Várpalota

A valamivel több, mint húszezer fő lakosú Várpalota Veszprém megye északi részén helyezkedik el a Bakony lábainál, közel mind Budapesthez, mind pedig Székesfehérvárhoz.

A város ipara a szénbányászatra épült, később ahogy ez a gazdasági ág megszűnt, sok más, hozzá kapcsolódó tevékenység is erre a sorsra jutott. Nagyobb előrelépés a városban kommunális szinten történt. Japán támogatásával megvalósult az ún. japán program, amelyben a iparfejlesztések káros hatásait igyekeztek felszámolni a lakosság érdekében. 1998 végére Várpalota város összes belterületi telkén elérhetővé vált az egészséges ivóvíz, a teljes körű csatornázottság, valamint az épületek teljes körű hőellátása vagy gázzal, vagy távhő-hőhordozóval.

Hulladékgazdálkodási szempontból fontos lépés volt, hogy a Várpalotai Közüzemi Kft. bevezette a házhoz menő hulladékgyűjtést a város bizonyos részein, amit a sikerre való tekintettel bővíteni kívánnak a jövően. A helyi Nulla Hulladék program megvalósításában az Egészséges Palotáért Egyesület (EPE) a HuMuSz partnere.

Az EPE fontos célja a Várpalotán és kistérségén élők képviselése egészségük megóvása érdekében minden lehetséges és létező fórumon a káros környezet-terheléssekkel szemben. (Környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem, kulturális örökség megóvása, ismeretterjesztés, műemlékvédelem.) Az EPE megalakulását a tervezett hulladékégető váltotta ki. Városukban és térségükön nem volt olyan független társadalmi szervezet, amely a leendő környezetszennyező beruházással szemben képviselte volna az ott élők érdekeit!

EPE

Az EPE főbb tevékenységei röviden:

- 3261 aláírás összegyűjtése azért, hogy népszavazás döntsön a tervezett hulladékégetőről és veszélyes hulladék-lerakóról,

- Demonstráció szervezése a képviselő- testületi döntés napján a polgármesteri hivatal előtt, és a konzorcium  megbeszélésén,

- Az aláírók és a lakosság képviselése a televízióban és lakossági fórumokon.

- Lakossági fórum szervezése a tervezett hulladékégetőről - Iskolai előadások megtartása - Környezetvédelmi tevékenység bemutatása városi rendezvényeken

- A HuMuSz környezetvédelmi kisfilmjeinek és cikkeinek bemutatása a helyi televízióban és újságban.

Emellett az EPE nagy sikerű komposztprogram megvalósításába kezdett a helyi hulladékgazdálkodási vállalattal együttműködve, aminek részeként komposztkeretosztásra, lakossági és iskolai előadásokra és komposztmester képzésre is sor került. A HuMuSz elkészítette a település Nulla Hulladék tervét is, amely reményeink szerint a nyár folyamán az önkormányzat elé kerülhet.