Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerek Magyarországon

Mennyi időbe telik a házhoz menő rendszer bevezetése, milyen átalakítások szükségesek a közszolgáltató részéről? Kevesebbet fizet-e a lakos, aki a szemetét szelektálva dobja a kukába? Lássuk!

 

Egy városi legenda szerint a szelektív hulladékgyűjtést csak közszolgáltató végezheti. Ennek, és a legendát éltető jogi szabályozásnak is a nyomába eredtünk. A Hulladékgazdálkodási törvény azt mondja, hogy a „települési önkormányzat … rendeletében előírhatja a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtését, közszolgáltatás keretében történő begyűjtését, illetőleg meghatározhatja az erre vonatkozó részletes szabályokat.” Ez azt akarja jelenteni, hogy a begyűjtést csak közszolgáltatás keretében írhatja elő, vagy nem?

 

A 224/2004. Korm. r. (a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről) a következőt mondja a közbeszerzési felhívásról.”A felhívás irányulhat az önkormányzat rendeletében meghatározott közszolgáltatás egyes elemeire is, így”… de az ezt követő felsorolásban nem szerepel a lakosságtól szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtése – mint kategória. Vagyis a szelektív begyűjtés nem tartozik a közszolgáltatás azon elemei közé, amelyre a felhívás irányulhat. Ez kérdés. Egyesek értelmezésében a begyűjtést kizárólag közszolgáltatás keretében lehet végezni. Az esetek túlnyomó többségében megjegyzem, ez így is van. Az ellenvélemény így szól: csak a települési szilárd hulladék begyűjtése képezi a közszolgáltatás részét, a hulladék egyes összetevőinek begyűjtése már nem.

 

Mára az érvek és ellenérvek között felbukkant „A MAGYARÁZAT”. Ha a közszolgáltató biztosítja a szelektív hulladék begyűjtését, más szolgáltató azt nem végezheti. Ha a közszolgáltató nem biztosítja a hulladékok szelektív gyűjtési rendszerét, elláthatja a feladatot a közszolgáltatótól független cég.

 

A házhoz menő rendszerek amúgy az „ahány ház, annyi szokás” jegyében működnek, ahol egyáltalán működnek. Minden szolgáltató kicsit más, kicsit egyedi. Mindenki másképp csinálja. És kicsit a tapasztalatok is különböznek, bár azt illetően, hogy megéri-e a rendszert bevezetni, minden szolgáltató igennel felelt. És ez legyen ösztönző azon települések számára, ahol erre még nem került sor! A szolgáltatók abban is egyet értettek, hogy a jogi szabályozás megváltozásával lehetne elősegíteni a szelektív gyűjtés terjedését. Végül is egyszerű: kötelezővé kellene tenni az önkormányzatok számára a szelektív gyűjtési lehetőség biztosítását, és ahol a rendszer rendelkezésre áll, a lakosok számára az igénybevételt. Ehhez lehet használni a gazdasági ösztönzőket, lehet drága, vagy dráguló lerakódíj, hogy ne érje meg a szelektíven gyűjthetőt is a vegyesbe dobni, vagy a kisebb kukával, kevesebb szeméttel elérhető alacsonyabb díjfizetés.

 

Dr. Virág Annamária