Kis lépés egy községnek...

Hogy nagy lépés a társadalomnak? Öt éven belül megtudjuk. Tavaly decemberi ülésükön Tordas képviselői elfogadták a Fejér-megyei település Nulla Hulladék programját, amely 2016-ig fogalmaz meg ajánlásokat bevezetendő intézkedésekre. Cél a kommunális hulladék legalább 30%-os csökkenése. Molnár András írása.

2010 decemberében új taggal bővült a Nulla Hulladék mintatelepülések csoportja. Csór, Hajdúböszörmény, Pilisvörösvár, Szigetmonostor és Várpalota mellett Tordas község is letette voksát a hulladékcsökkentés mellett. Rögös út vezetett a képviselő-testület döntéséig: a Humusz segítségével elkészült szakmai anyaghoz a helyi viszonyok felmérése, dokumentumok vizsgálata és a lakosság véleménye, tapasztalatai is szükségesek voltak.

A kapcsolódó kérdőíves felmérés alapján elmondható, hogy a lakosság nyitott a hulladékcsökkentési megoldások felé, de nagy szükség van információs és szemléletformáló kampányokra. A helyi Zöld Hangyák önkéntesei programjaikon is értékes háttér-információkat, ötleteket kaptak az érdeklődő lakosoktól, akik pozitívan álltak a zöld javaslatokhoz. Tordas község döntésével vállalta, hogy figyelembe veszi és alkalmazza a Nulla Hulladék program ajánlásait működése során.

A Humusz megbízásából Sáfián Fanni által összeállított anyagban a település általános hulladékos áttekintése után konkrét lépéseket ajánlunk a település vezetőinek. A legfontosabb az arányos és differenciált hulladékszállítási díj lenne, amely anyagilag is motiválttá tenné a lakosságot a hulladékcsökkentő intézkedésekben való aktív részvételre. A komposztálásban van a legnagyobb potenciál, hiszen Tordas kertes házas település, de a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés megvalósításával is jó eredményeket remélünk.

Korábbi tapasztalatok alapján mindez csak akkor vezethet sikerre, ha az intézkedéseket aktív kommunikáció kíséri, a szemléletformálás kiterjedten jelenik meg. Erre a program összeállításakor is hangsúlyt fektettünk, az iskolai és óvodai programok és tantervi eszközök alkalmazása, a helyi civil élet ösztönzése mellett az önkormányzati intézmények példamutatása és a pedagógus továbbképzés is fontos része terveinknek. Reméljük az önkormányzat megfogadja javaslatainkat, és sikerül elérnünk a 2016-ra célként kitűzött 30%-os települési szilárd hulladék csökkenést.