Csór

A körülbelül ezernyolcszáz fő lakosú Csór Fejér megyében, Székesfehérvár és Várpalota között fekszik. Északon a Bakony, délen a Sárrét öleli körbe. Csór kiemelt vízbázissal, rendkívül jó minőségű vízzel rendelkezik. A vízmű mellett található hegyből fakadó karsztforrás látja el vízzel Székesfehérvárt, s a helyi embereket.

 

A település egyetlen oktatási intézménye a Mátyás Király Általános Iskola, amely öko-iskolaként működik, és igen aktív a helyi fiatalok környezettudatos nevelésében, diákjaik rendszeresen részt vesznek a témához kapcsolódó rendezvényeken, versenyeken, valamint minden tavasszal falutakarítási napot tartanak. Az itt tanító pedagógusokon érezhető, hogy a környezeti nevelés nem csak munkájuk része, de szívügyük is.

 

A csóri Nulla Hulladék programot a helyi civil szervezet a Csóri Alkotó Közösség (CSAK) igyekszik megvalósítani. A szervezet és az önkormányzat kapcsolata példaértékű, ami nem meglepő, hiszen a polgármester is tagja a Közösségnek.

A csóri civilek változatos környezetvédelmi programokkal igyekeznek megszólítani a lakosságot, ezek általában helyi ügyeket érintenek, de volt példa az ellenkezőjére is, például a tervezett várpalotai hulladékégető elleni fellépés alkalmával.

 

A tagság folyamatosan részt vesz a település tisztaságáért folyó munkákban, évente egyszer pedig az illegális hulladéklerakások felszámolásában is - a székesfehérvári Gaja Környezetvédő Egyesülettel közösen. Támogatják egy hosszú távú zöld koncepció kidolgozását, aminek részét képezte a Nulla Hulladék program keretében 2009 nyarán megszervezett Állampolgári Tanács is, aminek fő témái a következők voltak: Hogyan tudnánk csökkenteni a hulladékkal kapcsolatos költségeinket? Mit tehetnek Csór lakosai a tiszta környezetért?

 

A közelmúltban megvalósult programok közé tartozik a rendszeres bolhapiac megszervezése is, amely egyre inkább kiegészül a helyi termékek – elsősorban élelmiszerek - árusításával is. Az önkormányzat és a CSAK a 2010tavasza folyamán várhatóan elindítja a komposztprogramot is, aminek keretében komposztládákat kapnak a családok, valamint egy előadás során mindenki elsajátíthatja a szakszerű komposztálás fortélyait.

 

Csóron saját szervezésű szelektív hulladékgyűjtés is működik, amikor kiderült, hogy a hulladékgazdálkodási vállalat nem partner a rendszer kiépítésében, az önkormányzat elhatározta, hogy ő maga fogja átvenni a lakosok PET palackjait, és – némi csekély haszonra is szert téve – egy vállalkozóval szállíttatja el azokat. Emellett a papírgyűjtésnek – leginkább a helyi iskola révén – is kialakult a megszokott rutinja, a következő lépés várhatóan a veszélyes hulladékok megfelelő elhelyezéséről szóló tájékoztató kampány lesz.