Ha a rekesz körbe jár

Fényévekkel ezelőtt, mikor a hazai mezőgazdaság még javában virágzott; évtizedekig használatban maradó, időtálló fa rekeszekben szállították, tárolták a gyümölcsöt, zöldséget gazdák és kofák. Aztán változott a világ, megérkezett a globális kereskedelem, a korszerű szállítmányozás, a csomagolástechnika s mindennek egyik modern találmánya, az Egyszer Használatos Rekesz. Olaszországban talán elmozdul ez visszafelé.
A gyatra fából vagy műanyagból gyártott, tiszavirág életű dobozok minden piac és bevásárlóközpont hátsó kijáratánál halomba heverve várják a kukásautók felmentő seregét, jókora környezetterhelést okozva folytonos újratermelődésükkel. Egy olasz szövetkezet - mely vezető szerepet játszik a hasonló profilú európai szolgáltatók körében - talán jobb irányba terelgeti ezt a jelentős hulladékáramot gerjesztő folyamatot. Akárcsak a világban másfelé, Olaszországban is egyre nagyobb gondot jelentett az egyszer használatos gyümölcsös-zöldséges rekeszek terjedése, hisz térhódításuk komoly problémákat eredményez mind a hulladék keletkezésének, elhelyezésének, mind ártalmatlanításának oldaláról nézve. Az áldatlan állapotokat megelégelve, 1998-ban a helyi agrár-élelmiszeripar főbb szereplői - mezőgazdasági termelők, forgalmazók, szolgáltatók - CPR System néven olyan szövetkezetet hoztak létre, melynek célja egy kisebb környezetterheléssel járó, újrahasználható és újrahasznosítható termékcsomagolás biztosítása volt. Egy ilyen - többszöri használaton alapuló - rendszer számottevő előnyöket hozott az ágazat és a környezet számára, mind ökológiai, mint gazdasági szempontból véve. A CPR Systemhez csatlakozott tagok – termelők és forgalmazók – szolgáltatásként vehetik igénybe a rekeszeket; a tagok kedvező anyagi feltételekkel megvásárolják vagy hosszabb-rövidebb lejáratú szerződéssel bérbe veszik a ládákat. A rendszerrel járó előkészítési, kivitelezési, logisztikai feladatokat egytől egyig a CPR végzi. A felhasználó tagok a szövetkezet logisztikai központjaiban vehetik át az üres rekeszeket (termelők, nagykereskedések, elosztók), majd a kiürült darabokat a konzorcium veszi vissza az utolsó „láncszemtől” (kereskedők, hipermarketek, üzletláncok, piacok, stb.). Ezt követően gondoskodik a rekeszek tisztításáról, a hibásak javításáról, a javíthatatlan darabok granulálásáról és újrahasznosításáról; majd az ismét hadra fogható darabok újbóli kiadásáról. A munkafolyamatok körébe tartozik a sérült darabok tagoktól történő begyűjtése illetve az újabb rekeszek legyártása is. A rekeszek megrendelése, aktuális helyzetük követése egy online számítógépes rendszeren keresztül történik (az adatokat a felhasználó tagok küldik be online), így a rendszer szereplői naprakész információkat kaphatnak az aktuális helyzetről, igényekről, lehetőségekről. Az újrahasznosítható polipropilén rekeszek összehajtható oldalaiknak köszönhetően helytakarékosan szállíthatók (egyetlen nyitott rekesz helyén négy darab összezárt láda fér el), így üres állapotban történő mozgatásuk költségkímélőbb, s kisebb környezetterheléssel is jár. A szövetkezet raklapot és jó néhány méretben ládát kínál tagjainak; legutóbbi - jól bevált - újítása a kisebb méretű (80x120 és 80x60) bolti „kínáló rekesz”, melyekből közvetlenül kínálható az áru a boltok polcain. További újdonság, hogy 2009 áprilisától már fa raklapokat is kínál a szövetkezet, ugyanolyan kritériumokkal, mint a rekeszeket. Ez hatalmas lehetőséget jelenthet az ágazat számára hulladékmegelőzés terén, hisz hivatalos olasz becslések szerint évente kb. 70 millió darabra tehető az Olaszországban előállított raklapok száma.