Egyetemi szelektív hulladékgyűjtés - ELTE, Környezettudományi Klub

ELTE szelektív

Az ELTE szelektív hulladékgyűjtési programjának alapjául két megvalósult mintaprojekt szolgál, egy egyetemi, amely a Környezettudományi Klub koordinálásával, illetve egy kollégiumi, mely a Vezér Hallgatói Egyesület (Vezér Úti Kollégium) koordinálásával valósult meg. Az alábbiakban a Környezettudományi Klub által megvalósított projektről lesz röviden szó.

2006 szeptemberében kérte fel az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány a klubot, hogy valósítsák meg a lágymányosi campuson a papír és a PET-palack szelektív hulladékgyűjtését, illetve végezzék el a kapcsolódó tájékoztatást, az egyetemi rendezvényeken tájékoztassák a hallgatókat a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról és használatáról. A Környezettudományi Klub kezdeményezését megelőzte egy korábbi palackgyűjtő program, amely azonban egyéves üzemelés után bedőlt. A kudarcnak több egymástól független oka is volt:
  • a szállítást és a gyűjtést nem egyeztették megfelelően az épület üzemeltetésével – a takarítókkal, az elszállító céggel való kapcsolattartás az üzemeltetésre hárult (rossz kommunikáció);
  • kétféle gyűjtőt szereztek be, egy felmosóvödör méretű kék edényt illetve egy billenőfedeles 60 literes hulladékgyűjtőt. A gyűjtők jelentős részét ellopták, mivel azokat otthon hasznosítani lehetett (rossz technológiai megoldás);
  • a tájékoztatás kimerült a kukára ragasztott és kézzel készített matricában, ezért a PET-palackok gyakran a kommunális gyűjtőkben végezték (rossz tájékoztatás).

Közel fél évbe telt, míg a korábbi csapat tapasztalataira építve a megfelelő gyűjtőtípust (egyedi gyártású karton), a megfelelő oktatási hátteret (rendezvények és plakátok) és a megfelelő egyeztetést (az üzemeltetés tájékoztatása) megteremtettük, mely egyben tanulási folyamat is volt, hiszen a klubtagok nem foglalkoztak behatóan a hulladékkal és annak kezelésével.

Közel 2 éve sikerrel zajlik a szelektív hulladékgyűjtés Lágymányoson, kritikus szemmel nézve még mindig több javítanivaló van a rendszeren, mely szerepel is a klub idei tervei között:

  • a hulladék mennyisége nem csökkent, sőt a megnövekedett hallgatói létszám miatt nőtt, tehát az új kihívás a hulladék mennyiségének csökkentése;
  • egyetemi szinten sajnos nem terjedtek még el a környezettudatos megoldások (újrapapír, kétoldalas papír, újratölthető tollak használata, számítógépek kikapcsolása este);
  • a berendelt papír- és PET-konténerek nem fedezik az igényeket, azaz túl hamar megtelnek, szükséges volna, hogy a meglévő 18/4 (18 kommunális és 4 szelektív) konténerarány a szelektív konténerek javára változzon;
  • a rendszer csak a szilárd hulladékot érinti, így nem korlátoztuk a szennyvíz és a hulladékhő keletkezését sem.

Fontos a rendszer fenntarthatósága is. Ennek érdekében:

  • a nagyobb egyetemi rendezvényeken folyamatosan tájékoztatjuk a hallgatókat a rendszer szükségességéről;
  • a mentorrendszeren keresztül a bejövő gólyák tájékoztatást kapnak a szelektív gyűjtőrendszerről;
  • szakmai kirándulásokat szervezünk hulladékfeldolgozáshoz kapcsolódó helyszínekre (lerakó, égető, PET- és papírfeldolgozó üzem).

A nehézségek ellenére biztatunk minden hallgatói csoportot, hogy mérjék fel egyetemük/intézményük hulladékáramát, kérjék szakértők segítségét, és tegyék meg az első lépést a hulladékcsökkentés felé.


Forrás:

ELTE Környezettudományi Klub