A szolgáltatók felelőssége


1.) KÖZSZOLGÁLTATÓK részére

1. Megállapodás a háztartásokkal a közszolgáltatásról
Külön, írásbeli megállapodást javaslunk, mert ez növeli a tudatosságot és a felelősséget. Még mindig sok településen kommunális adó formájában szedik be a szemétdíjat, ez alkotmányos aggályokat is felvet. El kell jutni odáig, hogy a szolgáltató a szolgáltatást használóval legyen jogviszonyban.
Hulladékcsökkentésre ösztönző differenciált szemétdíj alkalmazása

2. Kevesebb hulladék termelése esetén kisebb díjat kelljen fizetni!
A másodnyersanyagok átvételi árának csökkentésére van szükség, a maradék hulladék átvételi és kezelési árát pedig emelni kell.
A helyi (kiskerti) komposztálás terjedését segíteni kell.
Az inert hulladékok elkülönített kezelését, feldolgozását meg kell oldani.

3. Szelektív gyűjtés
A szelektív gyűjtést minden szükséges helyen meg kell szervezni.
A gyűjtött hulladékot csak „valódi” hasznosítónak szabad továbbadni.
A kommunális hulladék veszélyes-anyag tartalmának csökkentése
Ösztönözni kell a szárazelemek, festékmaradványok, fénycsövek, stb. elkülönített gyűjtését.

2.) HULLADÉKGYŰJTŐK ÉS HULLADÉKFELDOLGOZÓK számára

Kiterjedt és könnyen elérhető gyűjtőhálózat
A lakosság által gyűjtött hulladék fogadása
Információs rendszer
A hulladékfrakciókról és a gyűjtés módszertanáról, a feldolgozás módszereiről és eredményeiről információs rendszert kell működtetni.
Decentralizált feldolgozó rendszerek
A hulladékexport háttérbe szorítása
Az újrahasznosított termékek propagálása

3.) KOORDINÁLÓ SZERVEZETEK számára

A hasznosítási arányok önkéntes növelése
Az anyagában hasznosítás előnyben részesítése
A lakosság által szelektált hulladék egyre nagyobb arányú fogadása
Nyilvánosság
A gyűjtés és hasznosítás adatainak nyilvánosságát biztosítani kell.
A szerződési feltételeket nyilvánosságra kell hozni.
Az állami és társadalmi kontroll működését segíteni kell.
Részvétel a kommunikációban és szemléletformálásban

4.) BETÉTDÍJAS KOORDINÁLÓ SZERVEZET számára

Saját göngyölegállomány felhalmozása lenne tanácsos.
A visszaváltást és a szállítást is meg kellene szerveznie.
A kis töltőüzemek támogatását e rendszeren belül meg kellene oldani