Kis ötletek, nagy lépések Tatabányán

A tatabányai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola számos figyelemreméltó és egyszerű ötlete a klímavédelemért és a hulladékcsökkentésért

- Felújítási munkáknál az energiahatékonyság fokozott figyelembe vétele.

- Hibaelhárítás esetén szintén energiatakarékos megoldások előtérbe helyezése.

- Monitoring rendszer az iskolában, akár diákcsoportokkal közösen energiahatékonyság követés. Víz, villany, hőfelhasználás, ill. ennek alakulása hónapról - hónapra.

- Figyelemfelkeltő applikációk kihelyezése mosdókba, tantermekbe, bejárati ajtókhoz, faliújságra.

- "Klíma - média kör" létrehozása (iskolaújság - iskolarádió, diák klímakör - film készítése).


- Iskolai "klímakör" létrehozása (idősebb, nagyobb gyerekek beszéljenek a kisebbekkel, ők győzzék meg őket).

- Szülői értekezleteken témamegjelenítés, iskolintézményen belüli beszélgető kör szervezése a helyi Klímakör tagjaival.

- Egy kiemelt (aktuális) klímaváltozási téma mellé témanap vagy előadás szervezése (bábszínházi mese direkt a témára szabva, filmvetítés, mozidélután).

- Iskolai dekorációban témamegjelenítés (így nem egy nem kívánatos feladat lesz, hanem eleve az iskolai miliö szerves részévé válik).

- Szelektív hulladékgyűjtő edények kihelyezése (saját műhelyben készített edények, elhasznált padok, hulladékok, kiszuperált bútorok anyagaiból).
- Személyzeti oktatás... (pl. takarító személyzet bevonása, meggyőzése, hogy örömmel segítsenek, ne plusz teherként éljék meg).

- Telekocsi rendszer, tömegközlekedés, kerékpár használat a tanárok részéről (ez példaadásként többet ér, mintha a diákok közt lenne ilyen jellegű verseny).

- Csere - bere vásár szervezése iskolán belül (nem biztos, hogy iskolai feladatként ma bevállalható, de kisebb intézményeknél működhet a játékok, ruhák, esetleg helyi termékek esetén).

- Parkosítási program, árnyékolók, faültetés, udvari tanterem, komposztáló... (csak fenntartóval közösen kivitelezhető, vagy pályázati pénzeszközt kell hozzá biztosítani).

- a katasztrófavédelem és az egészségvédelem megjelenítése az alkalmazkodási stratégiák megismertetése miatt (Katasztrófa- és Polgári Védelem, ÁNTSZ, Rendőrségi felvilágosítás, Biztonságos napozás prg.)

- "Energia-szakkör" működtetése a MTESZ-szel (Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége), energiatakarékossági tippek alkalmazása.

 

szerk.: H. Cs.

forrás: http://klimakor.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=480114