HuMuSz Műhely

 

Amikor néhány ember elhatározza, hogy megváltja a világot és ezért létrehoz egy civil szervezetet, még olyan egyszerűnek tűnik minden. Vannak céljaink, van lelkesedés, gyerünk, csináljuk.

Ha jól csináljuk, eszközeink is lesznek. A szervezet elkezd növekedni és pár év után a csetlő-botló kisgyerekből helyét kereső, lázadó kamasz lesz, kamaszkorának minden problémájával.

Tele van ötletekkel, kreativitással, de már nem feltétlenül ugyanazok a céljai és az eszközei, mint a szüleié, akik viszont nem merik elengedni, talán mert féltik a bukástól, talán mert azt gondolják hogy egyedül az ő elgondolásaik lehetnek az üdvözítőek. Ismerős ez a helyzet?

 


A HuMuSz Nulla Hulladék programjának része, hogy ernyőszervezetként magunk köré gyűjtsük azokat a civil szervezeteket, akik valamilyen szinten foglalkoznak környezetvédelemmel, azon belül is a hulladékcsökkentéssel, hulladékmegelőzéssel. Hálózati együttműködés formájában valósítsunk meg közös programokat, képviseljük közösen a környezeti érdekeket.

Szerettük volna látni, hogy hogy is állnak jelenleg a hazai zöld szervezetek, ezért konzorciumi partnerünk a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért Egyesület (TFF) két kutatást végzett el. Az első egy online kérdőív volt, melyet többnyire kisebb szervezetek képviselői töltöttek ki.

A másik egy mélyinterjúkon alapuló kutatás volt olyan meghatározó személyiségekkel, akik évek óta a zöld mozgalomban tevékenykednek.

A kutatások eredményeként végül kialakult egy olyan fejlesztési koncepció, mely reményeink szerint megoldást kínálhat a hazai zöld szervezetek legégetőbb problémáira.

Egy idő után a szervezeteknek a hatékony működéshez nélkülözhetetlen az intézményesülés. A feladatok felosztása, a felelősségi körök meghatározása. Létkérdés az alternatív források bevonása hogy ki tudjunk lépni abból a mókuskerékből, amit a pályázati kötöttségek jelentenek. Ne projektvégrehajtó gépezetek legyünk, akik lassan el is felejtik eredeti céljaikat és akik előbb-utóbb kiégnek, elveszítik lelkesedésüket. Legyenek meghatározott céljaink rövid, közép és hosszú távon is, melyek útjelzőként segítenek, hogy ne kalandozzunk el folyton, ne a pályázati lehetőségek határozzák meg a programjainkat. Figyeljünk a külső és belső kommunikációra, tanuljunk meg a média és a többi szektor nyelvén is beszélni, ugyanakkor legyen tervünk az utánpótlás, az önkéntesek bevonására és megtartására is. Tanuljuk meg kezelni a konfliktusainkat és gazdálkodjunk úgy az idővel, hogy mindenre jusson, de senki se rokkanjon bele a túlmunkába. Tanuljuk meg használni azokat az informatikai eszközöket, amik segíthetik a munkánkat. Használjuk ki a hálózati együttműködésben rejlő hatalmas potenciált. Osszuk meg egymással tudásunkat, osszuk be egymás közt feladatainkat, osszuk el erőforrásainkat.

 

Tanuljunk meg egy nyelvet beszélni!

A globalizáció, a fenntartható fejlődés divatszavakká váltak. A mögötte rejlő tartalmat azonban sokan, sokféleképpen értelmezik. Meg kell, hogy értsük az alapvető összefüggéseket a természet, a társadalom és a gazdaság között. Komplex módon, holisztikus szemlélettel kell látnunk az összefüggéseket, hogy ne csak tüneteket kezeljünk, hanem az alapproblémákat is megértsük és valódi válaszokat tudjunk adni. Bizony, saját hajunknál fogva kell kihúznunk magunkat abból a mocsárból, amiben most vagyunk. Ráadásul nem elég, ha mi elsajátítjuk ezt a szemléletmódot. Meg kell tanulnunk átadni másoknak is.

