Kockázatok

A hulladékégetés témaköre igen összetett, és sokszor hallunk érveket mellette és ellene is, attól függően, hogy kinek a szemszögéből közelítjük meg (tipikusan az ipar szektor támogatja).

A hulladékégetés mellett legtöbbször a következő érvek hangoznak el:

- a hulladék mennyiségének és térfogatának gyors csökkenése (előbbi 80-95%, utóbbi 60-70%)*
- az égetés fertőtlenít, mert a magas hőmérsékleten elpusztulnak a kórokozók
- energiatermelésre és hőhasznosításra alkalmas (de hozzá kell tenni, hogy nem minden esetben valósul is meg!)
- a szerves anyag elégetésével szén-dioxid keletkezik, ami kevésbé erős üvegházgáz, mint a metán, ami a lerakás során képződik
- a keletkező salakanyag inert, kevésbé veszélyes, mintha kezelés nélkül kerülnének a lerakókra (kivéve, ha veszélyes hulladék is kerül a hulladékáramba)

Ha jobban megfigyeljük, akkor az érvek mind arra utalnak, hogy az égetés csak a lerakókkal szemben nyújt előnyt, a hulladékpiramis többi lépcsofokához képest viszont nem, és csak akkor, ha nem csupán ártalmatlanítás végett történik.

Az ellenérvek listája viszont jóval hosszabb, és ahhoz, hogy megfelelő tényekkel alá is tudjuk támasztani őket, külön témakörökre bontottuk őket.

Egészségkárosítás

Környezetszennyezés

Társadalmi károk

 

* http://hulladekonline.hu/Hulladékgazdálkodás