi komposztálást az óvodában is elindítottuk, a község területén keletkező nyesedéknek és kaszáléknak pedig egy komposztgödröt ásattunk a közsgéggondnokság segítségével.

A hulladékgyűjtő udvar működése

A szelektív udvarban egy év alatt összesen 33 tonna újrahasznosítható hulladékot gyűjtöttünk össze, 228.173 forint értékben. (1908 kg hullámpapírt, 2331 kg vegyes papírt, 3503 kg újságpapírt, 3208 kg üveget, 313 kg vasat, 58 kg szinesfémet, 13475 kg fóliát, 8785 kg kemény műanyagot, 160 l sütőzsiradékot és többszáz kg veszélyes hulladékot gyűjtöttünk.) A szárazelemet folyamatosan gyűjtünk, míg az egyéb veszélyes hulladékok (akkumulátorok, gyógyszerek, vegyszerek, festékes ecsetek és tégelyek) leadására évente kétszer, tavasszal és ősszel van mód. A hulladékért kapott támogatásból (átvételi ár) tavaly októberben 8 db újrahasznosított műanyagból készült padot tettünk ki a lakótelep köztereire, illetve az iskolaudvarra. Következő lépésként szelektív gyűjtésre alkalmas kis kukákat szeretnénk kihelyezni a lakótelep köztereire, április 23-án és 26-án folytattuk az ültetést is. A befolyt összeget teljes egészében a közterületek fejlesztésére fordítjuk, ezzel motiválva a lakókat a programban való minél szélesebb körű részvételre.

Bár pontos adataink még nincsenek (a kérdőívezést most folytatjuk) becsléseink szerint a lakóknak kb. 50%-a vesz részt a programban. Ezen arány túlszárnyalására törekszünk, hisz míg jelenleg egyelőre a haladóbb gondolkodású lakók kapcsolódtak be a programba, ha nő a részvételi arány, lassan bizony kínos lesz nagy zsákokkal a kommunális szemétgyűjtő konténerekhez vándorolni. Elgondolkodtató, hogy a hulladék átvételi ára kilónként átlag 7 Ft, míg ha a vegyes kukába kerül a szemét, azután mi fizetünk, a környezetet pedig terheljük és értékes nyersanyagokat pazarlunk el. A lakóknak a fenti bevételnél is jelentősebb megtakarítást jelent a házanként visszamondott egy-egy szemétgyűjtő konténer, amelyet a kommunális hulladék mennyiségének csökkenése tett lehetővé.

Ez 100 000 Ft megtakarítást jelent házanként évente, amely összeggel a ház közös költsége csökkent. Az udvarral kapcsolatos kiadásokat (polgári szolgálatosok díja, szükséges eszközök, rendszeres felügyelet stb.) pályázati támogatásokból fedezzük, ameddig csak erre lehetőségünk lesz. (Jelenleg épp elfogyott az erre a célra elkülönített összeg, reméljük, hogy vagy folyamatban lévő pályázatainkból, vagy egy újabb pályázatból tudjuk a további működési kiadásokat fedezni és nem kell a hulladékból befolyt támogatást erre felhasználni.) A hulladékgyűjtő udvart lassan körbefutja az általunk ültetett borostyán, vadszőlő, eltakarva a lakók szeme elől a konténereket, amelynek látványát eleinte a szomszédos ház lakói kifogásolták.

Ha a fontos a környezet

Minden tavasszal beültetjük a bejáratnál félkörívben kialakított virágágyást egynyári színes virágokkal, s ha elkészülnek a szintén újrahasznosított műanyagból készült virágládák, a bedobónyílások fölé is ültetünk futónövényeket annak érdekében, hogy a rács tetejét is mihamarabb zöld levelek takarják. A növények locsolása, a konténerek ellenőrzése, a nem odaillő hulladékok kihalászása (a leggyakoribb típushiba a vegyes papírba dobott Tetra Pack!) folyamatos ellenőrzést kíván. Ezért – bár kétségkívül kialakítása volt a legnagyobb munka, – az udvar működtetése is csak folyamatos felügyelettel oldható meg. Reméljük, hogy másoknak is kedvet csináltunk hasonló szelektív hulladékgyűjtő udvar kialakítására, mert egyelőre a szelektív gyűjtés elterjedését sajnos leginkább alulról jövő kezdeményezésektől várhatjuk.

Példánkból kiderül, hogy a szelektív hulladékgyűjtés – ha helyben megoldható a rendszeres felügyelet – jó befektetés is, hisz az átvevők házhoz jönnek és fizetnek is a tiszta hulladékért. Az udvar bekerülési költsége pusztán a hulladékból származő bevételből 4 - 5, a bevétel + szemétdíj megtakarításból már 1 – 2 év alatt megtérülhet, tehát lakóközösségek számára kifejezetten megéri!


Forrás: www.rugyecskek.hu