Továbbra is várjuk azon szervezetek jelentkezését, akik szívesen tagjai lennének Nulla Hulladék hálózatunknak.

Mit nyújthat a hálózat a tagoknak?

 • segíti a közösségi együttműködések, új kapcsolatok kialakulását

 • a résztvevő szervezetek tapasztalatot cserélhetnek önszerveződési módokról, bázisépítésről, programötletekről

 • média megjelenés helyi és országos sajtóban

 • informálódás hulladék ügyekben

 • segítséget ad helyi nulla hulladék és egyéb programok kialakításához

 • műhelymunkákat szervez (szervezetfejlesztés, akciószervezés, önkéntesek bevonása...)

 • elnyert nagyprojektekben partnerség, ami hozzájárulhat a szervezet helyi elismertségének, társadalmi bázisának növekedéséhez

Milyen segítségre számít a HuMuSz a tagoktól?

 • szeretnénk képet kapni az ország hulladékos helyzetéről, ezért helyi adatokra/rövid helyzetjelentésekre lenne szükségünk

 • szeretnénk feltérképezni és széles körben bemutatni a helyi jó kezdeményezéseket - partnereket keresünk országos felmérésekhez és akciókhoz, kampányokhoz, elnyert nagyprojektekhez, társadalmi egyeztetési folyamatokhoz

 • szívesen megosztjuk az elmúlt 15 évben felgyűlt tudásunkat az érdeklődőkkel és mi is szeretnénk tanulni a helyi szervezetek munkájából


A szervezeti működés sikerének záloga a reális szervezeti és egyéni célok kitűzése, a tervezés, a személyes elköteleződés, a hatékony kommunikáció és a sikeres partnerség-építés. Az elkövetkező egy évben egy olyan képzéssorozatot bonyolítunk le, mely az alábbi területeket célozza meg gyakorlatorientált eszközökkel:

 • Érzelmi intelligencia alapú stratégiai tervezés,

 • A hatékony szervezeti kultúra és a sikeres munkaszervezés

 • Hálózati kommunikáció informatikai eszközökkel

 • Partnerség-építés

Várjuk azon szervezetek jelentkezését, akik a hálózati együttműködésen túl felismerik a képzésekben rejlő lehetőségeket is és akik vállalják az alábbi tematikájú műhelymunkákon való aktív részvételt.

A képzések ingyenesek, jelentkezni a [email protected] címre írt e-maillel lehet.

 

