Szelektív hulladékgyűjtés Várpalotán és Pétfürdőn

A Várpalotai Közüzemi Kft., az Egészséges Várpalotaért Egyesülettel együttműködésben, Várpalota és Pétfürdő teljes területére kiterjesztette a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszert. A program részleteiről Helt Tamást, a Kft. igazgatóját kérdeztük.
Mi ösztönözte a szolgáltatót az új rendszer megvalósítására? Egy-egy városrészben indítottuk el a programot, mely összesen kb. 850 családi házat, vagyis 3900 családot fed le. Emellett a 2006-ban kialakított szelektív gyűjtőszigetek sikeresen működnek, az itt elhelyezett, szelektíven gyűjtött hulladékok mennyisége évről évre nő, tisztaságuk javul. A hulladékok szelektív gyűjtésével csökken a lerakott hulladékok mennyisége, ezáltal csökkentve a környezetünket szennyező forrásokat. A csomagolási hulladék érték, hiszen megfelelő válogatás után másodanyagként felhasználható különböző termékek gyártásához. Kellett emiatt módosítani a helyi hulladékgazdálkodási rendeletet? Erre nem volt szükség, a szelektív hulladékgazdálkodási rendszer eddig is működött. Gazdaságosabb-e ez a megoldás a szolgáltatónak, mint a szigetes? Milyen jellegű plusz költségeket és milyen megtakarítást, bevételt jelentett az új módszer? A házhoz menő gyűjtésnél a családok a műanyag, papír és fém frakciókat együtt gyűjtik, a gyűjtő autónak minden egyes háznál meg kell állnia és a 120 literes kukákat kiürítenie. A válogató csarnokban dolgozóknak az együttesen gyűjtött hulladékokat frakcióikra kell válogatniuk. A módszer előnye, hogy a lakóknál helyben rendelkezésre áll a tároló edény, ezáltal hatékonyabb a gyűjtés, a kukák közelsége nagyobb motiváló tényező a családi házban lakóknak. A szigetes gyűjtés esetében a különböző hulladékfrakciók elkülönítetten kerülnek begyűjtésre, kevesebb a munkaigényük. A gyűjtőjárat mindig csak egy adott frakciójú hulladékot tud begyűjteni, így egy szigethez annyiszor kell visszatérnie, ahány frakcióból áll, ez megnöveli a szállítási távolságot. A társasházakban lakóknak a hulladékokat el kell vinni a szigetekig és ott külön szelektálni, azonban a szigeteket úgy alakítottuk ki, hogy minden társasházban lakó számára elérhető közelségben legyenek. Ezek a költségek milyen formában jelennek meg a szemétdíjban? A költségeket beépítettük a hulladékkezelési díjba. A szelektív hulladékgyűjtő 120 literes edényeket díjmentesen biztosítjuk a lakosság számára. Differenciált hulladékkezelési díjat 2010. január 1-jétől vezettünk be. Azok a lakosok, akik kérnek szelektív hulladékgyűjtő edényeket, a 120 literes kommunális hulladékgyűjtő edényüket 80 literes kisebb edényre cserélhetik, ezzel együtt a hulladékkezelési díj is csökken. Milyen gyakran ürítik a családi házak szelektív kukáit, illetve a gyűjtőszigetek tárolóit? A szigeteken hétfőn, illetve pénteken, a családi házaknál kéthetente szerdánként történik az edények ürítése. Rendelkeznek adatokkal az összegyűjtött mennyiségről? Milyen változás történt a szigetes gyűjtéshez képest, ha előtte volt ilyen? A kibővített, új rendszer bevezetése néhány hónapra tekint csak vissza. A médiában (helyi újság és televízió) megjelentetett hirdetések hatására egyre többen jelentkeznek, hogy élnének a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségével, így a begyűjtött hulladék mennyisége is folyamatosan nő. Összekötik-e a programot más hulladékcsökkentő megoldások népszerűsítésével, pl. komposztálással? A Várpalotai Közüzemi Kft. a KEOP 6.2.0. pályázat keretein belül 2010. februárjában támogatást nyert 203 család számára a komposztálás bevezetésére, valamint népszerűsítésére a lakosság körében. A programban való részvétel feltételéül nem kötöttük ki a szelektív hulladékgyűjtést, azonban a pályázat kapcsán személyes kapcsolatot tudunk kialakítani a jelentkező családokkal, így a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése is közvetlenebb formában történik. Hogyan tájékoztatták a lakosságot az új rendszerről? Az ÖKO PANNON Nonprofit Kft.-vel való együttműködésünk eredményeként minden családi házban lakó számára tudtunk Hírlevelet küldeni. Ezen kívül a helyi újságban és a helyi televízióban is jelentettünk meg tájékoztatót. Kaptak-e lakossági visszajelzéseket? A legfontosabb visszajelzésnek azt tekintjük, hogy a tájékoztatók és hirdetések megjelenését követően megszaporodott a programba bekapcsolódók száma. A szelektív szigetek a város társasházi övezeteit teljes mértékben lefedik. A családi házban lakók kb. 10%-a igényelt eddig szelektív hulladékgyűjtő edényt, de az egész városra kiterjesztett házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési program még új keletű. A jelentkezők száma folyamatosan nő, bízunk benne, hogy az érdeklődés továbbra is megmarad, és minél hamarabb kerül minden családi házhoz szelektív hulladékgyűjtő edény, hiszen ez mindannyiunk közös érdeke! Szerző: Schmidt Gergő