Szervezetfejlesztés és kommunikáció - Műhelymunka Budapesten

 

 

 

  

II. Külső és belső kommunikáció, informatikai eszközök.

 

Jelentkezési határidő: 2010. március 24.

Budapesti műhelymunkánk következő szakaszát ajánljuk mindazoknak a szervezeteknek, akik

  • elég nagyok és tapasztaltak már ahhoz, hogy érezzék az intézményesülés fontosságát és tapasztalják ennek nehézségeit, buktatót
  • akik elég kicsik és kezdők még ahhoz, hogy elkerülhessék ezeket a buktatókat.

A műhelymunka témájában és ütemezésében is két részre osztható:

I. Stratégiai szervezetfejlesztés-rendszerfunkció fejlesztés

 

Minden szervezet része egy nagyobb egésznek, s maga is tartalmaz részeket. Minden szervezet ezért „rész-egész" - holon.

A holon működését rendszerfunkciói biztosítják. E funkciók illesztik be a nagyobb befoglaló rendszerbe, s ezek biztosítják részeik összhangját.

A szervezetnek ki kell vívnia a környezetében a kívánt szerepét. Ez az adaptációs funkció.

A kitűzött célok elérését menedzselni kell, a célelérés érdekében célelérő, együttműködő, teljesítményt is produkálni kell.

Az együttműködés során össze kell hangolni a munkákat, cselekvéseket.Ez az integrációs teljesítményeket igényli.

E folyamatok közben újra és újra erősíteni kell az egész szervezet, a részleg értékeit, normáit. Ez pedig az identitásképző, „mintafenntartó" funkciót igényli.

A szervezetek stratégiai viselkedése e négy rendszerfunkció működésén alapul. A szervezet egészleges teljesítményét e funkciókban ellátott teljesítmények együttese állítja elő.

Minden szervezet tudati, megismerő rendszer. A benne dolgozók közös kommunikációja által koordinálva ismerik meg, s konstruálják a rendszer funkcióit. E kommunikáció mindegyik szervezeti tagnál átfogóbb rendszert alkot, önmagában egyik tagja sem ismeri az egészet. A rendszerfunkció fejlesztés átláthatóvá teszi a lényeges rendszerfunkciókat a szervezet vezetői számára.

A stratégiai szervezetfejlesztési program révén a résztvevők jobban megismerik szervezetük rejtetten működő funkcióit, s tudatosabban képesek fejleszteni azt. A program során a résztvevők átgondolják saját szervezetük legfontosabb rendszerfunkcióit, s fejlesztési javaslatokat fogalmaznak meg e funkciók fejlesztésére.

A kétnapos gyakorlatias programban alkalmazzák a hagyományos stratégiai tervezés módszertanát is.

A műhelymunka időpontjai: 2010. január 29-30. 9-17 óráig HuMuSz Ház (Budapest XI. Saru u. 11.) 29-én a NIOK Könyvtárban!

 

II. Belső és külső kommunikáció, informatikai eszközök és lehetőségek a kommunikációban

 

A kétnapos műhely első napján a belső kommunikáción van a hangsúly.

  • Miért fontos a szervezeten belüli kommunikáció?
  • Melyek azok az informatikai eszközök, amelyek a szervezeti tagok közötti kommunikációt, munkamegosztást segíthetik?

 

Ez a nap a számítógépeké - gyakorlatban, számítógépek használatával tanulhatják meg a résztvevők az osztott dokumentumkezelés használatát, a levelezéssel és naptárkezeléssel kapcsolatos lehetőségeket. Szó esik a nap végén az online végzett munka neten kívüli használhatóságáról, és a munka biztonságának biztosításáról is.

A második nap a külső kommunikáció napja.

A szervezet többféle módon kommunikálhat a partnereivel, célcsoportjaival - célzott reklámokkal, sajtókapcsolatok révén, kiadványokkal. A reklámozás témájával a marketing műhely már foglalkozott, így erre nem helyezünk hangsúlyt. Szóba kerülnek viszont a sajtóanyagok elkészítésének fontossága, a szóróanyagok tartalma, minősége, a nyomdai megrendelésekkel kapcsolatos feladatok, és végül, ám nem utolsósorban a szervezet ma már talán legfontosabb kommunikációs erőforrásának, a honlapnak a használhatósága, a honlap kialakításával, tartalmával kapcsolatos kérdések, az, hogy mit kérjünk, várjunk el a honlapkészítő informatikustól, és hogyan tudjuk a látogatottságot mérni, illetve növelni különböző webes alkalmazások használatával.

Mindkét napon az elméletek a háttérbe szorulnak, olyan praktikus tudásokkal szeretnénk felkészíteni a résztvevőket, amit a mindennapi munkájuk során elővehetnek, és azonnal használhatnak.

A műhelymunka időpontjai: 2010. március 31. és április 1. 9.30 - 17.00-ig

Helyszín: HuMuSz Ház (Budapest XI. Saru u. 11.)

A négynapos műhelymunka értéke 30.000 Ft/fő, mely összeget a HuMuSz pályázati támogatásból finanszírozza, így a részvétel ingyenes. Egy szervezettől több személy is jelentkezhet, de túljelentkezés esetén szervezetenként csak egy fő vehet részt a műhelymunkán.

Mivel a műhelymunka tematikájában két részre tagolható, lehetőség van arra, hogy ne ugyanaz a személy vegyen részt mind a négy napon.

A műhelymunkán frissítőt és büféebédet biztosítunk.

A műhelymunkát a Tudástőke Alapítvány munkatársai vezetik. A Tudástőke Alapítványt 2009-ben hozta létre egy humán fejlesztő csoport, a magyarországi és európai komplex tudástőke fejlesztése érdekében. Az Alapítvány oktatási, kutatási és szervezetfejlesztési projektek lebonyolításával foglalkozik. Az Alapítvány munkatársai évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a civil szervezetek és cégek kutatása és fejlesztése terén. Jelen projektben Domschitz Mátyás vezető kutató és szervezetfejlesztő tanácsadó, valamint Suhajda Virág, Makai Tünde és Turóczi Levente tanácsadó-trénerek vesznek részt.

Jelentkezési lap >>

Még lehet jelentkezni a modul második kétnapos részére 2010. március 24-ig!

A műhelymunkán csak az első 20 jelentkezőt tudjuk fogadni!

További információ:

Portik-Bakai Zsuzsa

[email protected]

1/386-2648

A program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.