Témakörök Modulok Részletes tartalom

1. döntéshozók számára szemináriumok és workshopok 2+2+3 nap, 2 csoport, összesen 40 fő. (Csoportbontás területi alapon, 2 régióban)
1.1. Hálózati együttműködés 4 x 7 óra Témák: Közös építkezés, mitől jó egy hálózat, mit várunk el tőle, milyen típusú hálózatok lehetnek, hogyan építsünk hálózatot. A képzés lényege: A HuMuSz informális hálózat kiépítésébe kezdett. Szeretné a potenciális résztvevőkkel közösen átgondolni, hogy hogyan működhetne ez a legjobban, kinek mitől lesz érdemes ebben részt venni. A szervezeteknek át kell-e alakulniuk valamilyen szinten ehhez a feladathoz, s ha igen, akkor hogyan. Szeretnénk továbbá, ha a hálózati tagok maguk is kis helyi hálózatokat alakítanának, ehhez is segítséget kívánunk nyújtani.
1.2. Nonprofit menedzsment 3 x7 óra Forrásteremtés, alternatív megoldások, szabadulás a projektvégrehajtó gépezettől. Nonprofit vállalkozás, nonprofit marketing, pénzügyi ismeretek, adózás, jogi, számviteli alapismeretek. A képzés lényege: ötleteket adni, hogy hogyan lehet mérsékelni a pályázatfüggőséget, hogyan lehet megőrizni egy egészséges arányt a szolgáltatói illetve a mozgalmár funkció között. Emellett pedig a kapcsolódó pénzügyi és jogi ismereteket is szeretnénk áttekinteni. Ez utóbbit is elsősorban olyan szempontból, hogy az elősegítse a civil szervezetekben rejlő lehetőségek mind szélesebb körű kiaknázását, egy áttekinthetőbb működés kialakítását.
2. helyi civil szervezetek meghatározó személyiségei számára szemináriumok és workshopok 4+4 nap, 3 csoport, összesen 90 fő (csoportbontás: 1. csoport a régi, tapasztalt szervezeteknek, 2-3. csoport a kisebb szervezeteknek, területi alapon,2 régióban)
2.1. Fenntartható környezet, fenntartható társadalom 4 nap 2.1. 1. Globalizáció és válság, fenntartható társadalom Ismeret:
- A hulladék keletkezésének a folyamata és az oka
- Életciklusok, életutak
- A hulladékok kezelésének mai és alternatív gyakorlata
- A "pénz", mint egy alapvető társadalmi intézmény szerepe a
hulladékhegyek termelődésében, és sok más társadalmi gond
kialakulásában. Új pénzrendszer logikája.

Attitűd:
- A hulladék problémát nem kezelni kell, hanem megelőzni.
- A megelőzés fontos eszköze a termelési és fogyasztási szerkezet vizsgálata, és annak átalakítása, amennyiben szükséges. Azaz okok szintű beavatkozás keresése.
2.1.2. Szakmai jog, helyi érdekérvényesítés Az ismeretek és attitűdök átadása után adjunk eszközöket is a résztvevők kezébe: hogyan képviselhetik helyi és régiós szinten a környezetvédelmi ügyeket. Hatékony érdekérvényesítés és az ehhez szükséges ismeretek és készségek átadása.
2.2. Szervezetfejlesztés, stratégiaalkotás 4 nap 2.2.1. Célok, misszió, stratégia A képzés célja elfogadtatni a szervezetekkel, hogy a stratégia-alkotás, a misszió és a célok meghatározása alapvető jelentőségű a hosszú távú, hatékony munkában. A résztvevők kezdjék el a közös gondolkodást, a megszerzett tudást vigyék haza és saját szervezetükben alkossák meg saját missziójukat, stratégiai tervüket.
2.2.2. Szervezeti kultúra, szervezetek életútja, belső munkaszervezés A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék, milyen szervezeti kultúrára, milyen belső munkaszervezésre van szükség az eredményes hálózati együttműködéshez. Az elsajátított ismereteket vigyék haza saját szervezetükbe és kezdjék el saját szervezeti kultúrájuk átalakítását, amennyiben ez szükséges. Tudatosuljanak a hiányosságok, kapjanak jó példákat, lássanak jól működő modelleket. Ismerjék meg a civil szervezetek életciklusát, tudatosodjon, hogy saját szervezetük hol, milyen fejlődési szakaszban tart és milyen lehetőségeik vannak a jövőre nézve.
2.2.3. Belső és külső kommunikáció, informatikai eszközök, lehetőségek a kommunikációban Kommunikáció a munkatársakkal, az önkéntesekkel, az ügyfelekkel, a támogatókkal, az önkormányzattal, a médiával. Hogyan kommunikáljunk jól a hálózaton belül és a szektorok között. Milyen informatikai lehetőségek vannak (csoportmunka szoftver, projektmenedzsment szoftver, e-learning, közösségi portálok, hírlevelek, egyebek). Ezeket az eszközöket ne csak bemutassuk, de konkrét, megvalósítandó projekteken keresztül próbáljuk is ki.

 

 

A program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.